Dziś: środa,
01 kwietnia 2020 roku.
Przegląd do nr 612 – marzec 2020 r.
Edukacja
Czas ograniczeń wywołanych inwazją koronowirusa wykorzystaj na przygotowanie do poniższej propozycji

Nauka języka polskiego przestała dawać efekty? To może oznaczać tylko jedno – przestałeś się cieszyć z procesu. A więc potrzebujesz się zresetować i spróbować spojrzeć na sprawę pod innym kontem. Punktem zwrotnym w tej sytuacji może stać się Podróż. Nie ma chyba lepszego sposobu na naukę języka obcego niż otoczenie się nim w kraju jego pochodzenia.

Nie nie! Nie mówimy tu o byle wycieczce, tylko o Podróży życia, przez duże P. Do takiej podróży się przygotowuje, na nią się czeka, ją się celebruje! A więc wybierz najładniejsze miasto, które tylko zdołasz znaleźć, lub niezwykle atrakcyjne wg Ciebie wydarzenie (np. festiwal czy koncert). Zaznacz dzień X na kalendarzu i zacznij działać.

By czas przed wyjazdem się nie dłużył, stwórz coś w rodzaju kalendarza adwentowego, tylko zamiast słodyczy będą nowe słowa. Zastanów się jakich wyrazów brakuje Twojemu...

 
Edukacja

Ważne wydarzenie miało miejsce w Piaskowskiej Gromadzie Terytorialnej. Dzięki wspólnym wysiłkom wójta Gromady Anatolia Rudniczenki, Ośrodka Polskiego w Piaskówce, kierowanego przez Irynę Horecką, Związku Polaków Obwodu Borodziańskiego, Wydziału Oświaty w Piaskówce, udało się zrealizować wspaniały pomysł stworzenia polskiej klasy w Liceum Piaskowskim.

Piaskówka od dawna była miejscem zamieszkania Ukraińców i Polaków. W latach 30-40 XX wieku ponad 30% populacji stanowili tu Polacy. Do dziś wiele rodzin kultywuje kulturowe i zwyczajowe tradycje narodu polskiego.

Zaistnienie polskiej klasy daje możliwość nauki języka...

 

Urzędnicy piszą w sposób niezrozumiały, powinni współpracować z językoznawcami - apeluje Sejmowa Komisja Kultury. Warto by zobowiązać ministrów do jasnego wykładania myśli

Mnóstwo błędów językowych wytknęli urzędnikom członkowie Rady w swoim raporcie. Urzędnicy piszą, hermetycznie, niewyraźnie, szablonowo. Jednym słowem: tego, co tworzą, zwykły człowiek nie zrozumie. Z raportu Rady wynika, że teksty te są budowane z nadmiernie długich zdań, że nadużywa się w nich imiesłowów oraz że powtarzają się błędy interpunkcyjne i gramatyczne.

Powszechne jest nadużywanie wielkich liter, szczególnie w przypadku nazw stanowisk, godności, tytułów naukowych czy zawodowych. Plagą jest nadużywanie wyrazów takich jak "aplikowanie" (w znaczeniu "próba, staranie"), "kondycja" (w znaczeniu "stan") czy też "dedykowany" (w znaczeniu "poświęcony" np. "panel dedykowany...

 
UWAGA

Ягеллонський університет, один із найстаріших у цій частині Європи, і сьогодні залишається лідером серед польських університетів. За рейтингом польського престижного видання Перспективи 2018 року разом із Варшавським поділяє пальму першості.

Od nowego roku akademickiego 2019/2020 w Katedrze Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego wprowadzony jest nowy kierunek na poziomie studiów licencjackich i magisterskich - Studia polsko-ukraińskie. Studia te będą prowadzone w dwóch...

 

Pszenica, pszczoła, kształt, krzyk

Wiemy, że  w języku polskim po spółgłoskach z reguły następuje w piśmie "rz": brzoza, drzewo, grzech, krzak, umrzeć, przejście, trzask, wrzask itp.  A zatem jakie jest uzasadnienie ortograficznych wyjątków: [b]pszczoła, pszenica, kształt, kszyk[/b] (ptak)?"

Pszczoła w takim składzie głoskowym funkcjonuje dopiero od XVI wieku. Przedtem była to pczoła, a jeszcze wcześniej - bczoła, pochodząca od bęczenia, buczenia, należąca do tej samej rodziny wyrazowej co bąk. Jak zatem widać, w pierwotnej bczole doszło do ubezdźwięcznienia nagłosowego "b" (upodobnienia pod względem dźwięczności: dźwięcznego "b" do bezdźwięcznego "cz") i tak powstała wtórna pczoła. W niej z kolei między "p" i "cz" wstawiono dodatkowy dźwięk "sz". Urobienia: pszczeli, pszczelarz, pszczelnik,...

 
MÓWIMY POPRAWNIE

Słowniki uznają za poprawną zarówno formę dotrzeć pieszo, jak i dotrzeć piechotą. Wyrazy pieszo i piechotą pełnią w tych wyrażeniach funkcję przysłówków o znaczeniu ‘na własnych nogach’, ‘bez korzystania z jakiegokolwiek środka lokomocji’. Łączą się one także z innymi czasownikami określającymi ruch, np. iść, chodzić, pójść, udać się, przybyć.

Dopuszczalne jest także użycie formy na piechotę. Niepoprawne są także wyrażenia spotykane czasem w mowie potocznej: piechtą, zamiast piechotą czy na piechtę, na piechty zamiast na piechotę.

W związkach frazeologicznych utrwaliło się wyrażenie chodzić piechotą. Polskie przysłowia podają następujące związki: iść, pójść tam, gdzie król piechotą nie chodzi, czyli ‘iść, pójść do ubikacji’ oraz coś (grosz) piechotą nie...

 
Ex libris

„Opanowanie umiejętności czytania i pisania otwiera przed dzieckiem zupełnie nowy świat przeżyć estetycznych, ubogaca je intelektualnie i emocjonalnie. Czytanie literatury pięknej rozwija inteligencję emocjonalną i empatię oraz łagodzi stres. Sprawne czytanie i pisanie w dwóch (trzech, czterech) językach oznacza dużo szerszy dostęp do różnych kultur, ich osiągnięć intelektualnych i literackich, co może procentować również w późniejszym życiu zawodowym”.

- pisze Anna Martowicz we wstępie do poradnika zatytułowanego „Jak uczyć dziecko czytać i pisać po polsku?”, którego celem jest wspieranie rodziców dzieci pobierających naukę w obcych systemach...

 
Ku uwadze absolwentów szkół

Od 28 lutego 2019 roku na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz piąty rozpocznie się rekrutacja na Studia Polsko-Ukraińskie. W tym roku program został gruntownie zmieniony, dostosowany do wymagań reformy szkolnictwa wyższego, pojawiło się w nim sporo nowych, ciekawych przedmiotów, w porównaniu z latami poprzednimi w sposób znaczący wzrósł praktyczny wymiar proponowanych zajęć.

Program przewiduje kształcenie zarówno na poziomie studiów I stopnia (studia licencjackie, 3 lata), jak i II stopnia (studia magisterskie, 2 lata). Istnieje także możliwość kontynuowania nauki na poziomie studiów doktoranckich (III stopnia).

Nasz...

 
Językoznawstwo

Pierwszy państwo polskie nazwał Rzecząpospolitą sławny kronikarz Wincenty Kadłubek (zm. 1223). Słowo rzeczpospolita oznacza rzecz publiczną (wspólną dla wszystkich) lub republikę i jest kalką łacińskiego zwrotu res publica.

Słowo republika, będące bezpośrednim zapożyczeniem, nie jest używane w języku polskim w odniesieniu do Polski. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, jedyną urzędową nazwą kraju jest Rzeczpospolita Polska, a nazwa „Polska” nie pojawia się w żadnym obecnie obowiązującym polskim akcie prawnym.

W kontekście poprawności językowej słowo Polska w nazwie oficjalnej jest przymiotnikiem, a nie rzeczownikiem (łac. Respublica...

 
W służbie Bogu i Ojczyźnie!

W 2018 roku przypada 100. rocznica powstania Uniwersytetu w Lublinie, przemianowanego w 1928 roku na Katolickim Uniwersytet Lubelski, a od 2005 roku noszącego imię Jana Pawła II. Od początku swojego istnienia nasz uniwersytet miał na celu kształcenie i wychowanie przyszłej inteligencji katolickiej, a jego dewizą stało się zawołanie Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie.

Od 100  lat Uniwersytet pozostaje wierny swojej misji i stara się sprostać wezwaniom współczesnego świata. Jest to najstarszy katolicki uniwersytet w tej części Europy oraz najstarsza uczelnia w Lublinie.

Obecnie KUL liczy ponad 12 tysięcy studentów i doktorantów, w tym około 700 studentów cudzoziemców z ponad 40 krajów świata. Kształcenie odbywa się na 9 wydziałach...

 

Program TVP Polonia udostępnia na stronie internetowej http://poloniawszkole.tvp.pl/ specjalne programy edukacyjne pomocne w nauczaniu j. polskiego oraz wiedzy o Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną, wykorzystania dostępnych na niej materiałów i narzędzi dydaktycznych podczas zajęć w szkołach sobotnich, a także do szerokiego rozpowszechniania informacji o...

 
Zawiłości językowe

Pierwszy państwo polskie nazwał Rzecząpospolitą Wincenty Kadłubek (zm. 1223). Słowo rzeczpospolita oznacza rzecz publiczną (wspólną dla wszystkich) lub republikę i jest kalką łacińskiego zwrotu res publica. Słowo republika, będące bezpośrednim zapożyczeniem, nie jest używane w języku polskim w odniesieniu do Polski. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, jedyną urzędową nazwą kraju jest Rzeczpospolita Polska, a nazwa „Polska” nie pojawia się w żadnym obecnie obowiązującym polskim akcie prawnym. W kontekście poprawności językowej słowo Polska w nazwie oficjalnej jest przymiotnikiem, a nie rzeczownikiem (łac. Respublica Polona, a nie: Respublica Polonia), stąd prawidłowa forma...

 

KUL це майже 100 років традиції!

Це університет нових ідей та сповнених мрій, місце, де варто входити у доросле життя.

Університет пропонує для абітурієнтів з України:

  • диплом державного зразка престижного католицького університету
  • повні програми навчання польською та англійською мовами
  • надання пільг на оплату за навчання
  • можливість отримання стипендії та проживання у гуртожитку
  • виїзд по обміну на семестральне/річне навчання за кордон

НАВЧАЙСЯ В...

 

Fundacja OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku uruchomiła kompleksową i darmową platformę e-learningową do nauki języka polskiego. Platforma ma na celu promocję Polski oraz język polskiego jako atrakcyjnego, prospektywnego, łatwego w nauce i będącego największym językiem słowiańskim w UE.

Platforma działa pod domeną - www.polskijazyk.pl i umożliwia bezpłatną naukę języka polskiego online od poziomu A1 do poziomu B1, z uwzględnieniem wymogów stawianych na Certyfikowanym Egzaminie z Języka Polskiego dla Obcokrajowców. W celu zwiększenia efektywności nauki zastosowano wiele nowoczesnych i przyjaznych ćwiczeń oraz funkcjonalności umożliwiających łatwe przyswojenie i szybkie utrwalenie zdobytej...

 
Стартував новий набір

Як записатись?

  • Записатись на курси можна за телефонами: +38-066-121-39-42 та +38-098-210-99-98 від понеділка до пятниці з 10:00 до 17:00.

Що для цього потрібно?

  • Зі сторінки polinst.kiev.ua поторібно видрукувати і заповнити анкету-регламент >> http://www.polinst.kiev.ua/studying.html
  • Підписати регламент і разом з оплатою /за попередньою домовленістю/ необхідно занести до приміщення Польського Інституту у...

 
UWAGA

Wydarzenia ubiegłych lat, w tym polskie wsparcie okazane Ukrainie, znacznie zwiększyło zainteresowanie Polską wśród Ukraińców. Z myślą o ułatwieniu kontaktów między naszymi społeczeństwami, portal „Port Europa” uruchomił bezpłatny kurs internetowy języka polskiego dla osób władających językiem ukraińskim.

Kurs składa się z kilkunastu lekcji, wysyłanych automatycznie co kilka dni na wskazany przy zapisie adres mailowy. Korzystanie z kursu jest bezpłatne, a przy zapisie użytkownik jest też domyślnie dopisywany do listy odbiorców newslettera, w którym wysyłane są m. in. informacje...

 
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України