Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna
Lilia Luboniewicz - laureatką Nagrody TVP Polonia „Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju”

Doniosłym akcentem majowych świąt na Zamku Królewskim w Warszawie stała się uroczysta gala wręczenia Nagród TVP Polonia „Za zasługi dla Polskie i Polaków poza granicami kraju”. Laureatami nagrody są ludzie wielce zasłużeni dla polskiej kultury, sztuki, edukacji i sportu, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozsławienia Polski i Polaków na całym świecie. To społecznicy, mieszkańcy i działający poza granicami kraju, szczególnie zasłużeni dla środowisk polonijnych.

W tym roku do grona dotychczasowych laureatów prestiżowej nagrody TVP Polonia dołączyła m.in. Lilia Luboniewicz - prezes Fundacji Wolność i Demokracja, zaangażowana w pomoc Polakom na Wschodzie.

Lilia Luboniewicz - ekspert ds. oświaty na Ukrainie, z wykształcenia polonistka oraz prawnik ds. prawa międzynarodowego, dyrektor Szkoły Sobotnio-Niedzielnej w Samborze w latach 2000-2005, koordynator wielu projektów oświatowych realizowanych na Ukrainie w latach 2009-2013, koordynator projektu „Biało-czerwone ABC” w latach 2014-2020.

Fundacja Wolność i Demokracja jest niezależną, niepartyjną organizacją pozarządową. Od założenia w 2006 roku Fundacja działa w dwóch zasadniczych obszarach: pomocy Polakom na Wschodzie oraz wspierania przemian demokratycznych na terenach byłego Związku Sowieckiego. Impulsem do powstania Fundacji było zamknięcie przez władze białoruskie latem 2005 roku dwóch niezależnych polskich pism związanych ze Związkiem Polaków na Białorusi. Konieczność wydawania czasopism na uchodźstwie oraz pozyskiwania na ten cel środków finansowych doprowadziła do utworzenia Fundacji.

Fundacja prowadzi swoje działania w oparciu o wartości chrześcijańskie i przekonania konserwatywne, a wszyscy członkowie Rady Fundacji mają bogatą kartę historii działalności antykomunistycznej w PRL. Obecnie Fundacja realizuje projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” jest skierowany do Polaków, posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24.02.2022 r. z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.

– Polacy wspierają Ukraińców, którzy uciekają do Polski przed rosyjską agresją. Zależy nam na tym, aby Polacy z Ukrainy nie byli bezimienną masą w morzu osób potrzebujących pomocy. Zależy nam na tym, aby dotrzeć do każdej potrzebującej rodziny – mówiła w czasie uroczystości wręczenia nagrody prezes Fundacji Lilia Luboniewicz.

Wśród wyróżnionych przez TVP Polonia znaleźli się m.in. Iga Świą – pierwsza rakieta świata czy Andrzej Sapkowski – autor znanego na całym świecie „Wiedźmina".

TVP Polonia

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України