Dziś: sobota,
16 października 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Kultura


Pomnik Cypriana Kamila Norwida w Zielonej Górze

138 lat temu, 23 maja 1883 r., zmarł Cyprian Kamil Norwid – wszechstronny artysta, poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof. W uznaniu jego zasług dla polskiej kultury oraz z okazji przypadającej w tym roku 200. rocznicy urodzin czwartego wieszcza, Sejm RP ogłosił rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.

Również w tym roku Ukraina obchodziła 207 rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki. Byli współcześni sobie, ale żyli w różnych środowiskach społecznych i zaczynali swoją twórczą podróż na...

 

Właśnie tak nazwano koncert, który odbył się w upalny słoneczny lipcowy dzień w przytulnej świetlicy kijowskiego Domu-Muzeum Maksyma Rylskiego w Kijowie w ramach obchodów  80.  rocznicy śmierci znanego polskiego pianisty i kompozytora Ignacego Jana Paderewskiego. Organizatorem imprezy wystąpiło Kijowski Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków „ZGODA”.

Wielką przyjemność swoją obecnością sprawili zebranym honorowi goście: kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie Dorota Dmuchowska i Dyrektor Departamentu Plastics Ukraina Dariusz Górczyński. 

Dyrektor muzeum Wiktoria Kołesnyk, otwierając wieczór muzyczny, podkreśliła, że...

 
Ukraina, Polska, Gruzja – połączeni w artystycznej symbiozie

 Z inicjatywy Tetjany Kality - dyrektorki galerii, wiadomej kuratorki i krytyka sztuki - w kijowskiej galerii "KalitaArtClub" 10 lipca odbył się wernisaż prac Dawida Szaraszydze eksponowanych na wystawie zatytułowanej "Obraz mimetyczny".  Tytuł ten (nawiązujący do naśladownictwa rzeczywistości w sztuce i literaturze), którym autor opatrzył jedno ze swoich dzieł, stał się jednocześnie dewizą szerszego przedsięwzięcia, a mianowicie „Wieczorowego spotkania z poezją”.

A zatem uczestnicy imprezy już w pierwszej sali mieli okazję cieszyć się jasnymi, czystymi kolorami prac gruzińsko-ukraińskiego artysty-malarza Dawida Szaraszydze, obrazami, które budzą u widza przymioty dodatnie, uczucie radości...

 
Nie widziałam cię już od miesiąca

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska wybitna poetka okresu międzywojennego, autorka pięknych miniatur miłosnych, dramatów i utworów, które śpiewali Demarczyk, Niemen, Janda, zmarła na emigracji w Manchesterze 9 lipca 1945 r. Pobyt na uchodźctwie dramatycznie kontrastował z pełnymi blasku latami przeżytymi przed wojną w Polsce.

Staroświecką młodą panią z Krakowa nazywał poetkę Tuwim, Lechoń pisał o niej "czarownica", "rusałka". Mówiono, że jest "pierwszą damą Skamandra", choć ani do tego, ani do innego ugrupowania literackiego nie należała. Nazywano ją też polską Safoną, bo jako pierwsza z polskich poetek śmiało zaznaczyła swoją obecność w sferze liryki...

 
Teatroterapia

„Terapię, społeczne uczenie się i doświadczenie ułatwia aktywne zaangażowanie w formę sztuki dramy i teatru”.

11 maja odbyło się piąte już z kolei spotkanie on-line w ramach projektu „Sztuka w działaniu. Arteterapia w praktyce polskich specjalistów”, realizowanego przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie oraz Polskie Towarzystwo Terapii Przez Sztukę.                              

 

Takiemu tematowi zostało poświęcone spotkanie on-line na platformie ZOOM w ramach Klubu Nauczycieli Języka Polskiego, zorganizowanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Ambasadę RP w Kijowie, które odbyło się w dniu 17 kwietnia.

W ciągu spotkania wysłuchaliśmy dwóch wykładów – „Fryderyk Chopin i Wielka Emigracja" oraz „Chopin i Norwid. Spotkanie i legenda”.

W spotkaniu wzięła udział i zwróciła się do uczestników z powitaniem Małżonka Ambasadora RP na Ukrainie Pani Monika Kapa-Cichocka.

Otwierając spotkanie kierownik Referatu Naukowo-Oświatowego Ambasady RP w Kijowie Ewa Matuszek-Zagata, przedstawiła prowadzących: dr Paweł...

 
Artyści – malarze, rzeźbiarze


„Strażnicy”,
olej, płótno, 2021 r.

Rafał Mruszczak to artysta urodzony w Opolu w 1966 roku. W latach 1990-1995 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zajmuje się także malarstwem architektonicznym freski i murale.

Praca wykonana została w technice olej. Farba olejna to rodzaj farby powstałej w wyniku zmieszania pigmentu z olejem roślinnym, często lnianym. Farby olejne po raz pierwszy pojawiły się w starożytności na Dalekim Wschodzie, ale w Europie rozpowszechniły się dopiero w XV wieku. Szybko zyskały popularność ze względu na różnorodne efekty, które mogły być dzięki nim...

 

(W oparciu o praktyczne doświadczenia w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w Ośrodku Terapii i Rozwoju w Świdniku)

6 kwietnia odbyło się trzecie spotkanie on-line w ramach projektu „Sztuka w działaniu. Arteterapia w praktyce polskich specjalistów” realizowanego przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie oraz Polskie Towarzystwo Terapii Przez Sztukę. 

Wykład pt. „Potencjały arteterapii wizualnej - wzrost i przemiana w procesie twórczym” przeprowadziła Barbara Kasprzak - nauczyciel, artysta-wizualista, artystyczny terapeuta, terapeuta programowania neurolinguistycznego. Pani Barbara jest...

 
Kolejne spotkanie on-line

„Muzykoterapia. Tworzenie i wykonywanie piosenek w terapii dzieci i młodzieży z doświadczeniami traum” - rozważaniom na ten temat poświęcone było drugie spotkanie on-line, zrealizowane 30 marca w ramach projektu pt. „Sztuka w działaniu. Arteterapia w praktyce polskich specjalistów” realizowanego przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie oraz Polskie Towarzystwo Terapii Przez Sztukę.

Wyjątkowy będziesz dla mnie, ja też takim stanę się,

Jeśli chcesz mieć przyjaciela oswój mnie!  

- myśl zawarta we fragmencie tej piosenki, zaimprowizowanej podczas sesji muzykoterapeutycznej, a zaprezentowanej słuchaczom przez autorkę wykładu dr hab. Ludwikę Konieczną-Nowak – w...

 
150. rocznica urodzin

Łesia Ukrainka, właściwie Łarysa Kosacz-Kwitka (1871-1913) – sławna poetka ukraińska, dramatopisarka, działaczka społeczna, rzeczniczka walki narodowowyzwoleńczej narodu ukraińskiego.

Debiutowała 1884, pierwsze tomiki poezji – „На крилах пісень” (1893) oraz „Думи і мрії” (1899) wydała we Lwowie. Poruszała problemy narodowo-społeczne w nowatorskiej formie literackiej, np. poematy: „Самсон” (1888), „Ізольда Білорука” (1912).

Wydała szereg dramatów poetyckich naznaczonych alegorią i symboliką, m.in.: „Кассандра” (1903-1907), „Камінний...

 
Artyści - malarze i rzeźbiarze polscy


Kobieta w turkusowej apaszce (olej, płótno, 2020 r.)

Tomasz Kostecki urodził się 18.12.1964 roku. Uczęszczał do Liceum Sztuk Plastycznych im. Kenara w Zakopanem. W ramach licznych wystaw artysta miał możliwość zaprezentować swoje prace w wielu krajach świata.

Pracę możemy zakwalifikować do stylu figuratywne. Figuratywizm był dominującym typem kompozycji od starożytności aż do wieku dziewiętnastego, kiedy zaczęły pojawiać się nowe artystyczne tendencje zmierzające do coraz większej subiektywizacji wizji artystycznej na płótnie i w...

 
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України