Dziś: piątek,
24 września 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Kultura
Kolejne spotkanie on-line
Jeśli chcesz mieć przyjaciela…

„Muzykoterapia. Tworzenie i wykonywanie piosenek w terapii dzieci i młodzieży z doświadczeniami traum” - rozważaniom na ten temat poświęcone było drugie spotkanie on-line, zrealizowane 30 marca w ramach projektu pt. „Sztuka w działaniu. Arteterapia w praktyce polskich specjalistów” realizowanego przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie oraz Polskie Towarzystwo Terapii Przez Sztukę.

Wyjątkowy będziesz dla mnie, ja też takim stanę się,

Jeśli chcesz mieć przyjaciela oswój mnie!  

- myśl zawarta we fragmencie tej piosenki, zaimprowizowanej podczas sesji muzykoterapeutycznej, a zaprezentowanej słuchaczom przez autorkę wykładu dr hab. Ludwikę Konieczną-Nowak – w dużej mierze odzwierciedla dewizę postępowania w niezwykle szlachetnych działaniach specjalistów na polu kształtowania zdrowia psychicznego oraz leczenia zaburzeń i chorób psychosomatycznych dzieci i młodzieży.

Traumatyczne przeżycia w dzieciństwie (w wyniku zaniedbania i różnego rodzaju nadużyć, takich jak przemoc fizyczna czy seksualna), spowalniają rozwój młodych ludzi i znacznie zwiększają ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych. Znajomość objawów urazu i jego charakteru pozwala na właściwe kierowanie pracą terapeutyczną. Kluczowe pojęcia w tej sytuacji to odporność psychiczna i rozwój pourazowy. W tym kontekście zajęcia muzykoterapeutyczne mają duży potencjał, zwłaszcza dla młodzieży. Podobnie jak tworzenie własnych piosenek, a odpowiednio zaplanowane wykonanie muzyki pop może przynieść określone korzyści terapeutyczne.

Po krótkim (uogólnionym powyżej) wprowadzeniu teoretycznym muzykoterapeutka dr hab. Ludwika Konieczna-Nowak – kierownik Zakładu Muzykoterapii w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach skupiła uwagę słuchaczy na informacjach dotyczących możliwości wykorzystania różnych środków, metod i technik muzykoterapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą z traumatycznymi doświadczeniami w opiece instytucjonalnej, w tym takich jak: indywidualne tematyczne improwizacje, odgrywanie ról, dialog muzyczny, improwizacje grupowe i indywidualne.

Prezentacja wzbogacona została wzruszającymi filmami przedstawiającymi sesje terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą doświadczonymi traumą oraz szereg skutecznych zajęć terapeutycznych przystosowanych do indywidualnych potrzeb cierpiących.

Kończąc internetowe spotkanie jego organizator i prowadząca z Kijowa kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP w Kijowie Radca Ewa Matuszek-Zagata podziękowała autorce wykładu za dostępne poszerzenie wiedzy na temat prowadzenia i działania muzykoterapii, tłumaczce Olenie Szeremet.

Informacja własna

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України