Dziś: niedziela,
15 grudnia 2019 roku.
Przegląd do nr 606 – grudzień 2019 r.
Aktualności
„ZGODA” świętuje

„Jesteśmy przepełnieni wdzięcznością wobec naszych przodków, którzy przez 123 lata braku państwowości kraju przechowali w sercach pragnienie wolności, oraz wobec tych, którzy z bronią w ręku wywalczyli dla nas niepodległość”. Takimi słowami 17 listopada 2019 w kościele św. Mikołaja w Kijowie się rozpoczęto koncert zatytułowany „Ave Polonia!” z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizatorem tego wydarzenia było Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków ZGODA a głównie jego sektor kulturalny kierowany przez Marynę Garkusza. Sponsorami i współorganizatorami imprezy byli Związek Przedsiębiorców...

 

Z okazji 100-lecia powołania polskiej Policji w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie odbyło się uroczyste przyjęcie, na którym amb. Bartosz Cichocki gościł m.in. szefa ukraińskiego oddziału Interpolu gen. Wasyla Newolię, z-cę dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji mł. insp. Tomasza Stodulskiego, a także oficerów łącznikowych policji innych państw pełniących służbę na Ukrainie.

Amb. Cichocki podziękował za służbę pełnioną poza granicami kraju i podkreślił znaczenie międzynarodowej współpracy policyjnej w przeciwdziałaniu i zwalczaniu przestępczości. Insp. Tomasz Stodulski w swoim przemówieniu podkreślił więzi partnerstwa łączące polską...

 

19 listopada br. przez 75 minut przemawiał w Sejmie, premier Mateusz Morawiecki, inaugurując tym samym swą drugą kadencję. 

  Tematem pierwszym tego ważnego sejmowego spotkania, była gospodarka, inwestycje, dlatego premier przytoczył kilka przykładów, z którymi jego rząd będzie się chciał zmierzyć w tym czteroleciu.

Pierwsze to modernizacja tysiąca szkół, warta 2 mld złotych, będąca szansą na kontrakty dla małych i średnich firm. Na rzecz odpowiedzialnego rozwoju zainwestowane zostaną dziesiątki miliardów złotych w największe polskie projekty. W tym jest budowa kanału na Mierzei Wiślanej oraz tunelu do Świnoujścia do których wybrano już wykonawców. Dalsze wielkie inwestycje to: modernizacja 9 tys. km linii kolejowych, budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz linii kolejowych, które będą do nich prowadzić. Wśród innych dużych przedsięwzięć, znalazły...

 

29 listopada 2019 roku w Ambasadzie RP w Kijowie nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników XIII Konkursu im. Jerzego Giedroycia.
Ceremonię ogłoszenia nazwisk laureatów i wręczenia nagród otworzyli: zastępca Ambasadora RP na Ukrainie Michał Giergoń, radca ds. współpracy naukowo-oświatowej Ewa Matuszek-Zagata oraz przewodnicząca jury Konkursu prof. Aleksandra Hnatiuk.
W tym roku lauretami Konkursu zostali:

W kategorii prace doktorskie:
1 nagroda dla pana Iwana Almesa

W kategorii prace magisterskie:
1 nagroda dla pani Inny Taran
2 nagroda dla pani Lidii Rasputinej

W kategorii prace licencjackie:
1 nagroda dla pani Myroslawy...

 

W uzupełnieniu informacji o uroczystym koncercie Chóru Świętolipskiego, zorganizowanym z racji Święta Niepodległości Polski zatytułowanym GAUDE MATER POLONIA, w dniu 10 listopada 2019 r.  przez Duszpasterstwo Polaków przy Konkatedrze p.w. św. Aleksandra w Kijowie wraz z Polsko-Ukraińskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „KRYNICA", przytaczamy ważne szczegóły przysłane do redakcji w przyczynku do naszej relacji przez jednego z organizatorów imprezy - prezesa PUSKO „Krynica” na Ukrainie Stefana Wielocha:

Chór Świętolipski ubogacił swoim śpiewem i muzyką organową Liturgię Mszy św. za Polaków, zamówioną z intencji Ambasady RP...

 
Dokumenty krzyczą!

Tzw. „operacja polska” przeprowadzona przez NKWD w ZSRS to jedna z największych zbrodni ludobójstwa wymierzonych w naród polski w XX wieku W wyniku realizacji rozkazu nr 00485 z 11 sierpnia 1937 r., wydanego przez komisarza spraw wewnętrznych ZSRS Nikołaja Jeżowa, pod fałszywymi zarzutami represjonowano przynajmniej 139 835 osób, z czego zamordowano nie mniej niż 111 091. Na podstawie kolejnego rozkazu Jeżowa, represjom poddano żony i dzieci skazanych „zdrajców...

 
Poezja

10 listopada, w Muzeum M. Łysenki w Kijowie odbyły się eliminacje centralne 28. Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2019” zorganizowanego przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Federację Organizacji Polskich na Ukrainie („Dom Polski” w Kijowie).

„Kresy” to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów recytatorskich w środowiskach polskich i polonijnych za granicą. Celem Konkursu jest podtrzymywanie związków Polonii i Polaków za granicą z krajem, popularyzowanie poprawnej polszczyzny, promocja poezji polskiej wśród Polaków mieszkających poza krajem.

 

Duszpasterstwo Polaków przy Konkatedrze p.w. św. Aleksandra w Kijowie wraz z Polsko-Ukraińskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „KRYNICA" 10 listopada 2019 r. zorganizowało uroczysty koncert z racji Święta Niepodległości Polski zatytułowany GAUDE MATER POLONIA, w wykonaniu CHÓRU ŚWIĘTOLIPSKIEGO pod batutą: mgr. Adama Kowalskiego.

Chór zaprezentował licznie zgromadzonej w świątyni publiczności kijowskiej bogaty, specjalnie dobrany tematycznie repertuar, na który złożyły się tradycyjne i współczesne pieśni Maryjne, pieśni patriotyczne, powstańcze i wojskowe przeplatane utworami organowymi i słowem wiązanym.

 
Koktajle Artystyczne


Prowadząca spotkanie kulturolog Julia Kriwiencewa (P) i organizator spotkania Dyrektor Biura MSPPU Świetłana Genina

Drugim ze spotkań intelektualnych w tym sezonie stała się pogadanka oświatowa na temat „STANISŁAW MONIUSZKO - POETA DŹWIĘKU”, z cyklu - KOKTAJLE ARTYSTYCZNE, zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie i Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie, która jak i poprzednie, radowała muzyką, niepowtarzalną miłą atmosferą oraz smakołykami.

 Prowadząca spotkanie kulturolog, przedsiębiorca,...

 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 WOJCIECHA
CACKOWSKIEGO
Był jedną z osób, które
w znaczący sposób przyczyniły się do odrodzenia polskiej wspólnoty na Ukrainie.
Współtworzył  „Dziennik Kijowski”, przez lata będąc jego redaktorem.

Rodzinie, bliskim, znajomym, redakcji Dziennika Kijowskiego, wszystkim sympatykom
Jego twórczości  wyrazy głębokiego współczucia

składa...

 
Blask, dramatyzm i wdzięk pieśni Moniuszki


Artyści: Urszula Kryger
, Jadwiga Rappé i akompaniator Mariusz Rutkowski

26 października Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie szeroko rozwarła swe wrota, zapraszając działaczy trudniących się na niwie szkolnictwa polskiego na spotkanie okazjonalno-edukacyjne i koncert poświęcony twórczości Stanisława Moniuszki.

Przy wejściu na poszerzoną do maksimum salę recepcyjną placówki wszystkich przybyłych witała główny organizator imprezy kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP w Kijowie Radca Ewa Matuszek-Zagata, wręczając materiały edukacyjne w...

 
Festiwal Polskiej Piosenki Współczesnej

W tym roku, jedenasty już z kolei Festiwal Polskiej Piosenki Współczesnej w Kijowie zorganizowany przez Związek Polaków na Ukrainie, ruszył 28 września w auli Kolegium Telekomunikacji w Kijowie. W ten sobotni dzień zawitało tu wielu chętnych, aby podziwiać i poznawać piękno polskiej współczesnej twórczości piosenkarskiej.

Tegoroczni uczestnicy Festiwalu, a było to 12 wykonawców, przyjechali z różnych miejscowości Ukrainy: z Sambora, Białej Cerkwi, Kropywnyckiego, Tarnopola, Zaporoża, Żytomierza i, oczywiście, z Kijowa. Konkursiści zaprezentowali swój warsztat artystyczny, zapoznając widzów z twórczością współczesnych autorów polskich w...

 
Krakowskie spotkanie medialne


Uroczyste otwarcie obrad Forum 
II Światowego Forum Mediów Polonijnych

Nie ulega wątpliwości, że rola środków społecznego przekazu we współczesnym świecie stale rośnie. Prasa, która zresztą już w znacznym stopniu przestała być „drukowaną”, a rozpowszechniana jest za pośrednictwem Internetu i nie tylko, a obok niej telewizja i radio odgrywają coraz większą rolę w przestrzeni informacyjnej społeczeństwa.

Celem okazania pomocy powszechnemu rozwojowi mediów polonijnych w dniach 26-29 września „Wspólnota...

 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa


Na zdjęciu: uczestnicy Konferencji po zakończeniu obrad

Pod taką maksymą Ambasada RP na Ukrainie, Wydział Konsularny Ambasady RP na Ukrainie, Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, Narodowy Uniwersytet Przyrodniczy Ukrainy w dniu 21 września, w gościnnych salach Uniwersytetu zorganizowali III Międzynarodową Naukowo-Praktyczną Konferencję.

W konferencji wzięli udział badacze, naukowcy, doktoranci, studenci, pracownicy instytucji edukacyjnych, działacze społeczni.  Uczestniczyła też wielce reprezentatywna delegacja z...

 
Konferencja naukowa

Jednym z elementów ukraińsko-polskiej współpracy naukowej jest wykorzystanie polskich doświadczeń w reformowaniu zarządzania sektorem nauki Ukrainy, wspieranie przez Polskę integracji ukraińskiego środowiska kulturalnego i artystycznego z europejską przestrzenią kulturową oraz upowszechnianie osiągnięć kultury ukraińskiej.

Tym intencjom służyła Międzynarodowa konferencja pod dewizą: „Współpraca naukowa humanistów ukraińskich i polskich. Historie – idee – projekty”, zorganizowana w Kijowie w dniach 20–21 września 2019 r. przez Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Polską Akademię Umiejętności, oraz...

 
Na tropie twórcy


Inauguracja konferencji. Na zdjęciu: adiunkt Katedry Badań Filologicznych „Wschód- Zachód” w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w...

 
Film dokumentalny Jerzego Sokalskiego

Jak pamiętają nasi czytelnicy, w ubiegłym roku z wielkim sukcesem odbyła się premiera filmu dokumentalnego „Tajemnica Matki Bożej Berdyczowskiej”, a w tym roku prezes „Polskiego Radia Berdyczów”, członek Zarządu Głównego Związku Polaków Ukrainy, radny Rady Miejskiej Berdyczowa, dr politologii Jerzy Sokalski zaprezentował widzom swój kolejny film dokumentalny „Wołania Polaków na Kresach”.

Film przedstawia po raz pierwszy w historii unikalne materiały archiwalne i wywiady świadków masowych stalinowskich represji dokonanych przez NKWD na Polakach w Berdyczowie i w Żytomierzu w ramach tzw. „operacji polskiej” w latach 1937-1938. Film...

 


Wywiad
z Dyrektorem Departamentu Rozwoju Sieci Plastics-Ukraina Sp. z o.o. Dariuszem Górczyńskim

–  Głośne imię przedsiębiorstwa „Plastics-Ukraina” niejednokrotnie uwidaczniane było na łamach naszego pisma. Na wstępie prosiłbym jednak, głównie dla naszych nowych Czytelników, o jego krótką charakterystykę.

–  Plastics-Ukraina, to dobrze rozpoznawalna na ukraińskim rynku marka dystrybutora tworzyw sztucznych, a zarazem udana inwestycja zagraniczna polskiego kapitału....

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2019 rokiem:
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (,1919-2000), w 100. rocznicę urodzin
Stanisława Moniuszki (1819-1872), w 200. rocznicę urodzin
Anny Walentynowicz (1929-2010), w 90. rocznicę urodzin

12 III 1999 - PRZYJĘCIE POLSKI DO NATO. 20. Rocznica
13 III 1899 - Urodził się JAN LECHOŃ, właśc. Leszek Serafinowicz, (zm. 8 VI 1956), poeta i satyryk, eseista, tłumacz, krytyk literacki i teatralny, współtwórca grupy poetyckiej Skamander, autor m.in. tomu wierszy „Karmazynowy poemat”. 120. rocznica urodzin
27 III - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU
2 IV - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI obchodzony od 1967 r. w rocznicę urodzin H. Ch. Andersena
3 IV 1849 - Zmarł JULIUSZ SŁOWACKI...

 
UWAGA!

Mamy zaszczyt zawiadomić, iż w grudniu 2018 r ruszyło polskie radio i telewizja internetowa SPS „Studio Polonii Szczepaniak” organizowana i finansowana przez Związek Przedsiębiorców Polaków Ukrainy (prezes Włodzimierz Szczepaniak).

Głównym celem powołania Radia i Telewizji jest:

- wyświetlanie życia Polaków na Ukrainie;

- promocja działalności polskich organizacji Ukrainy w świecie;

- zaprezentowanie sylwetek wybitnych działaczy ruchu polskiego na Ukrainie –  pisarzy, artystów, malarzy, muzyków i innych osób polskiego pochodzenia zamieszkałych na Ukrainie, czyją działalność chcielibyście Państwo przedstawić.

Prosimy o wysłanie informacji, zdjęć o waszych przedsięwzięciach celem wyświetlania ich w sieciach społecznościowych na adres: polanie@ukr.net. Po przesłaniu danych od Państwa (termin do 25...

 
KU UWADZE PREZESÓW!

Rozporządzenie Nr 2

Kijów, dn. 02.02.2018 r.

O powołaniu Komisji w sprawie rozpatrzenia opinii na wydawanie zaświadczeń od ZPU na otrzymanie Karty Polaka

Zgodnie ze Statutem Związku Polaków na Ukrainie p. 5.3.1. należy powołać Komisję pod przewodnictwem Prezesa ZPU w celu rozpatrzenia opinii kandydatów ubiegających się o zaświadczenie od ZPU na otrzymanie Karty Polaka, w składzie członków Prezydium ZG:

  1. Antoni Stefanowicz - prezes ZPU
  2. Dr Natalia Szumlańska - wiceprezes ZPU
  3. Helena Chomenko - wiceprezes ZPU
  4. Lesia Jermak - wiceprezes ZPU
  5. Wadim Pokidko - członek ZG ZPU
  6. Arseniusz Milewski - członek ZG ZPU
  7. Sekretarz

 
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України