Dziś: czwartek,
25 lipca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna

Ponad dziewięćdziesięciu delegatów z różnych regionów Ukrainy w dniach 29-30 czerwca uczestniczyło w IX Kongresie Związku Polaków Ukrainy - największego zrzeszenia organizacji polskich naszego kraju, aby omówić dokonania poczynione w okresie minionych ośmiu lat, nakreślić zamierzenia na przyszłość, określić dalszą strategię rozwoju organizacji, zatwierdzić projekt nowego Statutu ZPU i wybrać nowe władze na kolejne 4 lata.

 Z powodu siły wyższej, pandemii i pełnoskalowej wojny, ostatni VIII Kongres ZPU obradował w listopadzie 2016 r.  Decyzją Zarządu Głównego ZPU  przedłużono kadencję...

Czytaj więcej         
 

Czcigodni Goście i Szanowni Delegaci! W zeszłym roku minęło 35 lat od powstania pierwszej organizacji polonijnej na Ukrainie, w lipcu 1988 r. Na II Kongresie ZPU, który odbył się 18 października 1991 r., uchwalono Statut, zgodnie z którym Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie zostało transformowane w niezależny Związek Polaków na Ukrainie, który został zarejestrowany 16 stycznia 1992 r., z oddziałami w obwodach, zgodnie z prawem Ukrainy. Pierwszym Prezesem ZPU został wybrany śp. Stanisław Szałacki. Potem przez 16 lat Prezesem był pan Stanisław Kostecki.

Od 2012 roku Prezesem byłem ja, Antoni Stefanowicz.

Czytaj więcej         
 

...Jestem Polką urodzoną w Kijowie i wychowywaną w wierności polskim tradycjom przez moją babcię.  Moja działalność polonijna zbiegła się z moją pasją – tańcem, bo jako dziecko zaczęłam swoją przygodę z polskością od Stowarzyszenia Polaków Kijowa „Zgoda”, gdzie  tańczyłam najpierw w zespole „Jaskółki”. Jako stypendystka Rządu RP wyjechałam na studia na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, gdzie zdobyłam stopień magistra filologii polskiej. W moim życiu polskość zawsze łączy się z pasją i zachwytem. Dlatego kilka lat później ukończyłam jeszcze studia podyplomowe na  Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku tradycja i...

Czytaj więcej         
 

Minister Spraw Zagranicznych RP Radosław Sikorski podczas Forum Publicznego NATO powiedział: „W Polsce zaczynamy przygotowywać pierwszą ukraińską brygadę złożoną z ochotników. Mamy w kraju około jednego miliona Ukraińców obojga płci; kilka tysięcy z nich już zarejestrowało się, aby wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Co ciekawe: wielu z nich naprawdę chce służyć i zmieniać swoich rodaków na froncie, ale mówią: Nie chcemy być wysłani do walki bez odpowiedniego przeszkolenia i wyposażenia.“

Polska strona zapewnia ochotnikom szkolenie, a także niezbędny na froncie sprzęt. Po rotacji będą oni mieli prawo powrotu do Polski.

Czytaj więcej         
 

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i Premier Polski Donald Tusk podpisali porozumienie o współpracy między państwami w zakresie bezpieczeństwa. Odnosząc się do podpisanego dokumentu szef polskiego rządu stwierdził, że nie są to puste obietnice, ale wzajemne zobowiązanie, które Polska zamierza spełnić. Tusk podkreślił także, że nikt nie ma prawa składać w imieniu Ukrainy propozycji zakończenia konfliktu bez jej zgody. I zadeklarował, że Polska będzie wspierać Ukrainę na drodze do szybkiego członkostwa w Unii Europejskiej.

Zełenski z kolei podziękował Tuskowi za współpracę i wyraził nadzieję na jej kontynuację, zwłaszcza z polskimi firmami z sektora obronnego. Opowiadał...

Czytaj więcej         
 

W dniach 20 - 21 czerwca 2024 roku w Kijowie odbyło się III Forum Odbudowy Ukrainy – PAIH „Integracja − Gospodarka − Partnerstwo”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli rządów Ukrainy i Polski, ekspertów oraz biznesmenów z obu krajów. Uczestnicy dyskusji starali się wspólnie odpowiedzieć na pytanie, co należy zrobić, aby powojenna odbudowa Ukrainy przebiegała efektywnie.

Forum zostało zorganizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), Ministerstwo Rozwoju i Technologii Rzeczypospolitej Polskiej, Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą oraz Krajową Izbę Gospodarczą Polski. Partnerami strategicznymi było Ministerstwo Reintegracji Tymczasowo Okupowanych...

Czytaj więcej         
 

Dnia 31 maja 2024 w Kijowie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Społecznych Stowarzyszeń Etnicznych Wspólnot Ukrainy.

Rada została powołana jako organ opiniodawczo-doradczy  przy Państwowej Służbie Ukrainy ds. Polityki Etnicznej i Wolności Sumienia, która dziś stała się głosem 18  mniejszości narodowych Ukrainy.

Cele powołania Rady:

- Zjednoczenie głosów przedstawicieli mniejszości narodowych Ukrainy;

- Utworzenie otwartej platformy dla konsultacji na temat praw i wolności gwarantowanych ustawodawstwem.

Rada umożliwia przedstawicielom...

Czytaj więcej         
 

7 czerwca w Kijowie odbyło się Forum Wspólnot Narodowych Ukrainy, którego tematem było wdrożenie reform mających na celu dostosowanie ustawodawstwa ukraińskiego do europejskiego w zakresie etnopolityki oraz zapewnienie praw wspólnot narodowych w warunkach wojennych.

W wydarzeniu wzięło udział około 150 przedstawicieli instytucji państwowych, organizacji międzynarodowych, sektora publicznego i środowisk akademickich. Forum stało się platformą dialogu, wymiany doświadczeń i ustalenia sposobów przezwyciężenia wyzwań stojących przed wspólnotami narodowymi w Ukrainie w obliczu trwającej pełnoskalowej wojny.

W Forum uczestniczyli polscy dyplomaci z Ambasady RP w Kijowie, w tym Konsul RP w...

Czytaj więcej         
 

18 maja w podkijowskich Browarach miała miejsce prezentacja monograficznej pozycji poświęconej losom kijowskich adwokatów z przełomu XIX i XX wieku " Kijowska adwokatura na przełomie epok: pochodzenie, losy, represje" autorstwa dr. Walerego Filimonichina- prawnika, historyka, badacza represji politycznych w okresie międzywojennym w Ukrainie, sekretarza naukowego Narodowego Rezerwatu Historycznego i Memorialnego "Groby Bykowni". Swoje wystąpienie dr Filimonichin zaczął od stwierdzenia, a nawet wyraźnego podkreślenia, że cywilizacyjne podstawy geopolitycznej orientacji Ukrainy są na Zachodzie, także w zakresie prawa.

(Zbigniew Brzeziński powiedział kiedyś, że rosja może być mocarstwem...

Czytaj więcej         
 


Rozmowa z dr. Eugeniuszem Bilonożko, politycznym ekspertem i  dziennikarzem, wcześniej redaktorem portalu polonijnego na Ukrainie 

- Jest Pan Polakiem z Ukrainy...

-...dlatego w naturalny sposób bliska mi jest Ukraina. Mieszkając w Polsce i będąc Polakiem z pochodzenia w naturalny sposób jestem związany też z Polską. Ukraina walczy przede wszystkim za siebie i swoich obywateli i własną niepodległość, budując w ten sposób własną nowoczesną tożsamość. A może to robić w sposób, który sama uzna za najlepszy i w jaki będzie chciała. Nikt nie może jej szantażować ani wymuszać na niej czegokolwiek. Niestety, uważamy, że możemy państwu, które walczy, narzucić...

Czytaj więcej         
 

Święta majowe to szczególnie ważne dni dla Polski oraz Polaków, także tych mieszkających za granicą, ze względu na historię oraz tradycje, które każdy Polak powinien znać. Początek maja to okres uroczystości upamiętniających najważniejsze wydarzenia i symbole, które zapisały się w historii polskiej państwowości:

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowiony przez Sejm w 2004 roku, święto, które wyraża szacunek do flagi oraz propaguje wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Dzień 2 maja jest także świętem Polonii i Polaków za Granicą, które obchodzimy od 2002 roku. Świętem tym uhonorowano osoby żyjące...

Czytaj więcej         
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką Agatą Kornhauser–Dudą w Belwederze w Warszawie 2 maja wzięli udział w uroczystościach z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Prezydent wręczył odznaczenia państwowe, Akty Nadania Obywatelstwa Polskiego oraz biało-czerwone flagi.

W uroczystościach również uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, a także reprezentanci organizacji polonijnych z całego świata.

Wydarzenie rozpoczęło się od podniesienia flagi państwowej. Następnie odbyła się ceremonia wręczenia przez prezydenta odznaczeń państwowych działaczom polonijnym,...

Czytaj więcej         
 

Pierwszego maja upłynął termin zobowiązania Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej dotyczącego przekazania kościoła pw. św. Mikołaja parafii. Z tej okazji odbyła się uroczysta Liturgia pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Ukrainie- arcybiskupa Visvaldasa Kulbokasa. 

W Liturgii uczestniczyli: zwierzchnik Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego w Ukrainie biskup władyka Markos Oganesjan, biskup pomocniczy archieparchii kijowskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Yosyf Milyan.

Proboszcz parafii, ojciec Paweł Wyszkowski powitał licznie zebranych wiernych, parafian, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego i sympatyków. Wszystkim podziękował za...

Czytaj więcej         
 

Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciał swym odejściem smucić…
Tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić"

Z ogromnym bólem informujemy, że w dniu 14 kwietnia 2024 roku odszedł do wieczności śp. Stanisław Panteluk, redaktor naczelny gazety „Dziennik Kijowski”, działacz społeczny, syn Narodu Polskiego i Ukraińskiego.

Szlachetny Człowiek wielkiego serca, unikalny, wszechstronnie utalentowany i bardzo wykształcony aczkolwiek bardzo skromny. Za swoją wszechstronną i pożyteczną działalność śp. Stanisław Panteluk otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in.: odznaczenie "Zasłużony dla...

Czytaj więcej         
 

Każdemu kiedyś ktoś bliski umiera,
między być albo nie być
zmuszony wybrać to drugie.

Ciężko nam uznać, że to fakt banalny,
włączony w bieg wydarzeń,
zgodny z procedurą;
prędzej czy później na porządku dziennym...  

Wisława Szymborska (jej poświęcony był ostatni artykuł napisany
przez Stanisława...

Czytaj więcej         
 


Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України