Dziś: sobota,
30 maja 2020 roku.
Przegląd do nr 616 – maj 2020 r.
Archiwum 2019
Pod Pegazem
„Poezja, która ocala”

Pod takim tytułem 21 września 2019 w Białej Cerkwi odbył się III Obwodowy Konkurs Recytatorski. Konkurs został zorganizowany i przygotowany przez Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego.

Na przedsięwzięcie przyjechało wielu gości m.in. prezes Organizacji Społecznej „Obraz”, reżyser Wiktor Szatunow, z-ca prezesa Stowarzyszenia Polaków Bialocerkiewszczyzny Oleg Sawicki, a przede wszystkim recytatorzy wierszy polskich poetów. Reprezentowali oni Irpień, Kijów i oczywiście Białą Cerkiew.                                          

Konkurs oceniało Jury w składzie: Wiktor Szatunow, dr hist. Dmytro Karpuś, ks. mgr Marek Rudź.

Każdy z uczestników zaprezentował jeden utwór. Można było usłyszeć wiersze m.in. Adama Mickiewicza, Wisławy Szymborskiej, Bolesława Leśmiana, Gałczyńskiego, Marii Konopnickiej i Jana Kochanowskiego.  

Podczas wystąpień przejmowali się nie tylko recytatorzy, ale i ich nauczyciele.
Po zakończeniu deklamacji wszyscy słuchali cudownego głosu fletu w wykonaniu Wieniamina Filińskiego,  po czym jury ogłosiło wyniki konkursu. Spośród uczestników wyłoniono laureatów w trzech kategoriach wiekowych:

W kategorii wiekowej 10-13 lat miejsca honorowane zajęli: I miejsce – Rusłan Skowroński, II – Artem Slesarczuk, III – Daria Kobylińska.

W kategorii od lat 14 do 17 lat zostali nagrodzeni: I miejsce – Daria Semenowa, II– Iwan Wadziński, III – Ira Liszczyńska.

W kategorii powyżej 18 lat nagrody otrzymali: I miejsce – Swietłana Szubina, II – Irena Żydecka, III– Aleksander Chomiak

Oczywiście wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, a laureaci dyplomy i nagrody pieniężne. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne eliminacje już za rok!

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України