Dziś: wtorek,
21 stycznia 2020 roku.
Przegląd do nr 608 – styczeń 2020 r.
Kultura
Pod Pegazem

„Nie stawiamy szumnych programów, by nie tworzyć barier miedzy słowem a wyrazem, nie rzucamy haseł błyskotliwych i niesprawdzalnych. Stanęliśmy na szerokiej drodze wołyńskiej, która prowadzi do wszystkich osiedli i futorów, do wszystkich miast i do wszystkich serc, przeszłość i przyszłość dumnego Wołynia. Powołała nas uroda zmierzchów liliowych pod Dubnem, zieloność łąk nadstyrzańskich, zaduma rżysk i chmielna radość Rówieńszczyzny i trzcin smukłość i topielisk chybotliwe migoty. Powołała nas poezja dnia wołyńskiego, poezja rąk spracowanych i chyst ofiarnych na rozstajach, krzyżów żołnierskich i nocnych jęków pod Stochodem,...

 
AKCJA


Wej
ście Pana Jezusa do Jerozolimy (Sobór Włodzimierski w Kijowie)

Jest to strona na Facebooku, która została stworzona, aby upamiętnić wielkiego malarza polskiego Wilhelma Kotarbińskiego, mieszkającego i tworzącego na Ukrainie

Każde pokolenie pozostawia po sobie ślad w historii, kulturze i nauce, a nowe pokolenia, zapoznając się z osiągnięciami poprzednich pokoleń czują się dumni z przynależności do danej narodowości, dumni ze swojego kraju. Czasem...

 
Czar poezji

26 września w Kijowie, w Narodowym Muzeum Literatury Ukrainy, odbyła się prezentacja poetyckiego zbioru Julii Kosińskiej „Sam na sam ze światem”.

Dzięki autorce goście zanurzyli się w romantyczny świat czarownej i słonecznej poezji, stworzonej podczas jej licznych podróży po świecie i skumulowanych latami refleksji. Poetkę, a dokładniej mówiąc – słoneczną postać – przybyli powitać fani jej poezji, przyjaciele, koledzy, animatorzy kultury i znawcy...

 
Exmer Lwowa „Pod Pegazem”

Swoistym sygnałem dla wydaw­ców i tłumaczy po obu stronach granicy, że dwujęzyczność ukraińsko-polska, a także polsko-ukraińska, nie powinna być sporadycznym rozbłyskiem na niebie poezji, ale świadomą polityką kulturalną, mającą na celu duchowe wzbogacenie narodów ze sobą sąsiadujących stała się nowa pozycja książkowa pt.: TOPOLOGIA WYOBRAŹNI zawierające utwory poetyckie Wasyla Kujbidy oraz ich przekłady autorstwa Oksany Bielakowej i Tadeja Karabowycza.

 W szerokim gronie znawców i miłośników poezji 25 września odbyła się prezentacja tej książki, którą zainaugurował dyrektor wydawnictwa „Kijów - Paryż - Dakar” Borys Klymenko. Wspaniałym umiejscowieniem...

 
Regiony etnograficzne Polski

Lasowiacy to grupa etnograficzna zamieszkująca obszar dawnej Puszczy Sandomierskiej w widłach Wisły i Sanu. Dziś są to powiaty leżajski, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski, kolbuszowski, mielecki oraz część ropczycko-sędziszowskiego.

Geneza tej grupy etnograficznej jest złożona. Proces osadniczy Puszczy Sandomierskiej był długi i powolny. Od północy napływała ludność z Mazowsza, od południa z Małopolski, od wschodu mieszana ludność polsko-ruska. Wpływ na kształtowanie się tej grupy miał także element rusko-wołoski, turecko-tatarski (osadzeni jeńcy wojenni), a nawet litewski oraz prowadzona pod koniec XVIII wieku austriacka akcja kolonizacyjna. Z tej...

 
Na pięciolinii

Stowarzyszenia Polaków Białocerkiewszczyzny (wchodzące w skład FOPnU) uczestniczyło w II Polonijnym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu

Festiwal zorganizowany po raz pierwszy w lipcu ubiegłego roku spotkał się z dużym zainteresowaniem artystów polonijnych. Wzięły w nim udział 23 podmioty wykonawcze (soliści i zespoły) z ośmiu krajów europejskich i Kanady.

Głównym organizatorem festiwalu i pomysłodawczynią jest Halina Nabrdalik, dziennikarka Radia Opole, a zarazem prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska. W swojej działalności społecznej na rzecz Polaków mieszkających poza krajem odkryła ona, że młodzi polonusi nie zawsze znają polskie piosenki, będące...

 
Malarstwo


O szlaku twórczym krakowskiej artystki opowiedział konsul
generalny RP w Odessie Andrzej Szmidtke

Po raz pierwszy w Chersoniu, w ramach pogłębiania więzi kulturalnych i współpracy międzynarodowej, przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie i osobiście konsula generalnego Andrzeja Szmidtke w Regionalnym Muzeum Sztuki 9 sierpnia odbyło się otwarcie wystawy prac współczesnej polskiej artystki z Krakowa Natalii Batko-Gajda. Członkowie Obwodowego Towarzystwa Polskiego „Polonia” wzięli aktywny udział w tym wydarzeniu.

Natalia Batko Gajda jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w...

 
Ojciec polskiej opery

W ramach projektu „Hołosijiwska rezydencja” i przy wsparciu Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenie Polaków „Zgoda" (prezes Oleg Krysin) 8 czerwca w Muzeum Maksyma Rylskiego w KIjowie odbył się koncert poświęcony 200. rocznicy urodzin polskiego kompozytora Stanisława Moniuszki.

„Jeżeli nasz Fryderyk Chopin – konstatował w przedmowie Bartosz Jabłoński - I Radca Ambasady RP na Ukrainie – stał się znakomitością dla całego świata, to Stanisław Moniuszko – był takim przede wszystkim dla Polski!” I jest tak rzeczywiście, jako że drugiemu najbardziej znanemu kompozytorowi polskiemu dane było się stać ojcem opery narodowej. I nie tylko Polski, lecz i...

 
Проблема вибору мови та культури

«Хіба не промовистий той факт, що в той час, як Гоголь-Яновський став Ґоґолем і віддав свій геній на службу російської літератури, Куліш писав українською, а насамперед те, що всю літературну творчість він наповнював українським національним змістом?» - писав 1952 року Юзеф Лободовський. Проблема вибору мови та культури, якій  служитимеш, завжди постає перед митцями, котрим судилося народитися в імперії і не належати до титульної нації. Уродженець Бердичева, син польського повстанця Юзеф Коженьовський у 27-річному віці залишає...

 
Koktajle Artystyczne


Organizator spotkania dyrektor MSPPU Swietłana Gienina i prelegent, kulturolog Julia Kriwiencewa

Pierwszym ze spotkań intelektualnych w nowym sezonie stała się pogadanka oświatowa na temat „Polska poezja śpiewana”, z cyklu - KOKTAJLE ARTYSTYCZNE, zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie i Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie.

Prowadząca spotkanie konsultant kulturolog Julia Kriwiencewa przybliżyła zebranym zjawisko, które jak zaznaczyła „we współczesnej kulturze polskiej, łączy muzykę i ludzką...

 


Józef  Łobodowski przedstawiony – jak informuje napis w lewym, dolnym rogu – jako ataman Lobo. Malował Esteban Sanz, olej, rok 1950

Twórczy i życiowy szlak dwóch poetów - ukraińskiego Leonida Połtawy i polskiego Józefa Łobodowskiego, zbiegł się w Madrycie we wczesnych latach 50-tych XX wieku. A jako że ci dwaj poeci-wygnańcy mimo ogromnego talentu i wielkiego znaczenia dla rozwoju literatury narodowej i myśli społeczno-politycznej - każdy w swoim kraju...

 
Marzył, że sojusz Polaków i Ukraińców stworzy przeciwwagę dla potęgi Rosji


Serhij Borszczewski

Józef Łobodowski – wybitny poeta, prozaik, publicysta i tłumacz, autor 12 zbiorów poetyckich, 7 powieści, kilkuset artykułów, licznych. Doceniany przed wojną, laureat Nagrody Młodych Polskiej Akademii Literatury z 1937 roku. Niezrównany piewca Ukrainy, oddany sprawie polsko-ukraińskiej.

W jego dorobku literackim ogromne znaczenie miały przekłady utworów ukraińskich, rosyjskich na język polski. Z drugiej strony jego pobyt w Hiszpanii, gdzie pracował w Radiu Madryt, sprawił, że stał się miłośnikiem tej kultury oraz romansów i ballad cygańskich. Z tych fascynacji...

 
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України