Dziś: niedziela,
27 września 2020 roku.
Przegląd do nr 624 – wrzesień 2020 r.
Archiwum 2019
Polityka
REMINISCENCJE Z DZIEJÓW DYPLOMACJI

Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 100-lecia nawiązania polsko-ukraińskich stosunków dyplomatycznych, zorganizowana przez Instytut Polski w Kijowie, Naukowe Towarzystwo Historii Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych obradowała 27 września w Centrum Medialnym Generalnej Dyrekcji Obsługi Przedstawicielstw Dyplomatycznych.


Wiceminister MSZ Ukrainy Wasyl Bondar i Ambasador  RP na Ukrainie Bartosz Cichocki uczestniczyli w konferencji poświęconej 100-leciu nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Ukrainą

Konferencję otworzyli: z-ca Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy Wasyl Bodnar, z-ca Ministra Edukacji Jehor Stadnyj, Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki, Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej Obsługi Przedstawicielstw Zagranicznych Pawło Krywonis, Kierownik Wydziału Integracji Europejskiej Państwowej Służby Archiwalnej Julia Pryłepiszewa oraz Przewodnicząca Towarzystwa Naukowego Historii Dyplomacji oraz Stosunków Międzynarodowych Iryna Matiasz.


Polscy dziennikarze podczas rozmowy z
z-cą Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy Wasylem Bodnarem dotyczącej m.in. pozwolenie na wznowienie poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar konfliktów

W konferencji udział wzięli historycy z Polski (prof. dr hab. Janusz Odziemkowski, prof. dr hab. Waldemar Rezmer, dr hab. Mirosław Szumiło) oraz Ukrainy (prof. dr hab. Iryna Matiasz, prof. dr hab. Ołeksandr Rublow, prof. dr hab. Ihor Sribniak, dr Natalia Rublowa, dr Andrij Rukkas).

Wśród referowanych tematów dotyczących początków instytucjonalizacji polsko-ukraińskich stosunków dyplomatycznych szczególnie dogłębnie w wystąpieniu dr hab. Mirosława Szumiły z Warszawskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej naświetlony został okres układów dyplomatycznych Ukraińskiej Republiki Ludowej z Polską (sierpień 1919- kwiecień 1920). Poruszono kwestie polsko-ukraińskiej współpracy wojskowej. Mówiono też o misji wojskowej URL w Polsce w latach 1919-1920, o politycznych kombatantach ukraińskich w Polsce, o utraconych szansach sojuszu polsko-ukraińskiego, o dokumentach przechowywanych w archiwach ukraińskich.

W ramach konferencji została także otwarta wystawa pt. „Stosunki ukraińsko-polskie w latach 1917–1921: historia instytucjonalizacji, etapy tworzenia”.

Stanisław Panteluk

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України