Dziś: czwartek,
21 stycznia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna
„Ocalmy mogiły przodków od zapomnienia”

Grupa aktywistów stołecznych organizacji Związku Polaków na Ukrainie „Pomocna dłoń” przy współpracy z Duszpasterstwem Polaków przy parafii pw. św. Aleksandra w Kijowie zorganizowali kolejną akcję „Ocalmy mogiły przodków od zapomnienia”, która odbyła się 31 października.                                                                        

W porządkowaniu polskich nagrobków na Cmentarzu Bajkowa w Kijowie wzięli udział przedstawiciele Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie, Instytutu Polskiego w Kijowie na czele z Dyrektorem Robertem Czyżewskim, członkowie MSPPU, przedstawiciele niemal wszystkich organizacji polskich stolicy oraz sympatycy Polski, w tym: Polska Sobotnia Szkoła przy ZPU, ZPiT „Polanie znad Dniepru”, Dom „Polonia” w Kijowie, KNKSP „Zgoda”, Spółka „Białego Orła”, Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Ukrainie im. prof. Anatola Święcickiego, Asocjacja „Młodzi i Kreatywni”,  Kijowskie Polskie Szlacheckie Zgromadzenie „ZGODA” im. Mariana Malowskiego,  KPSKO im. A. Mickiewicza, OPOS „Polonia”, „Dom Polski” w Kijowie przy FOPnU.

W Akcji udział wzięli też członkowie katolickiej organizacji „Rycerze Kolumba”:  Frederick Weigman z Kanady, Joseph Stack z USA, Artem Mańko i Walenty Zozulewicz z Ukrainy.

Przed rozpoczęciem prac porządkowych Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie Dorota Dmuchowska zwracając się do zebranych zaznaczyła, że dzięki podobnym akcjom, dzięki ludziom dobrego serca, patriotom, którzy poświęcili swój wolny czas w taki deszczowy dzień na tak ważny dla naszej społeczności cel w jednej z najstarszych i największych nekropolii stolicy Ukrainy mniej będzie grobów zaniedbanych i samotnych, szczególnie w przededniu Dnia Wszystkich Świętych.

Jeden z koordynatorów Akcji, dyrektor Biura ZPU Rościsław Raczyński, zabezpieczył uczestników w niezbędne instrumenty – rękawice, grabie, piły, siekiery i ogromne worki.

Wyrazy wdzięczności należy przekazać Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, które w ramach projektu Opieki nad Cmentarzem Bajkowa w Kijowie zakupiło bardzo potrzebny sprzęt: dmucharkę i piłę do obcinania krzewów.

Zgodnie z polskim obyczajem zapalono znicze także na grobach zapomnianych, których nie odwiedza już nikt bliski, w miejscach pamięci narodowej, a także na grobach ludzi szczególnie zasłużonych dla Polski.

Informacja własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України