Dziś: piątek,
24 września 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Polacy Ukrainy
Tradycyjna akcja
PORZĄDKUJEMY RAZEM

Wolontariusze XII Akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” z województwa Dolnośląskiego (Wrocław, Oława, Polska) oraz członkowie Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków porządkowali wspólnie Polski Cmentarz w Żytomierzu.

Celem akcji jest ratowanie polskich cmentarzy znajdujących się na terenie dzisiejszej Ukrainy, niszczejących w wyniku działania czynników ludzkich i przyrodniczych. Każdego roku przy porządkowaniu, rekonstrukcji i inwentaryzacji pracują uczniowie i nauczyciele szkół dolnośląskich w czasie urlopu. I tym razem wolontariusze pod opieką Heleny Masło wycinali krzewy i chaszcze, czyścili pomniki, odnawiali napisy. Polacy z Żytomierza oraz władze miasta włączyli się do akcji. Pracownicy z obsługi cmentarza kosili trawę i zapewnili wywóz śmieci, polska młodzież z Żytomierza pomagała w pracach porządkowych.

Podczas akcji wolontariusze zaznajomili się z historią i zabytkami Żytomierza: Katedrą pw. Św. Zofii, Filharmonią (byłym teatrem polskim, w którym pierwszym dyrektorem był Józef Ignacy Kraszewski), Starym Bulwarem(który założył Apollo Korzeniowski, obejrzeli spektakl w Teatrze Lalek.

Wolontariusze zwiedzili też Muzeum Kosmonautyki, Muzeum S. Korolowa oraz Muzeum Krajoznawcze. Wzruszające spotkanie odbyło się w Obwodowej Administracji Państwowej ze Swietłaną Jarmolicką wicedyrektorem Departamentu Kultury, Sportu i Dziedzictwa Narodowego. W biurze Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie goście dowiedzieli się o najstarszej i największej polskiej organizacji – ŻOZPU, o jej założycielach i działalności.

Po zakończeniu prac na cmentarzu, wspólnie zapaliliśmy znicze na grobach wybitnych Polaków: rodziców Ignacego Jana Paderewskiego, Juliusza Zarębskiego, ks. Andrzeja Fedukowicza, rodzinie Moniuszki i Kraszewskiego, pierwszych lotników Matyjewicz-Maciejewiczów, innych.

Podziękowaliśmy serdecznie naszym wolontariuszom za pomoc, pracę i ofiarność. Ordynariusz Odeskiej diecezji bp. Stanisław Szyrokoradiuk pobłogosławił ich na powrotną drogę w swoje strony.

Szczególne podziękowania składamy dla: Katarzyny Piskorz (Starostwo Powiatowe w Oławie), Adama Piskorz (leśniczy Nadleśnictwa Oława), Magdaleny Przysiężnej-Pizarskiej (Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego), Ewy Kłak – Dybka (sędzi Sądu Okręgowego we Wrocławiu), Mariusza Wojdyny, Heleny Masło (dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie).

Akcja zorganizowana została przez Panią redaktor programu Wschód TVP Polonia Grażynę Orłowską – Sondej z partnerem w Żytomierzu – Żytomierskim Obwodowym Związkiem Polaków na Ukrainie.

Wiktoria LASKOWSKA-SZCZUR

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України