Dziś: niedziela,
09 sierpnia 2020 roku.
Przegląd do nr 621 – sierpień 2020 r.
Archiwum 2010-2011
Poradnia językowa
Mowa - grunt myśli naszej

W cudzysłowie czy w cudzysłowiu?

Poprawna forma miejscownika, to w cudzysłowie. Rzeczownik ten odmieniamy tak jak rów, a więc: rowu/cudzysłowu, rowowi/cudzysłowowi, rowem/cudzysłowem, w rowie/ w cudzysłowie.

Ds. czy d/s?
Obie postaci skrótów wyrażenia do spraw są poprawne. W skrótach polskich powinno się unikać znaków nieliterowych, dlatego zalecana jest pisownia ds. Podobnie jest w przypadku wyrażenia wyżej wymieniony.

Zwyczaj zapisywania daty obowiązujący w języku polskim:
- na pierwszym miejscu znajduje się oznaczenie dnia, na drugim miesiąca, a na trzecim - roku;
- dzień i rok oznaczone są cyframi arabskimi;
- miesiąc zapisujemy cyframi arabskimi, rzymskimi lub słowami;
- jeżeli miesiąc jest oznaczony cyframi arabskimi, stawiamy po nich kropkę; ten sam znak umieszczamy po cyfrze oznaczającej dzień;
- jeżeli miesiąc jest oznaczony cyframi rzymskimi, nie piszemy kropki ani po nich, ani po poprzedzających go cyfrach arabskich.
Przykładowe zapisy: 31.01.2004 r.; 31 I 2004 r.; 31 stycznia 2004 r.

Ilość, liczba.

Wyrazowi ilość towarzyszy rzeczownik niepoliczalny, nie używany z liczebnikiem, np. ilość powietrza. Używa się go również wtedy, gdy chodzi o liczbę bardzo dużą, np. nieopisana ilość wrażeń. Wyraz liczba łączy się zaś tylko z rzeczownikami policzalnymi, np. liczba pasażerów.

Czy kropkę zawsze stawiamy po cudzysłowie?

Jedna z naczelnych zasad interpunkcji polskiej mówi, że kropka zawsze zamyka zdanie. Jeżeli więc mamy zbieg różnych znaków interpunkcyjnych, np. kropki i cudzysłowu, to właśnie kropka jest ostatnia, np.:

Nie wiedząc, że to cytat z Mickiewicza, często powtarzamy „Pan każe, sługa musi”.
Nawet, jeżeli w cudzysłowy ujęte jest kilka zdań, również na końcu należy postawić kropkę, np.:

Tomasz łowił jej fukanie na dziadka: „Ten Twój faworyt! Żebyś mi nie ważył się nic wynosić!”. (Cz. Miłosz)

Obowiązuje tylko jeden wyjątek. Rzadko się o nim mówi, bo rzadko też pojawia się w tekstach taka sytuacja. Otóż jeżeli:

  • cytat stanowi samodzielne zdanie,
  • oraz kończy się wykrzyknikiem, wielokropkiem, znakiem zapytania lub kombinacją tych znaków –  kropkę w ogóle pomijamy!
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України