Dziś: czwartek,
13 maja 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2010-2011
Spotkania twórców
W geście wdzięczności

Koryfeusz słowa Dmytro Pawłyczko otrzymał z rąk z-cy przewodniczącego ZAiKS, Ryszarda Ulickiego medal i nagrodę Stowarzyszenia Autorów

Któż na Ukrainie zna wzruszającej piosenki „Dwa kolory” skomponowanej przez O. Biłasza, autorem tekstu której jest ukraiński poeta, pisarz i tłumacz, działacz społeczno-polityczny, dyplomata, współzałożyciel politycznej organizacji „Ruch”, współautor Deklaracji Niepodległości Ukrainy -  Dmytro Pawłyczko. Piosenka ta, będąca małym ziarenkiem w jego ogromnym dorobku twórczym, świadczy jednak najdobitniej o wielkim talencie, jakim obdarzyła go natura.

Talent ten dostrzeżono też w Polsce, w której twórca przez kilka lat, z wielkim pożytkiem dla naszych narodów, pełnił stanowisko ambasadora Ukrainy.

I oto 19 lutego b.r. w stołecznej siedzibie Związku Pisarzy Ukrainy odbyła się ceremonia wręczenia temu koryfeuszowi słowa nagrody i medalu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych).

Na przybycie mistrza oczekują: Wasyl Szklar, Marek Wawrzkiewicz, Wołodymyr Jaworiws’kyj, Stanisław Panteluk, Ryszard Ulicki, Anatolij Krym, Wiktor Baranow

„W Polsce jest Pan wspominany jako człowiek i artysta niezwykły. Mam nadzieję, że jest to tylko pewien etap w naszych spotkaniach, że Pan jeszcze niejednokrotnie odwiedzi naszą Ojczyznę. W imieniu wszystkich polskich twórców, którzy wyrazili wolę wręczenia Panu tej nagrody pozwalam sobie złożyć życzenia dalszych sukcesów artystycznych, zdrowia pomyślności i dalszej owocnej pracy dla dobra nie tylko kultury narodu ukraińskiego, ale także kultury europejskiej i światowej” – zaznaczył Ryszard Ulicki – zastępca przewodniczącego ZAiKS, wykonując chlubną misję Stowarzyszenia.

 „Jestem głęboko wzruszony uwagą okazaną mojej osobie. Rzeczywiście zebrało się już dość dużo moich przekładów z poezji polskiej –  skromnie przyznał w odpowiedzi D. Pawłyczko. Wydaję teraz dziewięć tomów swojej twórczości poetyckiej, w tym i tom najgrubszy - polska poezja w moich tłumaczeniach, w którym chciałem przedstawić literaturę polską od Kochanowskiego do Wawrzkiewicza. Ogromny dorobek twórczy polskich poetów jest bardzo ważny dla Ukrainy, gdyż jesteśmy połączeni z Polakami nie tylko historią, ale w pokaźnej części również literaturą.

Nagroda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładu literatury polskiej na język ukraiński

Dziś nie tylko ja tłumaczę literaturę polską. Co do liczby przetłumaczonych pozycji literatury polskiej za ostatnie 10 lat Ukraina zajmuje drugie miejsce w świecie po Niemczech. Na spotkaniu tłumaczy w Krakowie byłem szczęśliwy, gdy zobaczyłem ogromny stół z ukraińskimi książkami tłumaczeń, wśród których np. tylko Miłosz jest przedstawiony dwoma tomami - dzieł filozoficzno-literaturoznawczych i poetyckich”.

I tu, zwracając się do gospodarzy spotkania, pan Dmytro zaapelował o godne uczczenie na Ukrainie pamięci Czesława Miłosza, 100-lecie urodzin którego przypada w tym roku. Przypominając, iż w czasie jego misji dyplomatycznej w Polsce udało mu się zrealizować ideę wzniesienia pomnika Tarasa Szewczenki w Warszawie z goryczą opowiedział o perypetiach związanych z ustanowieniem pomnika Juliusza Słowackiego przed kościołem św. Aleksandra w Kijowie. Sam pomnik jest już wykonany i od dwóch lat czeka w Kijowie na odsłonięcie. Optymizm w tym temacie wysłowił sekretarz generalny Narodowego Związku Pisarzy Ukrainy Anatolij Krym.

Ryszard Ulicki - poeta, pisarz, dziennikarz, polityk (poseł na Sejm w wielu kadencjach), rzeźbiarz, autor około 800 tekstów do piosenek sprawił Jubilatowi jeszcze jedną przyjemną niespodziankę - przekazał własne tłumaczenie jego nieprześcignionej (wspominanej na wstępie) piosenki „Dwa kolory”. Pan Dmytro z nieukrywanym wzruszeniem przeczytał nawet jej wszystkie zwrotki i wysoko ocenił poziom tłumaczenia.

Nowe pozycje – nowe plany.  Marek Wawrzkiewicz i Dmytro Pawłyczko

W ceremonii nagrodzenia uczestniczył również dawny przyjaciel mistrza - poeta, dziennikarz, tłumacz, animator kultury, prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich - Marek Wawrzkiewicz. Jego opowiadania, wiersze, reportaże i przekłady znaleźć można w kilkudziesięciu antologiach polskich i zagranicznych. Ponad trzydzieści lat pracował jako dziennikarz radiowy i prasowy. Był redaktorem naczelnym pism literackich Nowy Wyraz, Poezja, oraz niezwykle w swoim czasie popularnego na Ukrainie tygodnika Kobieta i życie.

Marek Wawrzkiewicz gratulując jubilatowi podziękował mu za wieloletnie działania sprzyjające zbliżeniu polsko-ukraińskiemu i poinformował, że na jubileuszowej XL „Warszawskiej Jesieni Poezji”, (planowanej na początek października) ukraińska poezja będzie gościem honorowym.

Przewodniczący Związku Pisarzy Ukrainy Wołodymyr Jaworiws’kyj podziękował za to wyróżnienie, zaznaczając, że w ostatnie lata między związkami literatów Polski i Ukrainy wytworzyły się niezwykle bratnie i owocne stosunki. Najbliższą okazją do kolejnych spotkań będą majowe Dni Szewczenkowskie na Krymie oraz tegoroczne Międzynarodowe Forum Literackie „Słowo bez granic” w Turcji.

Stanisław Panteluk

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України