Dziś: czwartek,
20 czerwca 2019 roku.
Przegląd do nr 593 – czerwiec 2019 r.
Polacy Ukrainy
Minęło 5 lat


W ostatnią sobotę maja 2019 roku w auli Kolegium Telekomunikacji w Kijowie odbył się uroczysty koncert z okazji zakończenia roku szkolnego w Polskiej Szkole Sobotniej działającej przy Związku Polaków na Ukrainie

Dwie małe salki w domu przy ulicy Gonczara. W jednej stłoczone kilka ławek, tak blisko, że małe dziatki ledwie się mogą między nimi przecisnąć. Za to do stolika nauczycielki odległość niewielka, więc bardzo dobrze słychać. Na stoliku z trudem mieści się całe...

 
Święto kultury polskiej


Organizatorzy Festiwalu i gospodarze miasta powitali gości z Kijowa

Już ponad dwadzieścia lat w mieście Nieżynie (obwód czernihowski) istnieje Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie „Aster", u źródeł powstania którego stała śp. Feliksa Bielińska. Inicjatywy polskiej społeczności wielokrotnie przyciągały i do dziś przyciągają uwagę mieszkańców miasta. A są to konferencje naukowe i praktyczne, odczyty, publikacje literatury naukowej, wydarzenia edukacyjne i impreza najobszerniejsza wśród nich - coroczny majowy „Festiwal Kultury...

 
Rekonstrukcja historyczna

„…"Tracąc pamięć, gubimy swoją tożsamość i wyrzekamy się ważnej cząstki siebie” (Jan Paweł II). Od tych słów rozpoczął się nasz “Okrągły Stół” z okazji Dnia Konstytucji 3 Maja, przygotowany i przeprowadzony przez nauczycielkę języka polskiego Marię Książek-Zamlewską i Kijowskie Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. A. Mickiewicza.

Dzień Konstytucji jest ważnym wydarzeniem w historii Polski, ponieważ Konstytucja była niezwykle nowoczesna, inspirowana najlepszym rozwojem tradycji Polski, była właśnie siłą, która podczas podziału kultywowała nadzieję i ducha narodu polskiego dla przywrócenia niepodległości.

W szczególności dla...

 
Z Białej Cerkwi donoszą

20 maja w auli Biblioteki Miejskiej odbyła się uroczysta akademia z okazji „450-lecia Unii Lubelskiej”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego w Białej Cerkwi.

W tym roku przypada 15. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz 450. rocznica podpisania Unii Lubelskiej. Podkreślając wagę tej rocznicy, rok 2019 został ustanowiony Rokiem Unii Lubelskiej Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r.

Uroczystość rozpoczęliśmy barwnym występem zespołu Stowarzyszenia z piosenką do słów wiersza Marii Konopnickiej „A jak poszedł król na wojnę...”, będącego gorzką refleksją nad okrucieństwem wojny.

Po obejrzeniu...

 
Impreza

W siedzibie Związku Polaków na Ukrainie w szerokim gronie i radosnej, podniosłej atmosferze, jak co roku, obchodzono Wielkanoc, zgodnie ze wszystkimi przyjętymi tradycjami i obyczajami. Na święto przybyli przedstawicieli różnych organizacji, zrzeszających Polaków na Ukrainie. Goście i członkowie ZPU obcowali w pogodnym i miejscami krotochwilnym nastroju, oczywiście przy obfitym świątecznym stole, gdzie można było skosztować wielkanocnej babki, kolorowych pisanek i innych pysznych okazjonalnych straw z zamiłowaniem przygotowanych rękoma uczestników...

 
Z Białej Cerkwi donoszą

W przededniu świąt uczniowie i słuchacze kursów języka polskiego w szkole sobotniej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Z.Krasińskiego, którego prezesem jest p. Helena Chomenko, zebrali się na warsztatach poświęconych obchodom Świąt Wielkanocnych w Polsce.

Na początku pani prezes opowiedziała o tematyce Wielkiej Nocy w malarstwie, wyjaśniając przy tym poszczególne symbole najczęściej pojawiające się na obrazach: cierpienia, przemiany chleba (hostii) i wina w ciało i krew Chrystusa, mycie nóg. Następnie uczniowie i słuchacze mieli okazję zobaczyć prezentację poświeconą obchodom tych świąt, symbolice poszczególnych produktów wchodzących w skład święconki i tradycji robienia palm...

 
Życie kulturalne

Treściwy i poznawczy wieczór polskiej poezji z przełomu XX stulecia przeprowadziła doświadczona nauczycielka języka polskiego i literatury Maria Zamlewska dla organizacji polonijnych Kijowa w bibliotece im. Adama Mickiewicza. Obecni usłyszeli najlepsze utwory laureatów i nominowanych do Nagrody Nobla — Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta; jak i innych znakomitości świata poezji — Władysława Broniewskiego, Małgorzaty Hillar, Agnieszki Osieckiej. W gronie tak wybitnych polskich autorów znalazło się miejsce również dla autora tekstów i lidera popularnego zespołu „Czerwone...

 
Obchody Naszego Dnia

Czarny Ostrów 1 maja ciepło przyjmował dziś szczególnych gości z Chmielnickiego. Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą zrealizowano tu interesujący projekt polonijny pt. „Wielka Polska Rodzina” współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą,

Urządzono świetne imprezy dla mieszkańców miasteczka z polskim pochodzeniem i wszystkich chętnych – miłośników języka i kultury polskiej, poprzedzone mszą św. w pobliskim kościele i otrzymaniem błogosławieństwa oraz wspólnym pamiątkowym zdjęciem z ks. Wiktorem Tkaczem.

Potem w Dziecięcej Szkole Muzycznej odbył się wspaniały koncert przygotowany przez dzieci i młodzież z...

 
Impreza

W ten wiosenny dzień w salach kijowskiej biblioteki im. A. Mickiewicza zgromadzili się członkowie Kijowskiego Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza, a także liczni goście, aby wspólnie świętować zgodnie ze wszystkimi przyjętymi tradycjami i obyczajami świetlane święto wszystkich chrześcijan - Wielkanoc.                                             

 
Edukacja

30 marca w Kijowie odbył się II etap III edycji (2018/2019) Olimpiady Historii Polski na Ukrainie, do którego zakwalifikowano 15 uczniów z Kijowa, Kropywnyckiego, Połtawy. Na tym etapie uczestnicy powinni byli przedstawić przygotowaną pracę pisemną (kilkustronicowy esej) lub prezentację multimedialną z wybranej przez siebie epoki oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące tematyki pracy; odpowiedzieć na wylosowane 2 pytania – jedno z wiedzy ogólnej o historii Polski i jedno z wybranej przez siebie epoki z dziejów Polski; odpowiedzieć na pytania z jednej z dwóch wybranych przez siebie lektur z wybranej epoki, z zestawu zaproponowanego przez Komitet Główny.

Olimpiadę zaszczycił swoją...

 
Uczestnikom gratulujemy!

09 lutego br. Wydział Konsularny przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie i Dom Polski w Kijowie zorganizowały I etap Olimpiady dla uczniów klas starszych szkół kijowskich i obwodu kijowskiego.

Dyrektor Domu Polskiego Maria Siwko zadbała o to, żeby stworzyć dobre warunki do pracy dzieci i nauczycieli. Było przytulnie, wygodnie i były smakołyki na poczęstunek.

Członkinie komisji: attaché Wydziału Konsularnego Iga Kaca, prof., dr hab Tatiana Czernysz i mgr Nadzieja Susznicka oceniały umiejętności uczniów.

Zwyciężyli: Zofia Popławska, która uczęszcza na kurs języka polskiego przy Miejskim Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym „Rodzina" w Browarach...

 
Z Nieżyna donoszą

W Nieżynie w dniu 24 marca miały miejsce dwa ważne wydarzenia, których organizatorem było Stowarzyszenie Polaków "Aster".

Pierwszym z nich było przygotowane przez studentów Państwowego Nieżyńskiego Uniwersytetu im. Mikołaja Gogola spotkanie tematyczne dotyczące postaci Anny Walentynowicz, która zginęła w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku, a która miała ogromny wpływ na rozwój ruchu Solidarności w Polsce.

Jednak Anna Walentynowicz została przedstawiona nie tylko jako działaczka, ale przede wszystkim jako kobieta, zostało też podkreślone jej pochodzenie z terenów dzisiejszej Ukrainy, w aspekcie, który łączy oba bratnie narody. 

Pracownicy Miejskiej Biblioteki,...

 
Konkurs małych form teatralnych

W końcu marca, piąty raz z rzędu, w sali Kolegium Telekomunikacji w Kijowie odbył się Konkurs Małych Form Teatralnych pt. „Mała Scena”. Impreza została zorganizowana przez Kijowską Polską Młodzieżową Asocjację „Młodzi i Kreatywni” i Polską Szkołę Sobotnią przy ZPU przy wsparciu okazanym ze strony Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie, Związku Polaków na Ukrainie i Związku Przedsiębiorców Polaków...

 
Wybory


Wieloletni prezes Irena Gilowa opowiedziała o różnych najciekawszych wydarzeniach, które odbywały się na przestrzeni tych wielu lat

W najstarszym i najliczebniejszym w Kijowie Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym im. A. Mickiewicza, które niedawno obchodziło swój 30-letni Jubileusz, na początku kwietnia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

 
Kontakty


Oleksy Kazakow i Urszula Tom

Ostatnio język polski cieszy się coraz większą popularnością w całej Ukrainie: miejscami wprowadzono go do programu szkolnego, wykładany jest na uczelniach wyższych, dużo osób opanowuje go na kursach prywatnych. Z roku na rok przybywa Ukraińców na polskich uczelniach – dziś w Polsce studiuje już ponad 35 tysięcy Ukraińców. Więzy kulturalne stają się coraz mocniejsze.

W telewizji ukraińskiej ostatnio mogliśmy obejrzeć polskie filmy, takie jak „Czas honoru” czy „Szpital”. Ukraińscy literaci, tacy jak Serhij Żadan czy Jurij Andruchowycz mają pokaźną popularność wśród czytelników...

 
Zbiorowe czytanie

W kijowskiej bibliotece im. Adama Mickiewicza odbyło się spotkanie poświęcone promocji książki "Inny świat" Gustawa Herlinga Grudzińskiego. W zaczytywanych przez zebranych fragmentach książki zwracano uwagę na obnażenie przez autora przejawów totalizmu. Imprezę przygotowali nauczycielka języka polskiego Maria Książek-Zamlewska wraz z uczniami. Również uczestniczyli w niej attaché Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Iga Kaca і przedstawiciele społecznej organizacji "Spółka Białego Orła".

Powieść „Inny świat” została wydana w Londynie w 1951 roku, a w Polsce prawie 37 lat później. Pisarz broni w niej prawa każdego człowieka do...

 
Tydzień Kobiet w Zaporożu

Dla zrzeszonych w Związku Polaków Zaporoża „Polonia”, prowadzonym przez prezes Lidię Jegorową, Dzień Kobiet a dokładniej Tydzień Kobiet rozpoczął się niekonwencjonalnie, a mianowicie - przeglądem filmu „Zimna wojna” w języku oryginału oraz jego omówieniem moderowanym przez nauczycielką języka polskiego Ewę Płoska.

Zimna wojna – polski film dramatyczny z 2018 roku w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. 22 stycznia 2019 roku film Pawlikowskiego otrzymał jako pierwszy polski film trzy nominacje do Oscara (najlepszy film nieanglojęzyczny, najlepsza reżyseria i najlepsze zdjęcia). Obraz realizowano w plenerach w Łodzi,...

 
Polacy Ukrainy w obronie naszego kraju

W Czernihowie, w dawnym książęcym kremlu - w Galerii Sztuki Współczesnej „Plast-Art”, otwarto wystawę pt. „Razem - ramię przy ramieniu!”. Jest to projekt, który realizuje Związek Polaków miasta Bojarki "Bez granic”.

Ekspozycja opowiada o tym jak obywatele Ukrainy narodowości polskiej, bronią racji naszego państwa w wojnie na Donbasie. Inicjatorem projektu jest prezes organizacji Helena Sedyk, zaś partnerem i sponsorem projektu jest „Związek Przedsiębiorców Polaków Ukrainy” (w którym prezesuje Włodzimierz Szczepaniak). Nawiasem mówiąc, niedawno organizacja ta stworzyła swój własny kanał telewizyjny, który...

 
Nasz Jubilat

W numerze 3 „DK” przeczytałem recenzję na autobiograficzną książkę Bolesława (Borysa) Kulczyckiego z cyklu „Listy do siebie”.  Autor książki jest osobą dość znaną w środowisku polskim w Kijowie, na Ukrainie, choć nawiasem mówiąc również, jako autor w mediach polskich i nie tylko.

Do wspomnianej recenzji zakradł się jeden dość istotny błąd. Autor recenzji pisze, że pan Bolesław „urodził się 20 lutego 1930 r”, natomiast urodził się on 20 lutego 1929 (!) roku, a więc w lutym br. miał 90-letni jubileusz, o którym dowiedziałem się też z mediów ukraińskich: centralnej gazety „2000” oraz ze specjalnego poświęconego mu reportażu na kanale...

 
Pierwsze pączki w miskach i na krzewach

Pączki, faworki, obwarzanki i inne smakołyki przygotowane przez członków naszej „Polonii” w tym roku nie stanowiły głównej atrakcji święta, tradycyjnie obchodzonego w ostatnim tygodniu przed Wielkim Postem, albowiem na nasze święto przybyła Marzanna (wykonana dzięki rodzinie Koczerżenków) – obrzędowa kukła symbolizująca boginię zimy, poczyniona do rytualnego zniszczenia w porze wiosennego lub zimowego przesilenia, symbolizującego wypędzanie zła nagromadzonego przez...

 
Uczymy się polskiego

Po latach Kijowskie Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie im. Adama Mickiewicza doczekało się wreszcie nauczyciela polskiego, i to nie byle jakiego. Pani Maria Książek-Zamlewska nie tylko przekazuje uczniom reguły gramatyczne, ale jest też prawdziwym źródłem wiedzy na temat historii i kultury Polski. 

 Jej inteligencja I dowcip pobudzają uczniów nie tylko do nauki języka polskiego, ale i pozwalają odkryć talenty artystyczne, co bardzo przydało się podczas  zorganizowania obchodów narodowych świat polskich, które zbierają nasze polonijne grono od małych do starych. 

Dla uczczenia 100-lecia Niepodległości Polski p. Maria Książek-Zamlewska...

 
O planach dalszej współpracy

W marcu br. odbyło się w Chersoniu Międzynarodowe Forum - „Wielonarodowościowa Ziemia Chersońska”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz obwodu chersońskiego, ukraińscy parlamentarzyści, konsulowie Słowacji, Litwy i Polski oraz Mustafa Dżemilew - pełnomocnik prezydenta Ukrainy do spraw Tatarów krymskich. Do udziału w Forum zaproszono tez prezesów organizacji mniejszości narodowych, działających w Chersoniu.

Chersońskie Obwodowe Towarzystwo „Polonia” reprezentowała prezes Rozalia Lipińska, a Konsulat Generalny RP w Odessie konsul Sebastian Zagdański.

Głównym celem Forum było omówienie aktualnych problemów...

 
Konkurs Talentów

Na początku lutego w przyjaznej atmosferze, w po brzegi wypełnionej sali Kolegium Telekomunikacji w Kijowie odbył się Konkurs Talentów „Twój Czas! Edycja III”. W Konkursie brały udział dzieci i młodzież z polskich rodzin z Polskiej Szkoły Sobotniej przy Związku Polaków na Ukrainie, z Polskiej Szkoły Sobotniej przy Związku Polaków Lewego Brzegu, uczniowie Sobotniej Szkoły z Odessy, Zespół „Krakowiaczek”, Kijowska Młodzieżowa Asocjacja Młodzi i kreatywni, Zespól Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru”.

 
Ex libris


Bolesław Kulczycki. Lata 50. XX wieku. Flota Bałtycka. Kadet Szkoły Młodszych Specjalistów Lotnictwa Marynarki Wojennej

Niedawno świat ujrzała druga książka z cyklu „Listy do siebie”, autorem której jest Borys (Bolesław) Kulczycki - znany działacz społeczny, Ukrainiec polskiego pochodzenia, aktywnie uczestniczący we współczesnym życiu Polaków na Ukrainie.

Autor urodził się 20 lutego 1930 r. na Podolu. Ojciec - kowal Jan - został stracony przez bolszewików w 1937 roku. Wraz z matką i...

 

Celem ZPU jest organizacja i koordynacja działań członków Związku, na rzecz społecznego, oświatowego, kulturalnego i ekonomicznego rozwoju mieszkających na Ukrainie obywateli polskiego pochodzenia, obrony ich praw obywatelskich i narodowościowych.

W ciągu najbliższych 4 lat ZPU planuje realizować podane poniżej cele i zadania.

  1. I.                   SPRAWY ORGANIZACYJNE, SPOŁECZNE
  1. 1.        Działać zgodnie z Konstytucją Ukrainy, normami Prawa ukraińskiego i międzynarodowego, takimi jak Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i innych aktów z poczuciem obowiązku lojalności, wierności i patriotyzmu wobec swego państwa, jakim jest niepodległa Ukraina.
  2. 2.       ...

 
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України