Dziś: wtorek,
17 stycznia 2017 roku.
Przegląd do nr 535 styczeń 2017 r.
Aktualności

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Longina Komołowskiego, człowieka darzonego szacunkiem w wielu środowiskach, oddanego ludziom, negocjatora trudnych spraw, Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, który do końca angażował się w działania na rzecz umacnianie więzi z Polską osób polskiego pochodzenia i Polaków zamieszkałych za granicą.

Szczere wyrazy współczucia Jego współpracownikom Rodzinie i Bliskim.

Zarząd Główny Związku Polaków na Ukrainie
Kolegium redakcyjne „Dziennika...

I FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH DLA OPOLA


Ratusz Opolska

Grupa dziennikarzy z Ukrainy, Niemiec, Belgii, Łotwy, Litwy i Białorusi uczestniczyła w I Forum Mediów Polonijnych, które odbyło się w Opolu jesienią 2016 roku pod patronatem Prezydenta Miasta Opola, Rektora Politechniki Opolskiej i Rektora Uniwersytetu Opolskiego. Jego głównym inicjatorem i organizatorem było Towarzystwo Naukowo-Społeczno-Kulturalne „Polonia-Kresy”.

Opolszczyzna – to region szczególny w aspekcie historycznym i kulturowym, to miejsce na mapie, gdzie przecinają się szlaki komunikacyjne ze wschodu na zachód i z północy na południe, gdzie...

Konferencja w muzeum

Ból ma granice, strach nie zna granic


Ta łacińska sentencja umieszczona jest nad wejściem do Sali Głównej Narodowego Muzeum „Czarnobyl” w Kijowie.

- Z rozerwanych rur buchały strumienie gorącej pary wodnej i wody radioaktywnej. Operatorów, mokrych od wody i potu, raził prąd z zerwanych drutów. W powietrzu unosił się gryzący, trujący dym i pył radioaktywny. Zrujnowane konstrukcje trzymały się na słowo honoru. W niektórych miejscach trzeba było pracować pod betonowymi bryłami zwisającymi z dachu. Chybotały się i mogły runąć w każdej chwili –...

Wysoka nagroda

8 grudnia w sali konferencyjnej agencji informacyjnej UNIAN odbyła się konferencja prasowa, poświęcona znamiennemu wydarzeniu w życiu kulturalnym Ukrainy. Po raz pierwszy w historii naszego kraju dyrygent Opery Narodowej Ukrainy, kierownik artystyczny - główny dyrygent orkiestry „Kijów-Classic”, Narodowy Artysta Ukrainy - Herman Makarenko uhonorowany został przez UNESCO międzynarodowym tytułem „Artysta dla Pokoju”.

Przyznano mu ten honorowy tytuł w dowód najwyższego uznania i szacunku wobec jego inwencji w promowanie muzyki, jako siły napędowej dialogu i zrozumienia między ludźmi, za jego wkład w umacnianie pokoju i tolerancji,...

Opłatek w Ambasadzie


Podczas Spotkania Opłatkowego MSPPU. Na zdjęciu: prezes Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie Piotr Ciarkowski (L), Sekretarz Wykonawczy MSPPU Swietłana Gienina, prezes Stowarzyszenia Ukraińskiego Biznesu w Polsce Jarosław Romańczuk

Jak zwykle wspaniały wspólny wieczór w kręgu wieloletnich...

U Rodaków za miedzą

Andżelika Borys wygrała wybory na prezesa nieuznawanego przez władze w Mińsku Związku Polaków na Białorusi. podczas IX Zjazdu, który odbył się w Grodnie 10 grudnia br.

Prawo głosu miało 184 delegatów. Borys poparło 99 z nich. Mieczysław Jaśkiewicz, który pełnił funkcję prezesa w minionej kadencji, zdobył 85 głosów. A. Borys, która dotąd była przewodniczącą Rady Naczelnej ZPB, zgłosiła swoją kandydaturę w czasie zjazdu.

Andżelika Borys ma 43 lata. Była już prezes ZPB w latach 2005-2010. Głosowanie, poprzedziły sprawozdania komisji kontrolno-rewizyjnej, a także dyskusje...

W Ambasadzie RP

5 grudnia do Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie na przyjęcie powitalne przybyli intelektualiści, przedstawiciele ukraińskich środowisk nauki i oświaty.

Radca minister Rafał Wolski podziękował wszystkim zebranym za obopólnie korzystną współpracę i złożył życzenia równie pomyślnego współdziałania na niwie nauki i oświaty w zbliżającym się 2017 roku

Równie pozytywną ocenę współpracy Ukrainy i Polski wyraziła uczestnicząca w spotkaniu Lilia Hrynewycz  - Minister Oświaty i Nauki Ukrainy (na zdjęciu).

Impreza

Organizowanie Jasełek połączonych z odwiedzinami Świętego Mikołaja i wieczorem Wigilijnym jest już tu dobrą tradycją kultywowaną od wielu lat. I ten rok nie stanowił wyjątku. Uczniowie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego działającego przy Ambasadzie RP w Kijowie 6 grudnia spotkali się na dorocznych Jasełkach.

Świętowanie otworzył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Jan Piekło. Witając obecnych, złożył im życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i zamienił się w zwykłego widza.

Magiczne święto

Mikołajki to tradycyjna, polska nazwa święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry, obchodzonego w katolicyzmie 6 grudnia.

W przededniu tego wspaniałego święta, niezwykle atrakcyjnego dla naszych pociech, odbyło spotkanie zorganizowane spotkanie zorganizowane przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie.

Wśród zaproszonych znaleźli się również uczniowie Sobotniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego działającej przy Związku Polaków z Lewego Brzegu. Świętowanie miało miejsce w Teatrze Młodego Widza. Podczas...

Wespół


Jedna z końcowych scen koncertu. Śpiewa Zasłużona Artystka Ukrainy Inesz Kdyrowa

Pod taką dewiz ą 25 listopada 2016 w Kijowskim Domu Nauczyciela odbyła się Międzynarodowa Konferencja z udziałem przedstawicieli Rady Ministrów i Rady Najwyższej Ukrainy, władz miasta, liderów wspólnot narodowościowych Ukrainy, działaczy kultury i sztuki, ekspertów i naukowców ds. stosunków międzynarodowych. Inicjatorami konferencji były: Rada Wspólnot Narodowych Ukrainy, Kongres Romów Ukrainy, Zgromadzenia Narodowości...

Recytacja

Jakiż to chłopiec piękny i młody?
Jaka to obok dziewica?
Brzegami sinej Świtezi wody
Idą przy świetle księżyca.
A. Mickiewicz „Świtezianka"


Wszyscy miłośnicy słowa polskiego otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki

Najpiękniejsze wiersze znanych polskich poetów zabrzmiały na jubileuszowym XXV Konkursie Recytatorskim im. Adama Mickiewicza dla Polaków z Zagranicy „Kresy 2016”, (w Kijowie – szesnastym już z rzędu), zorganizowanym przez „Dom Polski” w Kijowie...

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna


Na sali podczas posiedzeń plenarnych dominowała młodzież studencka (pierwszy z prawej: dyrektor
Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie Henryk Sobczak)

Zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i zdrowej wody pitnej, podwyższanie jej jakości jest dziś jedną z podstaw h armonijnego rozwoju społecznego i gospodarczego.  Wagę tego problemu uwidacznia stała degradacja naturalnych zbiorników wodnych w wyniku tempa...

Oświata


Przedstawiciele środowiska nauczycielskiego w Ambasadzie RP. Kijów 26.10.16

Doroczne spotkanie przedstawicieli środowiska nauczycieli i wykładowców języka polskiego, prowadzących różne formaty nauczania (w tym również akademicki) z Kijowa i obwodu kijowskiego, poświęcone Dniu Edukacji Narodowej odbyło się 26 października br. w pomieszczeniach recepcyjnych Ambasady RP w Kijowie.

Zebranych powitali i podziękowali za wysiłek wkładany w nauczanie Emilia Jasiuk - radca Ambasady RP na Ukrainie, kierownik referatu ds....


1 listopad 2016. Oddanie hołdu ofiarom totalitaryzmu na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bykowni
(Zdjęcie: Paweł BOBOŁOWICZ)

W święto Wszystkich Świętych, a także w następny Dzień Zaduszny (2 listopada) Polacy odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby swoich bliskich kwiatami i zapalić znicze. Uroczystości na polskich cmentarzach i miejscach upamiętniających Polaków w Kijowie organizują polskie placówki dyplomatyczne.

***

Nasze sprawy


Bolesław Kulczycki

Z gazety « » z dnia 26 maja można było dowiedzieć się, że według decyzji Sołomianskiego Dzielnicowego Sądu Kijowa z dnia 4 marca 2016 roku do dowodu tożsamości obywatela Ukrainy niejakiego Sergija Omelczenki przez Dzielnicowy Sołomianski Wydział Państwowej Migracyjnej Służby wniesiony został wpis o narodowości takiej treści: „ - ”.

Jeszcze w październiku 2015 r. Omelczenko zwracał się do Państwowej Migracyjnej Służby Ukrainy Kijowa z prośbą o taki wpis, ale odmówiono...

Rocznie z powodu zanieczyszczenia wody i powietrza umiera 6 mln ludzi


Na ceremonii otwarcia przemawia Dyrektor Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie prof. Henryk Sobczuk

Już od ćwierćwiecza naukowcy na całym świecie nie ustają w poszukiwaniach jej najobfitszych, dostępnych dla nas zasobów energii odnawialnej, to znaczy niekopalnych jej źródeł obejmujących energię wiatru, promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, energię fal, prądów i odpływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy i...

O nas

W ramach XXVI Forum Ekonomicznego, jakie we wrześniu br. odbywało się w Krynicy, Senat RP i to Forum właśnie, postanowili zorganizować Forum Polonijne z udziałem członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej.

Rozpoczęło się ono 6 września br. Z tej okazji zabrał głos, Marszałek Senatu, Stanisław Karczewski, który powiedział: „Chcemy przedstawicieli Polonii angażować do ważnych wydarzeń w Polsce, bo Polacy za granicą to nasz skarb, to blisko 20 mln osób, czyli ogromny potencjał. My nie chcemy Polonii wykorzystywać, tylko budować naszą wspólnotę narodową i pracować na rzecz Polski”.

Drugim mówcą był, szef gabinetu Prezydenta RP, Adam Kwiatkowski, który podkreślił: „Zaproszenie przedstawicieli Polonii do Krynicy to przełomowe wydarzenie. To...

Ukraina-Polska


Dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Kijowie Włodzimierz Szczurek w rozmowie z uczestnikami imprezy

Zakończył się piąty Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa. Impreza organizowana przez Konsulat Generalny RP we Lwowie stała się już ważnym wydarzeniem września w tym mieście. Generalnym partnerem corocznych spotkań polskich i ukraińskich samorządowców jest Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej.

Intencją organizatorów pierwszego festiwalu...

Marek Winicjusz nad Dnieprem

W dniu 3 września w Polsce i poza jej granicami, w tym też na Ukrainie, odbyło się Narodowe Czytanie powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”. Czytanie zainicjował Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką.

W tym roku dzieło Sienkiewicza w internetowym głosowaniu lektur konkurowało z „Chłopami” Władysława St. Reymonta, „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego, „Popiołami” Stefana Żeromskiego oraz powieścią Marii Dąbrowskiej „Noce i dnie”. Wybrana powieść „Quo vadis” to wspaniała polska książka o zwycięstwie prawdy i...

Poezja łączy

 

Postać i twórczy dorobek wybitnego polskiego poety doby romantyzmu, dramaturga i filozofa Juliusza Słowackiego jest szanowana i lubiana nie tylko na całym świecie i w Polsce, lecz także w kraju gdzie się urodził – u nas - na Ukrainie. W Krzemieńcu w zachowanym jeszcze starym budynku rodziny Słowackich aktywnie funkcjonuje muzeum im. J. Słowackiego, miejscowi Polacy dbają o grób jego matki, w katolickim kościele p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika cudem przetrwał burzliwe czasy ucisku pomnik Juliusza Słowackiego, dłuta Wacława Szymanowskiego ustawiony tu w r. 1909 dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Poety.

Na...

Raz jeszcze o KP

Ustawą z dn. 16 maja 2016 r Sejm RP wprowadził istotne zmiany do ustawy o Karcie Polaka. Wejście w życie nowych przepisów, zostało to podzielone na dwie części. Pierwsza zacznie obowiązywać od 2 września 2016 r. natomiast druga wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Od 2 września 2016 r:

- Zostaje wyeliminowana możliwość uzyskania Karty Polaka przez potomków osób repatriowanych do Związku Radzieckiego z Polski w latach 1944-1957. Dotychczasowe przepisy eliminowały jedynie osoby repatriowane, natomiast dawały możliwość uzyskania KP ich dzieciom, wnukom i prawnukom urodzonym już na terenie Związku Radzieckiego.

- Ustawa zwalnia posiadaczy KP od opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego w zakresie wizy krajowej, ponadto zwalnia z opłat za przyjęcie wniosku i opracowanie...

Dziennik Kijowski