Dziś: niedziela,
27 września 2020 roku.
Przegląd do nr 624 – wrzesień 2020 r.
Archiwum 2019
Na tropie twórcy
O Leśmianie dyskutowano w kijowskiej uczelni poety


Inauguracja konferencji. Na zdjęciu: adiunkt Katedry Badań Filologicznych „Wschód- Zachód” w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku
Krzysztof Korotkich, kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RPradca Ewa Matuszek-Zagata, dr hab. filologii, prof. Rościsław Radyszewskyj, dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie, I radca Ambasady RP Bartosz Musiałowicz, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki w Kijowie Petro Bech

„Twórczość Bolesława Leśmiana: konteksty europejskie i ukraińskie” to temat Międzynarodowej Naukowej Konferencji zorganizowanej przez Kijowski Uniwersytet Narodowy im. T. Szewczenki, Instytut Polski w Kijowie, Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie w dniach 19-20 września 2019 roku w pomieszczeniu (co ciekawe) dawnego II gimnazjum klasycznego (dziś UV kijowski), gdzie uczył się polski poeta.

Wśród rozpatrywanych kwestii znalazły się m.in. takie tematy, jak: „Poezje Bolesława Leśmiana w kontekście światowej i ukraińskiej literatury i kultury”, „Problematyka interpretacji poezji Bolesława Leśmiana”, „Bolesław Leśmian i Kijów”, „Specyfika i trudności przekładu poezji Bolesława Leśmiana”. W konferencji uczestniczyli wykładowcy i profesorowie uniwersytetów Kijowa, Charkowa, Lwowa i Chersonia oraz goście z polskich uczelni w Warszawie, Wrocławiu i Białymstoku.

W ramach konferencji członek korespondent NAN Ukrainy, dr hab. filologii, prof. Rościsław Radyszewskyj zaprezentował też nowe bilingwistyczne wydanie (czyli tekst oryginalny z jego tłumaczeniem) własnych przekładów utworów Bolesława Leśmiana zatytułowane: „Bolesław Leśmian Zmory wiosenne”- «Весняні сновидіння».
Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w zbiorze artykułów naukowych „Kijowskie studia polonistyczne”.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України