Dziś: niedziela,
13 czerwca 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna

Drodzy Czytelnicy spoza granic Ukrainy. POLECAMY!

Najświeższą informację o sytuacji społeczno-politycznej w naszym kraju w języku polskim i angielskim możecie znaleźć wchodząc na blog
red. Tarasa Woźniaka: http://blogs.pravda.com.ua/authors/voznyak/53d60d06daab9/

Upamiętnienia

22 Maja odbyła akcja sprzątania polskich grobów na Cmentarzu Bajkowa w Kijowie. W akcji wzięło udział kilkadziesiąt członków Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenia Polaków ZGODA wraz z z-cą Ambasadora RP na Ukrainie Michałem Giergoniem i radcą Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie Przemysławem Pierzem.

Podczas „wielkiego wiosennego sprzątania” nie ograniczyliśmy się do Kwatery Legionistów, tzw. „górki Góreckiego”, grobów Wilhelma Kotarbińskiego i ks. Piotra Żmigrodzkiego, ale pracowaliśmy także na starej parceli nekropolii.

Po zakończeniu sprzątania Zastępca Ambasadora RP na Ukrainie Michał Giergoń podziękował obecnym za...

Czytaj więcej         
 
Jubileusz

Głównym punktem wizyty w Barze ambasadora RP na Ukrainie Bartosza Cichockiego i konsula generalnego RP w Winnicy Damiana Ciarcińskiego było uczestnictwo w jubileuszowych XX Dniach Kultury Polskiej, które odbyły się w dniach 28-29 maja w Domu Polskim w Barze. Gości przywitano polonezem rozpoczynającym uroczysty koncert, w którym wystąpiły polonijne zespoły artystyczne z wielu ośrodków Winnickiego Okręgu Konsularnego, w tym z: Baru, Winnicy, Chmielnickiego, Żytomierza, a także bukowińskich Piotrowiec Dolnych. Występy artystów dostawiły wiele radości i wzruszeń.

Czytaj więcej         
 

11 maja Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Bartosz Cichocki w trakcie wizyty w Chersońskiej Obwodowej Uniwersalnej Naukowej Bibliotece zainaugurował ukraińską edycję projektu „Polska Półka”. W jego ramach do 26 bibliotek trafi łącznie ponad 1200 książek polskich autorów – zarówno w języku polskim, jak i w przekładzie na język ukraiński. Projekt zakłada stworzenie dostępu do polskiej literatury w publicznych ukraińskich bibliotekach. Projekt Instytutu Książki sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu realizuje Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie przy wsparciu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców...

Czytaj więcej         
 
Wiwat nasza przyjaźń!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podczas uroczystości z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja spotkał się z przywódcami Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy, którzy podpisali wspólną deklarację, podkreślając historyczne znaczenie konstytucji z 1791roku.

„My, obywatele państw Europy Środkowo-Wschodniej, obecni tu Polacy, Litwini, Ukraińcy, Łotysze i Estończycy – podkreślił w swoim wystąpieniu prezydent Polski – pamiętamy, że nasze losy są ze sobą ściśle związane […] Relacje między państwami naszego regionu przenika dziś duch równości, szacunku i partnerstwa. Budujemy dobrosąsiedzkie relacje i wzajemnie się wspieramy. I dlatego nie...

Czytaj więcej         
 


Prof. Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, socjolog, filozof polityki

Konstytucja 3 maja przeszła do historii jako druga po amerykańskiej spisana ustawa zasadnicza i jako wielki akt wolnościowy tamtej epoki – końca XVIII wieku. Porządkowała ona zasady ustrojowe państwa, stwierdzając zarazem, że „wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”. Głosiła równość praw obywateli, choć jeszcze nie wszystkich mieszkańców Polski czyniła obywatelami, będąc ostrożna w kwestii...

Czytaj więcej         
 

– napisał Adam Mickiewicz w epopei narodowej „Pan Tadeusz.

Co skłoniło wieszcza do wyrażenia takiego entuzjazmu i radości? Co wydarzyło się 3 maja 1791 roku, że do dziś świętujemy ten dzień? Otóż jest to rocznica uchwalenia przez Sejm Wielki Ustawy Rządowej, zwanej Konstytucją 3 Maja. Konstytucja ta była próbą ratowania upadającej Rzeczpospolitej.

Zgoda Sejmu to sprawiła
Że nam wolność przywróciła
Wiwat! Krzyczcie wszystkie stany
Niechaj żyje Król kochany!

– głoszą słowa Poloneza Trzeciego Maja, pieśni powstałej w 1791 roku. Podkreślają one rolę...

Czytaj więcej         
 


Urząd konsularny w Kijowie

W przeddzień obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o przybliżenie historii, kształtu i barw tego znamiennego symbolu polskiej państwowości zwróciliśmy się do Radcy Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie Pana Jacka Gocłowskiego

Każdego roku początek maja to szereg świąt: Święto Narodowe Trzeciego Maja, 1 maja – święto państwowe, Dzień Polonii i Polaków za Granicą i najmłodsze z nich, obchodzone od 2004 roku – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Nieprzypadkowo...

Czytaj więcej         
 
Wizyta do strefy przyfrontowej


W Mariupolu nad Morzem Azowskim odbyło się spotkanie wiceprzewodniczących parlamentów Polski, Ukrainy i Litwy

W dniach od 19 do 24 kwietnia, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją w regionie, z wizytą na Ukrainie przebywała wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska.

Po przybyciu do Kijowa spotkała się z zastępcą Przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Ołeną Kondratiuk, która podziękowała za „szybką reakcję Polski” w trudnym dla Ukrainy czasie. Dalsze rozmowy dotyczyły m.in. rozwijania tzw....

Czytaj więcej         
 
W interesie Polski i Ukrainy

W Kijowie odbyły się rozmowy o współpracy energetycznej - z udziałem, m.in., amb. Bartosza Cichockiego i doradcy zarządu przedsiębiorstwa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Ireneusza Derka oraz p.o. ministra energetyki Ukrainy Jurija Witrenki oraz prezesa Gas Transmission System Operator of Ukraine Serhija Makоgona.

Omówiono strategie dywersyfikacji źródeł energii i szlaków dostaw w związku z niedawną wizytą prezydenta Wołodymyra Zelenskiego w Katarze, przygotowanie do integracji Ukrainy z europejskim systemem energii elektrycznej, transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjnym.

Wiele uwagi poświęcono zmianom koniecznym, by poprawić klimat inwestycyjny na Ukrainie, w tym -...

Czytaj więcej         
 
Pamięć

Dzień 13 kwietnia 1943 roku szczególnie smutnie zapisał się na kartach historii Polski. Właśnie tego dnia po raz pierwszy pojawiła się informacja o masowych pochówkach oficerów polskich, którzy po wkroczeniu wojsk radzieckich do Polski 17 września 1939 r. znaleźli się w sowieckiej niewoli. 5 marca 1940 r. na podstawie pisemnego wniosku Berii i za aprobatą Stalina, Biuro Polityczne KC WKP(b) przyjęło uchwałę o przyjęciu propozycji rozwiązania kwestii uwięzionych polskich oficerów poprzez "najwyższy wymiar kary".

Oprócz oficerów polskiej armii zginęli także intelektualiści, urzędnicy i zwykli obywatele: nauczyciele, studenci, chłopi...  Blisko 3500 obywateli II...

Czytaj więcej         
 


„Ukraina ma prawo się bronić!” - ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Polski Zbigniew Rau i Dmytro Kuleba omówili zagrożenia dla pokoju w Europie wynikające z eskalacji napięcia wzdłuż północnego i wschodniego odcinka granicy Ukrainy i na okupowanym Krymie oraz z budowy Nord Stream 2

8 kwietnia minister spraw zagranicznych RP, profesor Zbigniew Rau, złożył...

Czytaj więcej         
 

Kijów-Lwów, 26 marca 2021 r.

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE
ZWIĄZKU POLAKÓW UKRAINY

I
FEDERACJI ORGANIZACJI POLSKICH NA UKRAINIE
W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA BIAŁORUSI

Wyrażamy głębokie oburzenie decyzją rządu białoruskiego wymierzoną w mniejszość polską na Białorusi na czele z prezes Związku Polaków Białorusi (ZPB) – Andżeliką Borys. Rewizje, przesłuchania i areszty to bezpodstawne represje, których ofiarą padli ostatnio nauczyciele polskich szkół, członkowie, działacze i sympatycy ZPB. Prześladowania i aresztowania stanowią ewidentny przejaw łamania praw człowieka oraz elementarnych norm prawa międzynarodowego. Wyrażamy swoją pełną solidarność z Polakami na Białorusi, potępiamy działania...

Czytaj więcej         
 

17 marca br. w kijowskiej siedzibie Związku Polaków Ukrainy odbyło się spotkanie z Anną, Antoniną i Aleksandrem Mudrickimi oraz ich cioteczną babcią Walentyną Malcewicz, która wraz z mężem Aleksandrem wychowuje trójkę ciotecznych wnuków. Cała trójka młodzieży tańczy w Zespole Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru”, prowadzonym przez Panią Lesię Jermak, która także była obecna na spotkaniu wraz z prezesem ZPU, Antonim Stefanowiczem.

Podczas spotkania Pani Ambasadorowa, Monika Kapa-Cichocka wraz z Kierownikiem Wydziału ds. Polonii, Panem Jackiem Gocłowskim przekazała sprzęt AGD od firmy „Tefal”,  a także kosmetyki i środki higieniczne od...

Czytaj więcej         
 
Polska wyjdzie z kryzysu związanego z pandemią z mniejszą liczbą blizn niż wiele innych krajów.


Autor: Ángel GURRÍA  - sekretarz generalny Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD

Przed pandemią wyniki gospodarcze Polski były znakomite: poziom życia szybko zbliżał się do poziomu najbardziej rozwiniętych krajów w gronie OECD, a stopy bezrobocia i ubóstwa były na historycznie niskich poziomach, znacznie poniżej średniej OECD. Jednakże, jak wszędzie, kryzys COVID-19 gwałtownie zakłócił ścieżkę rozwoju kraju. Jak dotąd Polska radziła sobie dobrze w ograniczaniu strat gospodarczych i spodziewamy się, że w tym roku...

Czytaj więcej         
 
Czechy, Słowacja i Słowenia pozostały peryferiami Wiednia i Berlina, natomiast Polska, Węgry, kraje bałtyckie i Bałkany mają znacznie większą swobodę w kształtowaniu swojej przyszłości gospodarczej.


Autor:
Prof. Salvatore BABONES - amerykański socjolog, profesor University of Sydney. Ostatnio wydał „The New Authoritarianism: Trump, Populism, and the Tyranny of Experts”.

Dla krajów Europy Wschodniej wyzwaniem nie jest reintegracja, lecz rozwój de novo. Mają one możliwość zbudowania niezależnych gospodarek,...

Czytaj więcej         
 
Turystyczne złoto Polski!

Pozamykał nas w domach ubiegły rok, pokrzyżował wakacyjne plany, zmusił do rezygnacji z dawno wymarzonych podróży. Ucierpiały nasze przyzwyczajenia, zmienił się sposób pracy, zmieniły i warunki dla wypoczynku. Mówią, zdrowie i życie najważniejsze, na powrót do dawnego życia przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Taka jednak natura człowieka, że każdy problem stara się jakoś rozwiązać. Tym sposobem, miniony rok okazał się powrotem do lokalnych wojaży, poznawania rodzimych stron, co to jeszcze niedawno wydawały się mało atrakcyjne, bycia „turystą we własnym mieście”, do czego zachęcał na przykład Kraków. Przymknięte granice, administracyjne ograniczenia, obawa przed chorobą...

Czytaj więcej         
 

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України