Dziś: niedziela,
27 września 2020 roku.
Przegląd do nr 624 – wrzesień 2020 r.
Archiwum 2019
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Polacy na Ukrainie: duchowa, kulturalna, historyczna przestrzeń życiowa twórczości Bolesława Leśmiana”


Na zdjęciu: uczestnicy Konferencji po zakończeniu obrad

Pod taką maksymą Ambasada RP na Ukrainie, Wydział Konsularny Ambasady RP na Ukrainie, Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy Ukrainy w dniu 21 września, w gościnnych salach Uniwersytetu zorganizowali III Międzynarodową Naukowo-Praktyczną Konferencję.

W konferencji wzięli udział badacze, naukowcy, doktoranci, studenci, pracownicy instytucji edukacyjnych, działacze społeczni.  Uczestniczyła też wielce reprezentatywna delegacja z Polski.                                              


Z życzeniami owocnych obrad do uczestników Konferencji zwrócił się Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki

Inaugurację oraz obrady plenarne konferencji zaszczycili swoją obecnością Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Dorota Dmuchowska, Radca Wydziału Konsularnego RP Jacek Gocłowski, wiceprezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, redaktor czasopisma FOPnU „Nasze drogi” Teresa Dutkiewicz.

Celem konferencji było: pogłębienie wiedzy o wkładzie do kultury narodowej wybitnego polskiego literata Bolesława Leśmiana i popularyzacja jego spuścizny twórczej.

Intencjonalnie jako miejsce przeprowadzenia konferencji wybrano Kijów, gdyż poeta spędził tu szkolne i studenckie lata, ukończył II Gimnazjum Klasyczne oraz Wydział Prawa kijowskiego Uniwersytetu św. Włodzimierza.

„Ta niepojętość zieloności to Ukraina, gdzie się wychowałem. […] Humańszczyzna i Białocerkierwszczyzna, Zofijówka i Szamrajówka” – mówił Bolesław Leśmian w jednym z wywiadów. W Kijowie brał czynny udział w życiu artystycznym Polonii. Bez wątpienia w okresie kijowskim kształtowały się swoisty Leśmianowski poetycki styl i światopogląd, który odbił się w jego dalszej twórczości poetyckiej, silnie nacechowanej wpływami romantycznymi, fascynacją folklorem, ukraińskim pejzażem - bliskiej do tzw. szkoły ukraińskiej w poezji polskiej.

W programie konferencji zostały przedstawione referaty uczonych, naukowców, działaczy społecznych, pracowników naukowo-pedagogicznych, współpracowników naukowych, doktorantów i aspirantów znanych wyższych uczelni ukraińskich i polskich oraz instytucji naukowych, w których rozpatrywano m.in. następujące tematy:

- twórczość B. Leśmiana w historycznych i kulturowych procesach jego czasu;

- tematyka przygód i podróży, bajkowo-fantastyczny obszar utworów B. Leśmiana;

- głos duszy w poezji Bolesława Leśmiana;

- echo okresu kijowskiego w twórczości poety;

- twórczość Bolesława Leśmiana w europejskiej kulturze XX wieku;

- poszukiwania spuścizny literackiej B. Leśmiana w polskim i ukraińskim literaturoznawstwie.

Konferencja umożliwiła wymianę praktycznych doświadczeń w płaszczyźnie dwustronnych badań naukowych, sprzyjała nawiązaniu i rozszerzeniu kontaktów w dziedzinie współpracy naukowej oraz relacji edukacyjnych i kulturalnych na poziomie międzypaństwowym.

Materiały debat zostaną opublikowane w elektronicznym zbiorze tez referatów konferencji.

Konferencja zorganizowana na wysokim poziomie przebiegała w ciepłej atmosferze dzięki staraniom organizatorów, szczególnie dyrektor Domu Polskiego w Kijowie Marii Siwko i docent NUP dr Walentynie Melnyk. Po zakończeniu wystąpień, w nieformalnym już trybie, w atmosferze wzajemnego wzbogacania duchowego, toczyły się rozmowy dotyczące analizowanych tematów, jak też planów organizacji podobnych dyskursów naukowych w przyszłości.

Stanisław PANTELUK

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України