Dziś: niedziela,
17 listopada 2019 roku.
Przegląd do nr 603 – listopad 2019 r.
Edukacja
Wychowankowie z Polski na inauguracji
W Politechnice Kijowskiej

Na placu Wiedzy Politechniki Kijowskiej 30 sierpnia 2019 r. zebrało się kilka tysięcy studentów pierwszego roku, świętujących swój dzień. Uroczystość rozpoczął hymn narodowy, odśpiewany przez chór uniwersytecki, a podchorążowie z politechnicznego instytutu wojskowego podnieśli na maszt flagę państwową.

Delegacje wydziałów złożyły kwiaty pod pomnikami wybitnych naukowców uczelni, w tym pod pomnikiem prof. Wojciecha Świętosławskiego. Studentów z trybuny powitał rektor Politechniki prof. Mychajło Zgurowskyj. Po nim przemówili jego goście, w tym przewodniczący Polskiej Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej.

Na plac wkroczyli przodownicy nauki z dziećmi podopiecznej szkoły podstawowej. Po nich młodzi wynalazcy pokazali swoje osiągnięcia techniczne: samochody wyścigowe, drony i makiety dwóch sputników, które krążą wokół Ziemi. Weszli studenci zagraniczni ze swoimi flagami narodowymi, następnie wyróżniający się sportowcy i uczestnicy amatorskich zespołów artystycznych. Pojawili się tegoroczni zwycięzcy konkursów Królowa KPI i Mister KPI. Zapłonął znicz pod dźwięki hymnu studenckiego „Gaudeamus igitur”. W niebo wzbił się napis „KPI” ułożony z niebieskich i żółtych baloników. Po zakończeniu godzinnej uroczystości studenci pierwszego roku udali się do swoich wydziałów, gdzie otrzymali indeksy studenckie.

Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej reprezentował Janusz Fuksa. Podczas specjalnie zorganizowanego spotkania w obecności prorektora prof. Serhija Sydorenki wręczył on złote odznaki honorowe Naczelnej Organizacji Technicznej.

Otrzymali je profesorowie Natalia Pisarewska i Bohdan Duda za współpracę z polskimi uczelniami technicznymi. Przedstawiciel SWPK przekazał kolejne materiały Sekcji do biblioteki KPI.  W tym też dniu złożył wizyty w siedzibie Związku Polaków na Ukrainie i w „Domu Polskim" w Kijowie.

Janusz FUKSA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України