Dziś: czwartek,
27 stycznia 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Polacy Ukrainy


XVI Festiwal Polskiej Kolędy w Żytomierzu uświetnili swoim występem seniorzy
wokaliści założonego w odległym 1990 roku Zasłużonego dla Kultury Polskiej Ludowego Zespołu Folklorystycznego „Poleskie Sokoły”

W dniu 18 grudnia 2021 roku w Żytomierskim Obwodowym Akademickim Teatrze Lalek przeprowadzony został XVI Festiwal Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie oraz eliminacje do Finału w XXVIII Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i...

 

"Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski..."

Od 2016 r. w Białej Cerkwi funkcjonuje noworoczna tradycja. Jedna z ulic w centrum - Lesia Kurbasa – na kilka tygodni przeobraża się w aleję choinek. W bieżącym roku władze miasta zaproponowały Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego udekorowanie jednego z drzewek. Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej działającej przy Stowarzyszeniu z zapałem wzięli się do pracy. Przynieśli  nożyczki oraz kolorowy papier i pod kierunkiem naszej mistrzyni rękodzieła,...

 

11 grudnia, pozostając wiernymi polskim tradycjom z chęcią kultywowania i popularyzacji tradycji kolędowania na Ukrainie, po raz pierwszy, Związek Polaków Ukrainy wystąpił jako organizator Ogólnoukraińskiego Festiwalu Polskich Kolęd i Pastorałek „Hej Kolędo, Kolęda!”.

Wydarzenie zorganizowano przy współpracy z Ambasadą RP w Kijowie i uzyskało wsparcie ze środków Departamentu Współpracy Polonii i Polaków za Granicą MSZ RP.                                       

 

Tradycją naszej szkoły są coroczne jasełka przygotowywane przez uczniów pod opieką nauczycielki szkoły sobotniej przy Domu Polskim w Kijowie p. Heleny Szymańskiej.                                        

11 grudnia br. w pięknie udekorowanej sali hotelu „Express” w Kijowie zebrali się dzieci, rodzice, nauczyciele, członkowie FOPnU oraz honorowy gość Radca Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie, p. Jacek Gocłowski.

 
W Żytomierzu

Święta to czas szczególny, w którym na chwile zapominamy o naszych problemach, pragniemy czynić dobro dla innych. Do Żytomierza zawitali wolontariusze z Płocka z akcją „Paka dla Rodaka”.

Zbiórka po raz piąty zorganizowana została przez płocką Fundacja „Przystanek Rodzina”. Akcja skierowana do potrzebujących polskich rodzin we Lwowie, Berdyczowie oraz w Żytomierzu – partnerskim mieście Płocka. Młodzież szkolna, Hufiec ZHP Płock im. Obrońców Płocka 1920 r., Mazowiecka Uczelnia Publiczna oraz Płocki Wolontariat zjednoczyły się, aby pomoc najbardziej potrzebującym. Honorowym patronatem akcję objęli: Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, Marszałek Województwa...

 

Blisko 40 uczestników z Odessy, Chersonia, Mikołajowa, Rozdzielnej i Skadowska zgromadził I Przegląd Polskich Kolęd i Pastorałek, zorganizowany przez Konsulat Generalny RP w Odessie i Kurię Diecezji Odesko-Symferopolskiej. Młodzi artyści z polskich szkół sobotnio-niedzielnych, organizacji polonijnych i parafii rzymskokatolickich wykonywali dowolnie wybraną polską kolędę lub pastorałkę.

Obradom jury przewodniczyła Pani Ambasadorowa Monika Kapa-Cichocka.

Wśród gości honorowych znajdował się również bp Stanisław Szyrokoradiuk, ordynariusz diecezji odesko-symferopolskiej.

Osoby wyróżnione wystąpią podczas planowanego na styczeń koncertu w Kościele Katedralnym pw. Wniebowzięcia NMP w...

 
Gdzie biją polskie serca

Boże Narodzenie to święta rodzinne, ciepłe i serdeczne, którym towarzyszy niezwykła atmosfera. A ich wyróżnikami są: zapach potraw wigilijnych i sianka, choinka i prezenty, stoły przykryte białymi obrusami, a na nich bialutki opłatek i tradycyjne dania. I tak było w Nieżynie, bo gdzie biją polskie serca, tam jest pragnienie przeżywania świąt w odwiecznej polskiej tradycji.

11 grudnia 2021r. członkowie Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia Polaków „Aster” spotkali się w nowej siedzibie, by we wspólnocie celebrować nadchodzące święta Narodzenia Pańskiego.

Najpierw odbyły się jasełka, czyli przedstawienia o Bożym Narodzeniu. Warto wspomnieć, że za...

 

Grudzień to czas różnych przygotowań do zbliżającego się Bożego Narodzenia. Dzieci oraz dorośli skupieni w Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Zygmunta Krasińskiego w Białej Cerkwi pracują nad inscenizacją tradycyjnych jasełek. Podczas próby 6 grudnia odwiedził ich niezwykły gość - święty Mikołaj, który jak powszechnie wiadomo, obdarowuje prezentami wszystkie grzeczne dzieci. Tak też było i tym razem. Każdy otrzymał czekoladową figurkę św. Mikołaja. Dzięki temu wszyscy byli w bardzo dobrym nastroju i śpiewali jeszcze lepiej niż...

 

3 grudnia w biurze ZPU odbyło się robocze spotkanie grupy aktywistów kijowskich polskich organizacji Związku Polaków Ukrainy „Pomocna dłoń”, do której weszli przedstawiciele następujących zrzeszeń: „Wspólna Przestrzeni Polskości”, Organizacja Społeczna „Dom Polonia w Kijowie”, Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Ukrainie im. prof. Anatola Święcickiego, Stowarzyszenie Miłośników Języka i Kultury Polskiej „Polanie znad Dniepru”, Kijowska Polska Młodzieżowa Asocjacja „Młodzi i kreatywni”, Spółka „Białego Orła”, KNKSP "ZGODA", KPKO Stowarzyszenie im. A. Mickiewicza, OOS „Polonia”, Wspólnota Polonijna...

 
Ujrzał świat IX tom

Nieżyn to miasto wielokulturowe, żyje w nim obok siebie kilka społeczności lokalnych. 5 listopada 2021 r. swoje święto mieli Polacy. Zbiegły się trzy powody, dla których członkowie Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia „Aster" w Nieżynie i mieszkańcy tego historycznego miasta spotkali się w auli Gimnazjum nr 2. A były nimi: wydanie IX tomu książki „Polacy w Nieżynie”, uczczenie pamięci Feliksy Bielińskiej i Dzień Niepodległości Polski.

W uroczystości uczestniczyli: mer Nieżyna - Aleksandr Kodoła, dyplomaci polscy z Kijowa: Dorota Dmuchowska i Jacek Gocłowski, Walery Sałogub – deputowany Rady Miejskiej, Tatiana Basak – Kierownik Wydziału Kultury,...

 
Na niwie muzyki

29 listopada 2021 w Chmielnickim Zawodowym Kolegium Muzycznym im. W. Zaremba pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Winnicy odbyło się kreatywne spotkanie, koncert i kursy klasy mistrzowskiej pianistów, zwycięzców międzynarodowych konkursów, pedagogów krakowskiej Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego Marka Schlezera, Moniki Gordoń i Piotra Rużańskiego.

Publiczność składała się z ponad 60 nauczycieli, w tym kadry pedagogicznej Kolegium Muzycznego i Dziecięcych Szkół Muzycznych Chmielnickiego, a także studentów Wydziału Fortepianu.

 Administracja Chmielnickiego Kolegium wystąpiła z propozycją zawarcia memorandum o współpracy ukraińskiej placówki z Krakowską...

 
Wiedza

Dobiegł końca cykl webinariów historycznych, organizowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie dzięki dofinansowywaniu z Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.  Dzięki otrzymanym środkom pieniężnym zostały przeprowadzone webinaria o tematyce historycznej, w trakcie których naświetlono następujące tematy: Obrona Zamościa (1920 r.) jako symbol wspólnej polsko-ukraińskiej walki przeciwko Rosji Radzieckiej; Władysław Horodecki – twórca arcydzieł kijowskiej architektury; Michał Czajkowski – wybitny pisarz, działacz niepodległościowy; Pakt Piłsudski-Petlura; Kijów. Polskie ślady. Webinaria prowadzone były przez...

 
Edukacja

Jesteś społecznikiem? Chcesz świadomie pełnić rolę lidera w zespole i organizacji? Skutecznie zakładać i prowadzić zespoły do wyznaczonych przed nimi celów i budować pozytywny wizerunek swego Stowarzyszenia? Te aspiracje można było opanować podczas kolejnej edycji programu liderskiego.

W dniach 11 -14 listopada do Kijowa zjechali się młodzi i kreatywni liderzy reprezentujący polskie organizacje Ukrainy, po to by wziąć udział w drugim module projektu Związku Polaków na Ukrainie – Akademia Młodych Liderów Polskich Organizacji Ukrainy pt. „IDEE. LUDZIE. MOŻLIWOŚCI”, który realizowany był na terytorium podkijowskiego kompleksu hotelowo-turystycznego...

 
Z okazji Święta Niepodległości Polski

Już po raz piąty Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Zygmunta Krasińskiego w Białej Cerkwi zorganizowało Obwodowy Konkurs Recytatorski. W tym roku, zgodnie z zapisami regulaminu, uczestnicy prezentowali polską poezję patriotyczną XIX i XX wieku, w związku najważniejszym dla Polaków w kraju i poza granicami świętem państwowym, jakim jest Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada. Honorowymi gośćmi Konkursu byli polscy dyplomaci: Dorota Dmuchowska - Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie i Jacek Gocłowski - Radca Wydziału Konsularnego i Polonii. Impreza odbyła się dzięki wsparciu finansowemu ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacji...

 
Jubileusz

W ten jesienny, aczkolwiek słoneczny dzień, radosny nastrój towarzyszył członkom oraz gościom Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „RODZINA” działającego w podkijowskich Browarach, którzy zebrali się w miejskim Centrum Kultury „PROMETEUSZ”, żeby odznaczyć piękny jubileusz 20-lecia.

Stowarzyszenie „RODZINA” łączy mieszkańców Browarów polskiego pochodzenia, pragnących podtrzymywać polskość oraz zachowywać i przekazywać swoim dzieciom tradycje i wartości przodków. Zrzesza ono wiele utalentowanych rodzin, w gronie których wśród starszych i młodszych uzdolnień nie brakuje, świadectwem czego stało się to świąteczne...

 
Poezja jest rytmicznym tworzeniem piękna za pomocą słów ( Edgar Poe)

Po raz kolejny odbyła się w Kijowie prestiżowa impreza kulturalna organizowana przez Federację Organizacji Polskich w Ukrainie „Dom Polski” w Kijowie współfinansowana przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Ukrainie. Uczestnicy konkursu spotkali się 2 października w Hotelu Express, gdzie zostali serdecznie powitani przez Dyrektor „Domu Polskiego” p. Marię Siwko.

Zgromadzonych w reprezentacyjnej sali hotelu recytatorów swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: p. Monika Kapa-Cichocka - małżonka ambasadora RP w Ukrainie, p. Dorota Dmuchowska - Kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie, Radca-Konsul Wydziału Konsularnego i Polonii...

 
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України