Dziś: niedziela,
09 sierpnia 2020 roku.
Przegląd do nr 621 – sierpień 2020 r.
Archiwum 2010-2011
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
„Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa...”
(Juliusz Słowacki)

Zdaniem reżysera koncertu, szefowej zespołu „Jaskółki” prawdziwą okrasą kultury polskiej jest pojednanie melodii i słowa, o czym nie trudno było się przekonać słuchając jej partii solowych i wielu wspaniale zaaranżowanych pieśni i piosenek w wykonaniu zespołu, który już ponad 20 lat popularyzuje polską kulturę muzyczną

Żyjemy w epoce wielkiego wymierania języków - alarmują językoznawcy. Obecnie na świecie używa się 6,5 tysięcy języków, jednak dokładne ustalenie tej liczby utrudnia brak zgody wśród językoznawców co do klasyfikacji niektórych dialektów jako odrębnych języków. Zdaniem językoznawców po akcesji Polski do Unii Europejskiej język polski stał się piątym pod względem ważności językiem Starego Kontynentu.

Nieprzeciętny talent recytatorski i konferansjerski wykazali prowadzący i współorganizatorzy imprezy ksiądz Leszek Tokarzewski i Wiktoria Radik

Języki, którymi na co dzień posługuje się najwięcej osób, to: chiński (1170 mln użytkowników), angielski (1135 mln), hiszpański (450 mln), hindi (400 mln) i arabski (350 mln)

„Ojczysta święta mowo
Bądź z serca pozdrowiona!”
-  powtórzył za Leopoldem Staffem, kijowski prozaik, filolog, wokalista Wasyl Biłocerkiwski, witany (jak na wszystkich imprezach) gromkimi brawami

Połowa spośród wszystkich języków, którymi mówi się na świecie, jest zagrożonych wyginięciem. Czarny scenariusz przewiduje, że do końca XXI wieku przetrwa zaledwie jedna dziesiąta z obecnie używanych 6,5 tys. języków. Optymiści szacują, że pod koniec obecnego stulecia będzie w użyciu jeszcze połowa z nich.

MOVA-barszcz-395  Serhij Borszczewśkyj - znany w Ukrainie i w krajach hiszpańskojęzycznych poeta, tłumacz, członek Asocjacji Pisarzy Ukrainy, Związku Pisarzy Ukrainy oraz Narodowego Związku Działaczy Teatralnych Ukrainy, w swojej wielostronnej działalności przybliża polską poezję, literaturę i sztukę teatralną odbiorcom ukraińskim. Zacytował zebranym wiersze niezrównanego piewcy Ukrainy, prozaika, publicysty i tłumacza oddanego sprawie ukraińsko-polskiej - Józefa ŁobodowskiegoSerhij Borszczewśkyj - znany w Ukrainie i w krajach hiszpańskojęzycznych poeta, tłumacz, członek Asocjacji Pisarzy Ukrainy, Związku Pisarzy Ukrainy oraz Narodowego Związku Działaczy Teatralnych Ukrainy, w swojej wielostronnej działalności przybliża polską poezję, literaturę i sztukę teatralną odbiorcom ukraińskim. Zacytował zebranym wiersze niezrównanego piewcy Ukrainy, prozaika, publicysty i tłumacza oddanego sprawie ukraińsko-polskiej - Józefa Łobodowskiego

Obecnie główną przyczyną wymierania języków jest wypieranie jednych przez inne, w miarę jak użytkownicy języków mniejszościowych zaczynają się posługiwać językami dominującymi, kojarzonymi z prestiżem lub bogactwem.

Stanisław Szewczenko, poeta, tłumacz, wieloletni spiker prowadzący polsko-tematyczne audycje na falach radia „Kultura” przywitał zebranych strofami Czesława Miłosza:

„Moja wierna mowo,
służyłem tobie.
Co noc stawiałem przed tobą miseczki z kolorami,
żebyś miała i brzozę i konika polnego i gila
zachowanych w mojej pamięci”

UNESCO opracowało „Atlas Języków Zagrożonych”, gdzie można znaleźć dane na temat 3 tys. języków. Z obszarem Polski związanych jest osiem z nich: kaszubski, białoruski, jidisz, rusiński, romski, poleski, wiliamowicki (pochodzący od wschodnioniemieckiego), a także słowiński, który od lat 60. XX wieku uważany jest za wymarły.

 „Język to nie tylko środek komunikowania się ludzi, to przede wszystkim sposób myślenia i postrzegania świata” – konstatuje redaktor naczelna polskiego kwartalnika „Krynica” Zasłużona dla Kultury Polskiej Dorota Jaworska, zaś jednym z czynników składających się - jej zdaniem - na tęsknotę za krajem ojczystym jest brak środowiska, w którym wszyscy rozmawiają w twoim języku „Język to nie tylko środek komunikowania się ludzi, to przede wszystkim sposób myślenia i postrzegania świata” – konstatuje redaktor naczelna polskiego kwartalnika „Krynica” Zasłużona dla Kultury Polskiej Dorota Jaworska, zaś jednym z czynników składających się - jej zdaniem - na tęsknotę za krajem ojczystym jest brak środowiska, w którym wszyscy rozmawiają w twoim języku

Państwa i narody starają się chronić języki ojczyste.

Obchodzony 21 lutego pod patronatem UNESCO Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego jest dobrą okazją do promocji kultury mowy ojczystej, pogłębienia świadomości językowej i umiejętności posługiwania się mową jako narzędziem komunikacji.

W przededniu tego święta w kijowskim kościele św. Aleksandra z inicjatywy i pod kierownictwem Zasłużonej dla Kultury Polskiej Wiktorii Radik odbyło się spotkanie muzyczno-literackie poświęcone pielęgnowaniu mowy ojczystej.

Stanisław Panteluk

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України