Dziś: niedziela,
27 września 2020 roku.
Przegląd do nr 624 – wrzesień 2020 r.
Archiwum 2019
Komunikujmy się
Nauczyciele polskiego mają swój klub


„Chcemy, aby powstający Klub Nauczycieli Języka Polskiego był platformą na której można będzie wysłuchać Państwa pomysły, dzielić się doświadczeniami i wzajemnie się inspirować” – zaznaczyła,  zwracając się do zebranych , Pani Ambasadorowa Monika Cichocka

Przy Ambasadzie RP w Kijowie uruchomiony został Klub Nauczycieli Języka Polskiego. Klub przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli uczących języka i kultury polskiej w ramach ukraińskiego systemu oświaty na poziomie podstawowym i średnim.

 Jego celem jest: wsparcie nauczycieli języka polskiego, w tym udostępnienie wiedzy o kursach, programach i projektach doszkalających; wsparcie inicjatyw edukacyjnych w zakresie wiedzy o Polsce, kulturze i języku polskim; pomoc w nawiązywaniu kontaktów z instytucjami w Polsce; organizacja spotkań ze specjalistami; wymiana doświadczeń etc.


Spotkanie prowadziła kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej
Ambasady RP w Kijowie Radca Ewa Matuszek-Zagata

Inauguracja pracy Klubu, którą prowadziła kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP w Kijowie Radca Ewa Matuszek-Zagata, odbyła się na pierwszym spotkaniu roboczym członków Klubu w dniu 28 września w Ambasadzie RP w Kijowie. Omówiono na nim sprawy bieżące, potrzeby, plany na przyszłość. Gościem honorowym spotkania była Pani Ambasadorowa Monika Cichocka.

Posiedzenie założycielskie Klubu poprzedził wykład znakomitej autorki książek dla dzieci Agnieszki Frączek pt.: „Złap Byka za rogi, czyli o kulturze języka polskiego”.

 W przededniu, 27 września Pani Agnieszka przeprowadziła wieczór autorski i zajęcia praktyczne z dziećmi i ich opiekunami w budynku Polskiej Biblioteki Medycznej w Kijowie.


„Choć w książki dla młodych Czytelników wkładam całe serce, to językoznawstwo jest dla mnie równie ważne” – Agnieszka Frączek

Agnieszka Frączek - Doktor habilitowany językoznawstwa, germanistka i leksykograf. W książkach dla najmłodszych popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie. Pisze m.in. o homonimach (Kanapka i innych wierszy kapka) i homofonach (Jedna literka, a zmiana wielka) czy przysłowiach (Gdzie przy słowie jest przysłowie). W wierszach opowiada o kulturze słowa i rozprawia się z błędami językowymi (Byk jak byk, Złap byka za rogi). Stworzyła także serię książek logopedycznych. Jest laureatką nagrody Edukacja 2008, wyróżnienia Duży Dong przyznawanego przez Polską Sekcję IBBY oraz nagrody im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України