Dziś: niedziela,
16 czerwca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Oferta „DK”

OFERTA REKLAMOWA
gazety „Dziennik Kijowski”
Strony ogłoszeniowe + portal 
www.dk.com.ua

(jedna emisja – dwa tygodnie)

Przykładowe rozmiary reklam:

Cała strona – (25 cm x 35 cm) 875 cm2

48 EU

1/2 strony – (12,5 x 35 lub 25 x 17,5 cm) 438 cm2

25 EU

1/3 strony – (12,5 x 24 lub 25 x 12 cm) 300 cm2

18 EU

1/4 strony – (12,5 x 17 lub 25 x 8,5 cm) 200-213 cm2

13 EU

1/8 strony – (12,5 x 8,5 lub 25 x 4 cm) 100-106 cm2

8 EU

1/16 strony – (6 x 8,5 lub 12,5 x 4 cm) 50-51 cm2

5 EU

1/24 strony – (6 x 6 lub 12,5 x 3 cm) 36-37,5 cm2

3 EU

Ogłoszenie drobne (druk zwykły) – 0,05 EU za słowo.
Ogłoszenie drobne (druk wytłuszczony) – 0,1 EU za słowo.
Ogłoszenie graficzne (logotyp + krótka informacja o firmie) od 6 EU za miesiąc  i od 50 EU za 12  miesięcy.

Dopłaty:

Ramka (tylko ogłoszenie drobne) + 0,1 EU/cm2
Ogłoszenie w kolorze +10%

Reklama na stronie #1 (maksymalnie 1/16 strony) + 100%

Upusty za wielokrotną emisje (cztery i więcej):

Rozmiar ogłoszenia

%

Od 40 cm2

-15 - 20%

Od 200 cm2

-20 - 25%

Od 400 cm2

-25 - 30%

Oferty niestandardowe oraz upusty agencyjne są negocjowane indywidualnie.

Na zlecenie naszych klientów umieszczamy ogłoszenia w prasie ukraińskiej oraz na stronach internetowych. Pełna obsługa z tłumaczeniemogłoszeń włącznie.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України