Dziś: poniedziałek,
19 kwietnia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna
Cykl spotkań Ambasadora RP na Ukrainie
W WIZJERZE UKRAINA ZACHODNIA


28 lutego 2021 r. Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki w towarzystwie Konsul Generalnej RP we Lwowie Elizy Dzwonkiewicz oraz Konsula Rafała Kocota zawitał do
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, gdzie zapoznał się z działalnością i funkcjonowaniem placówki

W dniach 24-26 lutego szef polskiej dyplomacji na Ukrainie Bartosz Cichocki złożył wizytę do obwodu chmielnickiego.

W asyście Konsula Generalnego RP w Winnicy Damiana Ciarcińskiego kierownik Ambasady przeprowadził rozmowy i dyskusje z samorządowcami, działaczami organizacji polskich oraz duchowieństwem.

Na spotkaniu z przewodniczącą samorządu Gródka Podolskiego Neonilą Andrijczuk B. Cichocki zaznaczył: „Projekt polsko-ukraińskiej umowy oświatowej przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki RP czeka na akceptację Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Dzięki niej zapewnimy polskim dzieciom na Ukrainie, także w Gródku, dostęp do nauki w języku ojczystym”.


1 marca 2021 r. Ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki i Konsul Generalny RP w Łucku Sławomir Misiak rozmawiali z merem Łucka Ihorem Poliszczukiem o zacieśnieniu współpracy kulturalnej i gospodarczej „Nowe pokolenie polityków samorządowych ma pomysł na przyszłość relacji polsko-ukraińskich w Unii Europejskiej” - podkreślili polscy dyplomaci

W Gródku Ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki i Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński spotkali się z uczniami polskiej szkoły oraz przedstawicielami organizacji polskich. „Dziękujemy za Wasze pragnienie kontynuacji nauki w języku ojczystym” – z uznaniem podkreślił Ambasador .

Przed kościołem św. Anny w dzielnicy Hreczany w Chmielnickim Ambasador Polski i Konsul Damian Ciarciński złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i na mogile polskich ofiar bolszewickich represji.

Na Hreczanach u jezuitów Ambasador B. Cichocki i Konsul D. Ciarciński spotkali się także z bpem Leonem Dubrawskim i prezesami organizacji polskich z Chmielnickiego, Szaróweczki  i Maćkowiec.


Ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki i Konsul Generalny RP w Łucku Sławomir Misiak spotkali się w pomieszczeniach budowanego w Łucku Centrum Polskiego z wołyńskimi organizacjami polskimi. „Łuck jest modelem wsparcia mniejszości narodowych na Ukrainie” - odnotowali polscy dyplomaci

W Starokonstantynowie czcigodni goście spotkali się z oo. kapucynami i zwiedzili klasztor.

W Antoninach Ambasador Bartosz Cichocki zwiedził Muzeum Potockich otwarte w 2018 r. z inicjatywy Jana Romana Potockiego, Konsula Generalnego RP w Winnicy Damiana Ciarcińskiego Krasiłowie i przewodniczącej OTG Natalii Kondratiuk. Natomiast w Krasiłowie odbyło się spotkanie się z oo. kapucynami oraz prezesem Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia R. Garnykiem.

W Szaróweczce goście odwiedzili ks. Wiktora Tkacza na budowie Wyższego Seminarium Duchownego i ks. Andrzeja Kinowskiego w tamtejszej parafii Matki Bożej Różańcowej.


Podczas wizyty w Łucku Ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki i Konsul Generalny RP w Łucku Sławomir Misiak rozmawiali w redakcji dwutygodnika „Monitor Wołyński” o perspektywach dialogu polsko-ukraińskiego

Podczas wizyty w Maćkowcach Ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki i Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński spotkali się z członkami Towarzystwa Kultury Polskiej „Mazury”, proboszczem parafii Narodzenia NMP o. J. Nowakiem, polskimi nauczycielami ORPEG oraz mieszkańcami miasta. W Latyczowie polscy dyplomaci złożyli kwiaty na mogile Żołnierzy Polskich 1920 r. na cmentarzu polskim.

Podczas wizyty w Chmielnickim B. Cichocki i D. Ciarciński omówili z gubernatorem Serhijem Hamalijem i przewodniczącą rady obwodowej Wiolettą Łabaziuk stan i perspektywy współpracy dwustronnej. Zaznaczono. że Polska jest głównym partnerem handlowym regionu, gotowym do wsparcia reformy samorządowej i rolnej, a także do udziału w modernizacji infrastruktury transportowej. Osobno rozmówcy poruszyli temat dziedzictwa kulturowego: wsparcia dla stowarzyszeń mniejszości narodowych i kościołów. Polscy dyplomaci podziękowali za sprzyjanie renowacji świątyń diecezji kamieniecko-podolskiej i budowie Muzeum Męczeństwa w dawnym kościele dominikanek w Kamieńcu Podolskim. „Konieczne dla prawidłowego rozwoju relacji polsko-ukraińskich jest dotrzymywanie zobowiązań, w szczególności na szczeblu głów państw” – zwrócił uwagę Ambasador B. Cichocki, odnosząc się do niedawnej decyzji władz Gródka Podolskiego i likwidacji polskiej szkoły.

(W oparciu o materiały Ambasady RP na Ukrainie)

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України