Dziś: niedziela,
15 grudnia 2019 roku.
Przegląd do nr 606 – grudzień 2019 r.
Polacy Ukrainy

Wspólnota Polaków Białocerkiewszczyzny wraz ze Specjalistyczną Szkołą z pogłębioną nauką języków słowiańskich obchodziła 101. rocznicę Dnia Niepodległości Polski oraz Dzień Piśmiennictwa i Języka Ukraińskiego.

Na święto zawitali kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Dorota Dmuchowska i radca WK Ambasady RP w Kijowie Jacek Gocłowski.

Upamiętniając bohaterów poległych za wolność i niepodległość Polski, Zespół Kreatywny Wspólnoty Polskiej i uczniowie szkoły przygotowali koncert.

Społeczność Polaków Białej Cerkwi wyraża wdzięczność kierownictwu Wydziałowi Konsularnemu RP w Kijowie za opiekę nad tutejszą mniejszością polską oraz...

 
Tradycje

30 listopada Szkoła Polska w Gródku na Podolu zapraszała wszystkich chętnych na imprezę „Andrzejki – Katarzynki dla chłopca i dziewczynki”.

Od razu przy wejściu gości podziwiali pięknie wystrojony hol, gdzie chętni robili sesję zdjęciową w specjalnie wystawionym miejscu.

Na sali Gródeckiego Oddziału Związku Polaków na Ukrainie, każdy z widzów zachwycał się wspaniałymi dekoracjami, które wprowadzały w nastrój świąteczny, poniekąd tajemniczy.

Uczniowie klasy 10 zapoznali gości i starszoklasistów szkoły ze zwyczajami polskimi obchodów świąt św. Katarzyny i św. Andrzeja. Wielkie zainteresowanie budziły obyczaje dotyczące...

 

Z okazji Dnia Niepodległości Polski uczniowie, nauczyciele, Szkoły Polskiej w Gródku, członkowie polskich organizacji przygotowali wspaniałą uroczystość.

10 listopada o godzinie 12 00 w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika na początku uroczystej mszy świętej ks. proboszcz Wiktor Łutkowski przedstawił znakomitych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, a mianowicie Konsula Rzeczpospolitej Polski z Winnicy p. Magdę Arsenicz, przewodniczącego Rady Miejskiej miasta Sochaczewa p. Sylwestra Kaczmarka, sekretarza p. Andrzeja Wierzbickiego, prezesa Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Łucku p. Grzegorza Rolingera.

Uroczystemu nastrojowi mszy świętej...

 
30-lecie Stowarzyszenia

W świętowaniu 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 30-lecia istnienia Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Kamieńcu Podolskim uczestniczą szanowni goście Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński, prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stafanowicz, prezes Towarzystwa "Polonia- Kresy" z Opola Krystyna Potocka, Sekretarz Miejskiej Rady i kierownik Departamentu Kultury Dmitro Wasilianow, rektor Uniwersytetu Rolniczego Wołodimir Iwaniszyn.

Program artystyczny w Miejskin Domu Kultury w Kamieńcu Podolskim rozpoczyna krótka animacja ukazująca rozbiory Polski. Po niej na scenie oglądamy ekspresyjny taniec „Barwy ojczyste”, po którym zostają...

 

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada to ważne i piękne święto –każdego Polaka!

W tym roku w dniu 10 listopada odbyły się uroczyste obchody Dnia Niepodległości zorganizowane przez Związek Polaków w Borodziance, pod patronatem Fundacji „Wolność i Demokracja” oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.                                        

 

Nadzieje na odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli zaczęły spełniać się w czasie I wojny światowej. Na ziemiach polskich powstały liczne organizacje bojowe i polityczne. Państwa zaborcze były w stanie wojny. Polska walczy o niepodległość. W szybkim tempie wzrasta ilość polskich formacji bojowych. 16 sierpnia 1918 roku Józef Piłsudski tworzy Legiony Polskie. Na mapie Europy pojawia się niepodległe państwo - II Rzeczpospolita.

Te doniosłe dla historii Polski wydarzenia oraz pamiętną datę- 11 listopada 1918 uczcili Polacy z Chersońskiego Obwodowego Towarzystwa „Polonia” organizując uroczysty koncert. Prezes Towarzystwa Rozalia Lipińska...

 
Koncert patriotyczny

30 listopada w kijowskim Muzeum im. M. Łysenki Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie reprezentowana w Kijowie przez „Dom Polski” zorganizowała przedsięwzięcie w ramach projektu, przeprowadzonego przez Fundację „Wolność i Demokracja”, poświęcone 101-ej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Prowadząca imprezę dr Żanna Osikowicz - wykładowcę, tłumacza języka polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, przywitała gości z tej okazji, zaznaczając, że 11 listopada to symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa.

Święto zaczęło się od „Poloneza”, który zatańczyli młodzi artyści Stanisław Sołowej i...

 
Moda Folk

Czerwony dywan, prezentacja modelek ubranych w stroje, w których została połączona moda współczesna z polskimi elementami folkowymi pod wspaniale podebraną estradową i ludową muzykę polską...

 
Wiedza

„W drodze do Niepodległości” – takie było hasło Olimpiady Historycznej, która odbyła się w Domu Polskim w Kijowie 15 listopada br.

Przeprowadziły Olimpiadę: Pani Konsul Karolina Kasprzak, Dyrektor Domu Polskiego Pani Maria Siwko, nauczycielka z Polski Pani Anna Oskierko oraz nauczycielka z Domu Polskiego.

Wzięło udział w Olimpiadzie 17 uczestników. Pytania dotyczyły różnych okresów historii Polski.

101 lat odzyskania Niepodległości przez Polskę to wymiar cierpień i walki kilku pokoleń Polaków. Ból i radość jednocześnie odczuwali Legioniści na czele z Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsudskim 11 Listopada 1918 roku....

 
Zacni goście

 20 listopada 2019 roku na zaproszenie Pana Radcy-Konsula Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Kijowie Jacka Gocłowskiego do siedziby FOPnU w Kijowie „Domu Polskiego” przybyli zacni goście - współpracowniczki Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie Pani dr Anna Maria Adamus, główny specjalista i Edyta Gula, główny specjalista.

Dyrektor Domu Polskiego Pani Maria Siwko szczerze powitała wszystkich obecnych i powiedziała, że Marszałek Józef Piłsudski mówił: „historia jest nauczycielką życia”. Dlatego w Domu Polskim odbywają się wykłady i Olimpiady Historyczne.

Studenci Domu Polskiego (a to są przedstawiciele różnych grup wiekowych)...

 
Festiwal

Każdej jesieni, już 24 lata z rzędu, nadczarnomorski Mikołajów ciepło i serdecznie spotyka uczestników Ogólnoukraińskiego Festiwalu Kultur Narodowych „Przyjaźń”. Dla wieloetnicznego regionu jest to wydarzenie na dużą skalę i realizowane w ramach regionalnego programu narodowo-kulturalnego „Zachowanie i rozwój tożsamości etnicznej, kulturowej i językowej mniejszości narodowych obwodu mikołajowskiego” ma szczególne znaczenie.

Pozdrawiając rodaków i gości, kierownik Wydziału Kultury, Narodowości i Religii Obwodowej Administracji Państwowej Nikołajewa Michaił Dymitrow oraz prezes Zarządu Rady Stowarzyszeń Narodowych Lolita Kaimarazowa zaznaczyli, że...

 
Konkurs w Chersoniu

Józef Chełmoński, wybitny malarz polskiego realizmu drugiej połowy XIX wieku, nazywany jest między innymi Szopenem polskiego krajobrazu. Malował rodzimy krajobraz, jest mistrzem w ukazywaniu dynamiki koni oraz scen z życia prostego ludu. Takie płótna Chełmońskiego jak „Bociany”, „Babie lato” czy „Jeździec” są powszechnie znane. Prace artysty znajdują się w muzeach polskich, światowych i prywatnych kolekcjach. W roku 2019 mija 170 lat od dnia narodzin malarza.

Z inicjatywy Konsulatu Generalnego RP w Odessie, 02.11. 2019, odbył się w Chersońskim Obwodowym Towarzystwie „Polonia” konkurs poświęcony twórczości i życiu malarza. Wzięli w nim...

 

Jak pamiętamy rok 2019 został ogłoszony przez Sejm i Senat Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Stanisława Moniuszki z okazji dwóchsetlecia narodzin tego wybitnego kompozytora. Zarówno w Polsce jak i poza jej granicami obfitował on w różnorodne imprezy muzyczne poświęcone ojcu polskiej opery, jak zwykło się nazywać Stanisława Moniuszkę.

 18 października 2019 Chersońskie Obwodowe Towarzystwo „Polonia” zorganizowało uroczysty koncert w miejscowej filharmonii, aby przybliżyć mieszkańcom Chersonia tę wybitną w świecie muzyki europejskiej postać. Szacownymi gośćmi koncertu byli dyplomaci Konsulatu Generalnego RP w Odessie, panowie konsulowie: Łukasz Winny i...

 
Z Białej Cerkwi donoszą

W dniu 11 listopada 2019 r. uczniowie Polskiej Sobotniej Szkoły w Białej Cerkwi działającej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego spotkali się na lekcji innej niż zwykle. Pani prezes Helena Chomenko zaplanowała na ten dzień „Quiz wiedzy o historii Polski” dotyczący 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na licznie zgromadzonych uczniów czekała też niespodzianka. Poznali nową nauczycielkę z Polski. Pani Urszula Zakrawacz, która została skierowana przez ORPEG do pracy w tutejszych organizacjach polonijnych w bieżącym roku szkolnym, została przyjęta gromkimi oklaskami.

Zmaganie z pytaniami quizu poprzedziła powtórka z historii. Uczniowie obejrzeli dwa...

 
Impreza

Uroczyste obchody 101. rocznicy niepodległości Polski w Kijowskim Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym im. A. Mickiewicza w Kijowie w tym roku odbyły się 14 listopada w pomieszczeniu Narodowej Naukowej Polskiej Medycznej Biblioteki im. Zbigniewa Religi. Wieczór patriotyczny zorganizowany został przez KPKSO im. A. Mickiewicza, Polonista Center i Kijowskie Prywatne Gimnazjum Lingwistyczne.

Inaugurując spotkanie prezes Stowarzyszenia Aleksander Długosz przywitał i pozdrowił z okazji święta członków organizacji oraz licznych gości, w tym prezesa Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy Włodzimierza Szczepaniaka. Prowadziła wieczór Eugenia Ustenko – członkini Zarządu...

 
Szlakiem przyjaźni

Polska sobotnia szkoła im. St. Vincenza, będąca zbiorowym członkiem Towarzystwa Kultury Polskiej "Pokucie" w Kołomyi na Przykarpaciu, gdzie od 20 lat prezesem jest Stanisława Kołusenko-Patkowska, znana jest dobrze jak w Ukrainie, tak i w Polsce.

 Jej słuchacze często biorą  udział w artystycznych występach za granicą, spotkaniach integracyjnych, propagują i reprezentują swoje miejscowości, kulturę i tradycje. Dla nich jest to jeszcze  aktywna szkoła nauczania języka polskiego. Już trzeci rok ze szkołą owocnie wpółpracuje "Rotary Club" z czarownego Zamościa, który jest  jej patronem.

 Tym razem ziemia zamojska gościnnie przyjmowała dzieci z Kołomyi z okazji swego...

 
Uroczyste spotkanie

W podkijowskim miasteczku Irpień 8 listopada w kawiarni „Terasa” brzmiały polskie pieśni patriotyczne. Członkowie Związku Polaków w Buczy (miejscowości sąsiadującej z Irpieniem) urządzili tu spotkanie poświęcone Dniu Niepodległości Polski.

Olga Ziza, polska nauczycielka, przeprowadziła quiz na temat historii Polski. Zwycięzców nagrodzono pysznymi słodyczami. Dużymi brawami dziękowali zebrani szóstoklasiście Wasylowi Szkumat za deklamację polskich wierszy i grę na niezwykłym, jednym z najstarszych instrumentów muzycznych, zwanym „bębnem szczęścia” – glukofonie. Sergiusz Rożnowski, który pracuje w tej kawiarni, opowiedział zebranym o znamiennych wydarzeniach...

 
Pamięć

W dniu 3 listopada z okazji Dnia Zadusznego Starobielska Polonia wspólnie z Konsulem Generalnym RP w Charkowie Januszem Jabłońskim, parafianami z Ługańska, przedstawicielami administracji obwodu ługańskiego, rejonu starobielskiego, miasta Starobielska złożyli kwiaty i zapalili znicze na cmentarzu, gdzie odbyła się msza święta. Delegacja uczciła również pamięć żołnierzy ukraińskich, którzy zginęli w strefie ATO w latach 2014-2019. Kwiaty zostały też złożone pod tablicą upamiętniającą zamordowanych przez NKWD polskich oficerów.

 
ŻOZPU ma już 30 lat


Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur i aktyw ŻOZPU z powagą odbierali podziękowania, dyplomy, nagrody i słowa uznania od Ambasadora RP na Ukrainie Bartosza Cichockiego i czcigodnych gości Jubileuszu

Do kalendarza wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie na stałe wpisał się Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia”, zainicjowany jeszcze przez Stanisława Szałackiego i Walentego Grabowskiego...

 
Poszkodowana przez dwie dyktatury

Pani Nadzieja Slesariewa, z domu Wiktorowska, osoba o bardzo dramatycznym losie, aktywna przedstawicielka społeczności polskiej Kijowa, uhonorowana została Federalnym Krzyżem Zasług na Wstążce, przyznanym przez Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec. W ten oto sposób doceniono jej wieloletnią działalność na rzecz osób deportowanych przez III Rzeszę do pracy przymusowej w Niemczech. 

Pani Nadzieja, której rodzina poszkodowana została przez dwie dyktatury – stalinowską w okresie Wielkiego Terroru oraz nazistowską podczas II wojny światowej – złożyła własną pisemną relację z tragicznych czasów swojego dzieciństwa, a ponadto zgromadziła wspomnienia niemalże 1 000...

 
Warsztaty taneczne

Akcja „Wytnij Hołubca” z okazji Dnia Tańca Ludowego odbyła się w Kijowie 6 października w dwóch etapach. Podczas pierwszego etapu Zespół Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru” wraz z jego miłośnikami przeszli barwnym korowodem przez centrum miasta ze śpiewem, tańcem w przepięknych polskich strojach i oczywiście z zapałem popularyzując polską kulturę.

Drugi etap – stanowił koncert, połączony z warsztatami tanecznymi, gdzie każdy chętny mógł spróbować wyciąć hołubca i dołączyć się do akcji.

 
Losy i drogi


Prezentację projektu uświetnił występ ludowego chóru „Rozmaryn”

24 września w Chmielnickim Centrum Młodzieży zaprezentowano projekt „Śladami ukraińskich Mazurów”. Od czerwca przedstawiciele Ośrodka Sportowo-Kulturalnego „Ploskirów” wraz z wolontariuszami zbierali stare fotografie, dokumenty i opowieści rodzinne mieszkańców, poświęcone historii Mazurów zamieszkujących Chmielniczczyznę. Efektem kilkumiesięcznej pracy była wystawa, wydanie książkowe i strona internetowa poświęcona temu tematowi.

Zdaniem uczestnika projektu, krajoznawcy Ihora...

 
Sport i historia

Zgodnie z dziewięcioletnią już tradycją, 14 września 2019, odbyły się w Chersoniu regaty łodzi żaglowych o puchar im. generała Mariusza Zaruskiego. Przed dziewięciu laty puchar ten ufundował prezydent RP Bronisław Komorowski. Członkowie Chersońskiego Obwodowego Towarzystwa „Polonia” do dziś pamiętają ten uroczysty dzień, kiedy to wraz z pucharem przypłynął z Polski do Chersonia dzwon odlany na cześć wielkiego generała oraz tablica pamiątkowa jemu poświęcona.

Dzwon zawisł na wieży kościoła katolickiego w Chersoniu, tablicę natomiast wmurowano w ścianę świątyni. W ten oto sposób oddano cześć generałowi Mariuszowi Zaruskiemu, który podczas drugiej...

 
Nad jarem rzeki Kamionki

14 września br. To był wesoły i przepełniony ciekawostkami dzień dla uczniów Szkoły Sobotniej przy Domu Polskim w Kijowie. Dyrektor Domu Polskiego Maria Siwko przy wsparciu Fundacji „Wolność i Demokracja” zorganizowała wycieczkę do Humania.

Park Zofiówka uznany jest za jeden z siedmiu cudów Ukrainy jako jeden z najpiękniejszych parków krajobrazowych na świecie i najważniejszych ogrodniczych instytutów naukowych. Rosną tutaj drzewa egzotyczne, przywiezione z całego świata.

Park założył w 1796 r. Stanisław Szczęsny Potocki (nb. jeden z największych zdrajców w historii Polski) dla swojej żony greczynki Zofii, która słynęła z całej serii...

 
Pod Pegazem

Pod takim tytułem 21 września 2019 w Białej Cerkwi odbył się III Obwodowy Konkurs Recytatorski. Konkurs został zorganizowany i przygotowany przez Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego.

Na przedsięwzięcie przyjechało wielu gości m.in. prezes Organizacji Społecznej „Obraz”, reżyser Wiktor Szatunow, z-ca prezesa Stowarzyszenia Polaków Bialocerkiewszczyzny Oleg Sawicki, a przede wszystkim recytatorzy wierszy polskich poetów. Reprezentowali oni Irpień, Kijów i oczywiście Białą...

 
1 | 2 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України