Dziś: niedziela,
07 sierpnia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Aktualności
Informacja o seminarium SWPK
NA DOLNYM ŚLĄSKU O WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z UKRAINĄ

Seminarium „Współpraca gospodarcza z Ukrainą”, zorganizowane przez Sekcję Wychowanków Politechniki Kijowskiej w roku stulecia Sekcji, odbyło się we Wrocławiu, 27-29 maja 2022 roku.                                                             

Obrady w sobotę 28 maja zorganizowano wspólnie ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód w klubie Stowarzyszenia. W pierwszej ich części, na XV Zjeździe Wychowanków Politechniki Kijowskiej pod przewodnictwem Pawła Wiecheckiego, obecni wysłuchali sprawozdania za 4 lata przewodniczącego Sekcji Janusza Fuksy, protokołu komisji rewizyjnej, przedstawionego przez Joannę Laskowską i informacji skarbnika Henryka Bukalskiego.

Przedstawiciel Politechniki Kijowskiej prof. Wiktor Korż wręczył wyróżnionym dyplomy rektora Mychajła Zgurowskiego. Wybrano Zarząd Sekcji. Przewodniczącym został ponownie Janusz Fuksa, pierwszym zastępcą Paweł Wiechecki, zastępcami Sylwester Lewicki i Joanna Laskowska, skarbnikiem Henryk Bukalski, członkami Zarządu Barbara Borowska-Satława, Dorota Jaworska, Wiesław Kazana, Tadeusz Miksa i Eugeniusz Turyk. Zebrani zgodzili się, by sekretarzem ds. Internetu był nadal Andrzej Mnich, nie wchodząc w skład Zarządu.

W drugiej części spotkania odbyły się obrady seminarium przy obecności współorganizatorów: prezesa Zarządu Dolnośląskiego SWPW Andrzeja Mordelai wiceprezesa ZD SWPW Józefa Sowy.

W imieniu prezydenta Wrocławia uczestniczył i przemawiał Jacek Ossowski – pełnomocnik prezydenta ds. wyższych uczelni. Referaty, ilustrowane na ekranie wykresami, wygłosili Janusz Fuksa o gospodarce Ukrainy i Paweł Wiechecki o współpracy polsko-ukraińskiej. W dyskusji informację na temat obecnej wojennej sytuacji Ukrainy przedstawił prof. Andrzej Małkiewicz. O sytuacji w Kijowie opowiedziała Dorota Jaworska, która przyjechała ze stolicy Ukrainy.

Po obiedzie, wydanym przez SWPW, uczestnicy udali się do Panoramy Racławickiej i Muzeum Iluzji, po czym odbyli spacer po Ostrowie Tumskim. Chętni zwiedzili wrocławski Ogród Zoologiczny.

Uczestnicy otrzymali medale jubileuszowe, albumy stulecia SWPK, broszury WzK38 i WzK39 na temat działalności Sekcji w ciągu czterech lat oraz pocztówki pamiątkowe. Obejrzeli na ekranie setki wspólnych zdjęć. Organizatorami seminarium byli Janusz Fuksa z córką Iwoną Fuksa-Krupiarz i Joanna Laskowska.

Janusz FUKSA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України