Dziś: piątek,
24 września 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Aktualności
Zasłużony zaszczyt
AKADEDMIK Z NASZEJ DOMENY


24 maja 2021 r. po
wieloetapowym postępowaniu kwalifikacyjnym, na posiedzeniu Prezydium Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Rostysław Radyszewski, profesor, doktor filologii, członek korespondent, kierownik Katedry Polonistyki w Instytucie Filologii, otrzymał tytuł akademika!

Trudno w gronie współczesnych literaturoznawców Ukrainy znaleźć dziś takiego, który tak dynamicznie przysłużyłby się badaniom polskiej i ukraińskiej literatury, sięgając z końca XVI wieku do czasów współczesnych, który by z własnej inicjatywy (a nieraz z własnej kiesy) wydał taką mnogość publikacji, prac i zbiorów naukowych.

Dr hab. filologii, prof.  Rościsław Radyszewski – jego postać doskonale rozpoznawalna jest za granicą, a szczególnie w Polsce, gdzie niejednokrotnie publikowano jego prace dotyczące nie tylko polskiej, ale także ukraińskiej literatury. Już ponad pięćdziesiąt lat niestrudzenie i owocnie pracuje on na niwie literatury. To jeden z najwybitniejszych współczesnych polonistów na Ukrainie, który stworzył w Kijowie ośrodek integrujący polonistów z całej Ukrainy.  Komparatysta, dogłębny znawca twórczości T. Szewczenki, Ł. Ukrainki, I. Franki, autor około 400 prac naukowych, w tym 15 monografii.

Organizator wielu międzynarodowych konferencji naukowych i seminariów. Od roku 2009 członek-korespondent Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W 2012 roku przyznano mu tytuł Członka Polskiej Akademii Umiejętności.

„Największe wrażenie – pisze o nim prof. filologii Jurij Kowaliw – robi na mnie jego samodzielna, wyważona opinia, krytyczny stosunek do nowomodnych, czasem wątpliwych, zapożyczonych metodologii, które często kolidują z pracą naukową; zdumiewająca oraz nieprzeciętna dziś jego zdolność do pracy, bez narzekania na trudności. Sam zorganizował i wdrożył, bez pytania o pozwolenie, całą unikatową bibliotekę, będąc autorem mnóstwa przedmów, redaktorem dwujęzycznych publikacji antologicznych dzieł J. Słowackiego, J. Iwaszkiewicza, „Dzwony polskie lutnia”, cyklu naukowego „Kijowskie Studia polonistyczne”, „Palimpsestów literackich”, „Studiów z ukraińskości”; serii dwujęzycznych publikacji ukraińsko-polskich „Biblioteka Literatury Polskiej” i wielu, wielu jeszcze prac”.

Pod jego pieczą obroniono wiele prac doktorskich i magisterskich. Utworzona w roku 1999 Katedra Polonistyki Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki, pracą której do dziś kieruje, stała się centrum badań polonistycznych na Ukrainie, grupując wokół siebie najlepszych specjalistów z tej dziedziny.

Z wielkim zapałem zgłębia on też i wydobywa z otchłani zapomnienia twórczość przedstawicieli ukraińskiej szkoły polskiego romantyzmu, takich jak: Antoni Malczewski, Seweryn Goszczyński, Józef Bohdan Zaleski, polsko-ukraiński poeta i kompozytor Tomasz Padura.

A ponadto nasz nowy akademik to utalentowany tłumacz poezji i niekonwencjonalny poeta, do  wierszy, którego komponowane są i wykonywane wzruszające piosenki. I nic w tym dziwnego, gdyż przyszły liryk urodził się nad brzegiem bajronicznej rzeki Horyń na chwalebnym Wołyniu. Od dzieciństwa (od matki) odziedziczył miłość do sztuki ludowej, do piosenki.

Winszujemy z okazji kolejnego awansu, wszystkich dotychczasowych sukcesów zawodowych, wypromowanych magistrów doktorów i habilitantów i życzymy przyjaznej i twórczej atmosfery w pracy naukowo-dydaktycznej, przychylności Fortuny, realizacji szlachetnych zamierzeń oraz wielu jeszcze kreatywnych lat w krzepkim zdrowiu.

Kolegium Redakcyjne „Dziennika Kijowskiego”

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України