Dziś: niedziela,
27 września 2020 roku.
Przegląd do nr 624 – wrzesień 2020 r.
Edukacja

- zawieść (sprawić komuś zawód) i zawieźć (dostarczyć kogoś, coś w jakieś miejsce),

- reprezentacyjny (okazały, wystawny) i reprezentatywny (charakterystyczny, typowy)

- chodź (przenosić się pieszo z miejsca na miejsce; kroczyć, stąpać) i choć...

 
  • apostrof (znak graficzny w kształcie przecinka nad linią) i apostrofa (figura retoryczna polegająca na bezpośrednim i uroczystym zwróceniu się do kogoś lub czegoś)
  • efektowny (zwracający na siebie uwagę), efektywny (skuteczny), efekciarski (powierzchowny, pozerski, szpanerski)
  • bynajmniej (wcale, zupełnie) i przynajmniej...

 
Mowa

Czasami wydaje ci się, że władasz już językiem polskim na tyle, iż poradzisz sobie w jakiejkolwiek sytuacji. Co więcej, wielka część słownictwa polskiego rzeczywiście odpowiada znaczeniu w języku ukraińskim lub rosyjskim. Ale nie warto być tak niezbicie przekonanym. Język polski ma wiele tajemnic i pułapek.

Oto kilka zabawnych historii, zaistniałych wśród Ukraińców, uczących się polskiego, związanych z odmiennym znaczeniem słów.

Dziewczyny z Ukrainy (uczyły się języka polskiego) jeszcze przed wyjazdem do Polski zdecydowały, że najlepszym wariantem noclegu będzie hostel. Dlatego zarezerwowały przez Internet pokój na kilka dni.

Po przyjeździe do Polski od razu znalazły swój hostel i postanowiły zostawić tam rzeczy i pójść pospacerować. Ale zdecydowały uprzedzić recepcję hostelu, że mają już zarezerwowany pokój i opłacone przebywanie. Dlatego jedna z...

 
Polsko-ukraińska homonimia i paronimia

Słownictwo języka ukraińskiego różni się od polskiego tylko na 30%.  Ponadto, język polski wydaje się łatwym dla Ukraińców, ale to tylko na pierwszy rzut oka.

Homonimia i paronimia międzyjęzykowa stanowią przeszkodę podczas przekazu tekstu z jednego języka na drugi i nierzadko staje się przyczyną niezrozumienia przy komunikowaniu się ludzi. Czasami takie błędy powodują sytuacji komiczne. Żeby nie być źle zrozumianym przez rodowitych Polaków trzeba poznać językowe pułapki.

A takimi są sytuacje, kiedy wyrazy w różnych językach wykazują podobną lub nawet identyczną formę dźwiękową, natomiast różnią się pod względem znaczenia.

Czemu możemy zetknąć się...

 
Edukacja on-line


Zajęcia on-line prowadzi Paweł Elias

Nauczanie języka polskiego w Obwodowym Towarzystwie Polskim „Polonia” w Chersoniu ma wieloletnią tradycję. Od roku 2003 w naszej organizacji pracują nauczyciele z Polski kierowani najpierw przez Centralny Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Warszawie, a obecnie przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

 Dzięki pomocy nauczycieli z Polski nasze Towarzystwo ciągle rozwija swoją działalność. Jesteśmy widoczni w miejscowych mediach, bierzemy udział w licznych lokalnych imprezach kulturalnych, sami organizujemy uroczystości rocznicowe i religijne,...

 
Czas ograniczeń wywołanych inwazją koronowirusa wykorzystaj na przygotowanie do poniższej propozycji

Nauka języka polskiego przestała dawać efekty? To może oznaczać tylko jedno – przestałeś się cieszyć z procesu. A więc potrzebujesz się zresetować i spróbować spojrzeć na sprawę pod innym kontem. Punktem zwrotnym w tej sytuacji może stać się Podróż. Nie ma chyba lepszego sposobu na naukę języka obcego niż otoczenie się nim w kraju jego pochodzenia.

Nie nie! Nie mówimy tu o byle wycieczce, tylko o Podróży życia, przez duże P. Do takiej podróży się przygotowuje, na nią się czeka, ją się celebruje! A więc wybierz najładniejsze miasto, które tylko zdołasz znaleźć, lub niezwykle atrakcyjne wg Ciebie wydarzenie (np. festiwal czy koncert). Zaznacz dzień X na kalendarzu i zacznij działać.

By czas przed wyjazdem się nie dłużył, stwórz coś w rodzaju kalendarza adwentowego, tylko zamiast słodyczy będą nowe słowa. Zastanów się jakich wyrazów brakuje Twojemu...

 
Edukacja

Ważne wydarzenie miało miejsce w Piaskowskiej Gromadzie Terytorialnej. Dzięki wspólnym wysiłkom wójta Gromady Anatolia Rudniczenki, Ośrodka Polskiego w Piaskówce, kierowanego przez Irynę Horecką, Związku Polaków Obwodu Borodziańskiego, Wydziału Oświaty w Piaskówce, udało się zrealizować wspaniały pomysł stworzenia polskiej klasy w Liceum Piaskowskim.

Piaskówka od dawna była miejscem zamieszkania Ukraińców i Polaków. W latach 30-40 XX wieku ponad 30% populacji stanowili tu Polacy. Do dziś wiele rodzin kultywuje kulturowe i zwyczajowe tradycje narodu polskiego.

Zaistnienie polskiej klasy daje możliwość nauki języka...

 

Urzędnicy piszą w sposób niezrozumiały, powinni współpracować z językoznawcami - apeluje Sejmowa Komisja Kultury. Warto by zobowiązać ministrów do jasnego wykładania myśli

Mnóstwo błędów językowych wytknęli urzędnikom członkowie Rady w swoim raporcie. Urzędnicy piszą, hermetycznie, niewyraźnie, szablonowo. Jednym słowem: tego, co tworzą, zwykły człowiek nie zrozumie. Z raportu Rady wynika, że teksty te są budowane z nadmiernie długich zdań, że nadużywa się w nich imiesłowów oraz że powtarzają się błędy interpunkcyjne i gramatyczne.

Powszechne jest nadużywanie wielkich liter, szczególnie w przypadku nazw stanowisk, godności, tytułów naukowych czy zawodowych. Plagą jest nadużywanie wyrazów takich jak "aplikowanie" (w znaczeniu "próba, staranie"), "kondycja" (w znaczeniu "stan") czy też "dedykowany" (w znaczeniu "poświęcony" np. "panel dedykowany...

 
UWAGA

Ягеллонський університет, один із найстаріших у цій частині Європи, і сьогодні залишається лідером серед польських університетів. За рейтингом польського престижного видання Перспективи 2018 року разом із Варшавським поділяє пальму першості.

Od nowego roku akademickiego 2019/2020 w Katedrze Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego wprowadzony jest nowy kierunek na poziomie studiów licencjackich i magisterskich - Studia polsko-ukraińskie. Studia te będą prowadzone w dwóch...

 

Pszenica, pszczoła, kształt, krzyk

Wiemy, że  w języku polskim po spółgłoskach z reguły następuje w piśmie "rz": brzoza, drzewo, grzech, krzak, umrzeć, przejście, trzask, wrzask itp.  A zatem jakie jest uzasadnienie ortograficznych wyjątków: [b]pszczoła, pszenica, kształt, kszyk[/b] (ptak)?"

Pszczoła w takim składzie głoskowym funkcjonuje dopiero od XVI wieku. Przedtem była to pczoła, a jeszcze wcześniej - bczoła, pochodząca od bęczenia, buczenia, należąca do tej samej rodziny wyrazowej co bąk. Jak zatem widać, w pierwotnej bczole doszło do ubezdźwięcznienia nagłosowego "b" (upodobnienia pod względem dźwięczności: dźwięcznego "b" do bezdźwięcznego "cz") i tak powstała wtórna pczoła. W niej z kolei między "p" i "cz" wstawiono dodatkowy dźwięk "sz". Urobienia: pszczeli, pszczelarz, pszczelnik,...

 
Ku uwadze absolwentów szkół

Od 28 lutego 2019 roku na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego po raz piąty rozpocznie się rekrutacja na Studia Polsko-Ukraińskie. W tym roku program został gruntownie zmieniony, dostosowany do wymagań reformy szkolnictwa wyższego, pojawiło się w nim sporo nowych, ciekawych przedmiotów, w porównaniu z latami poprzednimi w sposób znaczący wzrósł praktyczny wymiar proponowanych zajęć.

Program przewiduje kształcenie zarówno na poziomie studiów I stopnia (studia licencjackie, 3 lata), jak i II stopnia (studia magisterskie, 2 lata). Istnieje także możliwość kontynuowania nauki na poziomie studiów doktoranckich (III stopnia).

Nasz...

 
Językoznawstwo

Pierwszy państwo polskie nazwał Rzecząpospolitą sławny kronikarz Wincenty Kadłubek (zm. 1223). Słowo rzeczpospolita oznacza rzecz publiczną (wspólną dla wszystkich) lub republikę i jest kalką łacińskiego zwrotu res publica.

Słowo republika, będące bezpośrednim zapożyczeniem, nie jest używane w języku polskim w odniesieniu do Polski. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, jedyną urzędową nazwą kraju jest Rzeczpospolita Polska, a nazwa „Polska” nie pojawia się w żadnym obecnie obowiązującym polskim akcie prawnym.

W kontekście poprawności językowej słowo Polska w nazwie oficjalnej jest przymiotnikiem, a nie rzeczownikiem (łac. Respublica...

 

Program TVP Polonia udostępnia na stronie internetowej http://poloniawszkole.tvp.pl/ specjalne programy edukacyjne pomocne w nauczaniu j. polskiego oraz wiedzy o Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną, wykorzystania dostępnych na niej materiałów i narzędzi dydaktycznych podczas zajęć w szkołach sobotnich, a także do szerokiego rozpowszechniania informacji o...

 

KUL це майже 100 років традиції!

Це університет нових ідей та сповнених мрій, місце, де варто входити у доросле життя.

Університет пропонує для абітурієнтів з України:

  • диплом державного зразка престижного католицького університету
  • повні програми навчання польською та англійською мовами
  • надання пільг на оплату за навчання
  • можливість отримання стипендії та проживання у гуртожитку
  • виїзд по обміну на семестральне/річне навчання за кордон

НАВЧАЙСЯ В...

 

Fundacja OKNO NA WSCHÓD z Białegostoku uruchomiła kompleksową i darmową platformę e-learningową do nauki języka polskiego. Platforma ma na celu promocję Polski oraz język polskiego jako atrakcyjnego, prospektywnego, łatwego w nauce i będącego największym językiem słowiańskim w UE.

Platforma działa pod domeną - www.polskijazyk.pl i umożliwia bezpłatną naukę języka polskiego online od poziomu A1 do poziomu B1, z uwzględnieniem wymogów stawianych na Certyfikowanym Egzaminie z Języka Polskiego dla Obcokrajowców. W celu zwiększenia efektywności nauki zastosowano wiele nowoczesnych i przyjaznych ćwiczeń oraz funkcjonalności umożliwiających łatwe przyswojenie i szybkie utrwalenie zdobytej...

 
UWAGA

Wydarzenia ubiegłych lat, w tym polskie wsparcie okazane Ukrainie, znacznie zwiększyło zainteresowanie Polską wśród Ukraińców. Z myślą o ułatwieniu kontaktów między naszymi społeczeństwami, portal „Port Europa” uruchomił bezpłatny kurs internetowy języka polskiego dla osób władających językiem ukraińskim.

Kurs składa się z kilkunastu lekcji, wysyłanych automatycznie co kilka dni na wskazany przy zapisie adres mailowy. Korzystanie z kursu jest bezpłatne, a przy zapisie użytkownik jest też domyślnie dopisywany do listy odbiorców newslettera, w którym wysyłane są m. in. informacje...

 
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України