Dziś: niedziela,
27 września 2020 roku.
Przegląd do nr 624 – wrzesień 2020 r.
Archiwum 2019
Kultura
„Zaporoże jednoczy świat”

Pod taką dewizą 21 września w Zaporożu odbyło się wydarzenie, które zgromadziło ludzi kilkudziesięciu narodowości - Festiwal Kultur Narodowych.

Członkowie Związku Polaków Zaporoża „Polonia”, pod kierownictwem prezes Lidii Jegorowej, wzięli czynny udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Celem festiwalu jest zachowanie i rozwój kultur narodowych, sprzyjanie harmonii między etnicznej, wzajemnemu zrozumieniu i dobrosąsiedzkim stosunkom między obywatelami Ukrainy różnych narodowości.

Jak podkreślił podczas otwarcia festiwalu prezes Stowarzyszenia Mniejszości Narodowych Obwodu Zaporoskiego Naufal Hamdani w naszym regionie zamieszkują ludzie 132 narodowości, stąd też dla ich wsparcia potrzebne są takie imprezy.

Podczas koncertu ze sceny brzmiały utwory muzyczne w wykonaniu rozmaitych zespołów obwodu zaporoskiego, a równolegle nieopodal w stoiskach można było obejrzeć prezentacje tematyczne przygotowane przez przedstawicieli mniejszości narodowych.

Zespół „Polonia” wykonał kilka polskich pieśni ludowych i współczesnych.
Aktywiści ZPZ Polonia w oryginalnych strojach ludowych prezentowali kuchnię narodową, opowiadali o tradycjach i kulturze Polaków w stoisku pod dewizą: „Z Polską w sercu!.

Natalia CZEREMYS

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України