Dziś: niedziela,
24 czerwca 2018 roku.
Przegląd do nr 570 – czerwiec 2018 r.
Aktualności
Конференція, присвячена прометеїзму

23-24 травня 2018 року в Києві відбулась ювілейна, десята із циклу річних конференцій, присвячена прометеїзму. Наукова конференція під назвою «Польсько-українська співпраця в рамках прометеївського руху: постаті, виклики, події» згуртувала істориків, культурологів, музейників із різних міст України та Польщі – Києва, Варшави, Торуня, Рівного, Ніжина. Захід мав  важливу мету – осмислення...

Witaj, lato!

Piosenki, tańce, wesołe skecze oparte na wydarzeniach z życia szkolnego – wszystko to można było obejrzeć podczas występów dzieci Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Kijowie, które oklaskiwali rodzice uczestniczący wraz ze swymi pociechami w świętowaniu zakończenia roku szkolnego w auli kijowskiej szkoły nr 58 na początku czerwca.                                 ...

FUNDUSZ BEZ GRANIC

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” (Fundacja PPnW) liderem w przekazywaniu środków na pomoc socjalną i charytatywną dla polskich środowisk na Wschodzie

Od 2017 roku Fundacja PPnW jest największym dysponentem środków w obszarze pomocy charytatywnej i socjalnej z Senatu RP. W 2017 i 2018 roku na pomoc najbardziej potrzebującym środowiskom polskim i placówkom opiekuńczo-medycznym przekazano w sumie 3 100 000 zł. Łącznie z dodatkowymi środkami pozyskanymi od sponsorów w ramach Wschodniego Funduszu Dobroczynności (WFD) działającego przy Fundacji PPnW, środki przeznaczone na pomoc charytatywną i socjalną w latach 2017-2018 wyniosą blisko 4 500 000 zł.   

Pomoc charytatywna i socjalna wpisuje się w strategiczne zadania realizowane przez Fundację PPnW, działającą jako Fundacja Skarbu Państwa. Dlatego też od 2017...

Dyktando w Kijowie


Wśród dorosłych, najlepszy wynik pokazała Maria Bałabanowa

W roku 2018 podobnie jak w latach poprzednich Fundacja Wolność i Demokracja wspólnie z Centrum Polskim i Katedrą Polonistyki Instytutu Filologii Kijowskiego Narodowego uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki organizowała V Ogólnoukraińskie Dyktando z języka polskiego „Ja piszę, ty piszesz, my piszemy po polsku...”.

19 maja 2018 roku o 12:00 do dyktanda przystąpiono w 10 miastach Ukrainy. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Biało – czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację...

Konferencja


Inauguracja Konferencji. Od lewej Dyrektor Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie prof.
Henryk Sobczuk, kierownik Katedry Polonistyki KNU czł. kor. NANU prof. dr hab. Rostysław Radyszewskyj, prorektor KNU ds. pracy naukowej i pedagogicznej...

Było bardzo fajnie!


W oczekiwaniu na inaugurację Festynu

W ostatnią niedzielę maja wszyscy chętni, którzy trafili na terytorium podkijowskiego kompleksu hotelowo-turystycznego „Kraków”, stali się uczestnikami Festynu Polskiej Kultury i Polskiej Kuchni, zorganizowanego przy udziale Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Kijowie.

Bigos i bigosik, żurek i żubrówka, zabawa taneczna przy akompaniamencie wspaniałego zespołu i obcowanie na żywo, rozmaite konkursy i warsztaty, sztuczne ognie, a w dodatku wspaniała słoneczna pogoda - wszystko to stało się nie lada atrakcją dla rzeszy gości.

Każdy region Polski ma...

Nauka sprzyja innowacjom


Aktyw Stowarzyszenia (Olga Bogucka w centrum)

W Białej Cerkwi 14 maja dla członków Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego w ramach corocznego Ogólnoukraińskiego Festiwalu Nauki, poświęconego Dniowi Nauki na Ukrainie przeprowadzono wykład-prezentację na temat „Polsko - ukraińskie stosunki w dziedzinie nauki i oświaty”. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja nauki w społeczeństwie. W tym roku Festiwal wiąże się również ze 100-leciem utworzenia Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Będąc członkiem SKP i jednocześnie przedstawicielem nauki akademickiej chciałabym pokrótce zapoznać zainteresowanych tematem z...

Koncert Polskiej Muzyki Klasycznej


Wykonawcy i organizatorzy Koncertu

Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie reprezentowana przez „Dom Polski” w Kijowie oraz Instytut Muzyki im. Muzyki im. Reinholda Gliѐre’a w Kijowie 18 maja br. zorganizowali w kijowskim Muzeum im. M. Łysenki Koncert Polskiej Muzyki Klasycznej, poświęcony 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Czynny, pełen profesjonalizmu udział w Koncercie wzięli studenci różnych lat studiów Instytutu Muzyki, prezentując najciekawsze przykłady różnych gatunków muzycznych – od utworów skrzypcowych, fortepianowych, po wywołujące ogromne...

Edukacja

W Narodowym Centrum Współpracy Biznesowej i Kulturalnej „Ukraiński Dom” odbyła się kolejna XXXIII Międzynarodowa Wystawa Specjalistyczna „Oświata i Kariera - 2018”. Wydarzenie to jest jednym z największych przedsięwzięć promocyjnych poświęconych szkolnictwu wyższemu na Ukrainie i za granicą. Na reprezentacyjnym, jak zazwyczaj, miejscu -  w wielosekcyjnym pawilonie do swoich stoisk zapraszało ponad 20 wyższych uczelni z całej Polski.

Przemawiając na otwarciu Wystawy kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP na Ukrainie Emilia Jasiuk powiedziała, że efektywność tego przedsięwzięcia potwierdziła praktyka, ponieważ corocznie wielu młodych...

Wiec-requiem w Rasce


Wzruszającą pantomimę perfekcyjnie uzmysławiającą ludzki dramat sprzed wielu lat zaprezentowali uczniowie kółka artystycznego z Pałacu Kultury wsi Piaskówka (reżyseria Rusłan Hrycak)

11 kwietnia przy miejscu straceń bezbronnych mieszkańców wsi Raski oddano hołd pamięci pomordowanych.

Każdej wiosny, setki mieszkańców rejonu borodziańskiego przybywa na obrzeża tej wsi do osłoniętej dziś sosnami nekropolii, uświęconej krwią męczeńską 615...

& „Nasza obecna polsko-węgierska przyjaźń to jest wspólna droga ku temu, by nasze narody były narodami wolnymi, mogły decydować same o swoim losie, swoich sprawach wewnętrznych. Ale to nie jest droga przeciw Europie, to jest wskazanie Europie właściwej drogi i rola pana premiera Orbana w tym przedsięwzięciu jest ogromna” - mówił Jarosław Kaczyński. podczas uroczystości odsłonięcia pomnika ofiar katastrofy "Memento-Smoleńsk" w Budapeszcie

& „Kryzysy nie mogą zrywać dialogu. Uzdrowienie pamięci to ciężka praca. Historycy muszą mieć pełną swobodę badań” – mówi Abp Światosław Szewczuk zwierzchnikiem Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

& „Zginął prezydent, elita polskiego Narodu i zgodnie z prawem międzynarodowym mamy prawo oczekiwać zwrotu samego wraku, a także czarnych skrzynek – jest to konieczne do prowadzenia śledztwa, które się...

W Środzie chcą repatriantów


Ośrodek adaptacyjny działa w Pułtusku

Ostatnia nowelizacja ustawy o repatriacji zakłada również tworzenie w Polsce ośrodków adaptacyjnych, które oferują pomoc repatriantom w pierwszych miesiącach pobytu. Na terenie ośrodków repatrianci będą mogli m.in. podszkolić swoje umiejętności językowe, przejść kursy zawodowe czy też zorientować się w możliwościach osiedlenia w Polsce. 

Jak na razie jedyny taki ośrodek adaptacyjny działa w Pułtusku i jest prowadzony przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska "Dom Polski". Przebywa w nim 48 polskich rodzin (126 osób) przybyłych z Kazachstanu, Gruzji i Armenii. Ośrodki...

100 lat!

Członek korespondent NAN Ukrainy, dr hab. filologii, prof.  Rościsław Radyszewski – to postać doskonale znana na Ukrainie i w Polsce. Już niemal pięćdziesiąt lat niestrudzenie i owocnie pracuje on na niwie literatury. To jeden z najwybitniejszych współczesnych polonistów na Ukrainie, który stworzył w Kijowie ośrodek integrujący polonistów z całej Ukrainy. Pod jego pieczą napisano wiele prac doktorskich i magisterskich. Utworzona w roku 1999 Katedra Polonistyki Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki, pracą której do dziś on kieruje, stała się centrum badań polonistycznych na Ukrainie, grupując wokół siebie najlepszych specjalistów z tej...

Przy polskiej tablicy


Dolnośląski regionalista Zdzisław Mirecki przekazał uczniom z Ukrainy materiały promocyjne

W bieżącym roku szkolnym do Zespołu Szkół w Lubomierzu przybyło 31 uczniów z Zachodniej Ukrainy, w większości z okolic Tarnopola. Jest to efekt nawiązania współpracy samorządu Lubomierza ze Zbarażem i Trembowlą, z którą z tą ostatnią miejscowością nawet uruchomiono regularne, raz w tygodniu połączenie autobusowe - odległość 900 km. Nie mogło być inaczej, bo koło Trembowli jest wieś będąca pierwowzorem Krużewników z filmu „Sami swoi”.

Za granicę

Państwowa Służba Statystyki Ukrainy, powołując się na dane Państwowej Służby Granicznej Ukrainy podaje, że w 2017 roku zagraniczne kraje odwiedziło prawie 26,5 mln Ukraińców. Zdecydowana większość to podróże prywatne. Najczęściej Ukraińcy wyjeżdżali do Polski – 9,9 mln. O ponad połowę mniej obywateli Ukrainy wyjeżdżało do Rosji – 4,3 mln. Na trzecim miejscu znalazły się Węgry (3,1 mln).

Wielu Ukraińców podróżowało również do Mołdawii (1,68 mln), Białorusi i Turcji (prawie 1,2 mln), Rumunii (ponad 1 mln), Słowacji (850 tysięcy) i Egiptu (733 tysięcy).

Najmniej popularnymi wśród Ukraińców krajami są Tadżykistan (10 osób w całym ubiegłym roku), Norwegia, wyspy Pitcairn, Mali, Kirgistan (po 7 osób), a tylko po jednym obywatelu Ukrainy było w Iraku, Kanadzie i Korei Południowej. W sumie w zeszłym roku Ukraińcy odwiedzili 71 krajów na...

ŚWIAT LAT DWUDZIESTYCH

„To była dla nas widownia wyjątkowa, żywo reagująca, z owacjami na stojąco. Ponadto nigdy nie występowaliśmy za granicą, chociaż przyznam, że na jakiejkolwiek widowni byśmy nie grali, to nigdy ten nasz spektakl nie został źle odebrany. Zapewne dużo jest w tym zasługi pani Beaty Fudalej (dr hab. sztuk teatralnych), która go wyreżyserowała 5 lat temu” – wyznała nam Joanna Jucha – jedna z aktorek-wokalistek, tuż po zakończeniu widowiska.

Dla słuchaczy nadzwyczaj licznie zgromadzonych 20 marca w Domu Aktora ten spektakl muzyczny pt.: „Pamiętasz, była... Miłość”, poświęcony polskim piosenkom 20-lecia międzywojennego, rzeczywiście był nie lada frajdą, tym bardziej w najczęściej...

„Nie kopiuj. Twórz nowy styl”


„Portret wielokrotny” (fotografia Petersburg 1917) - Stanisław Ignacy Witkiewicz, pseud. „Witkacy”

Sztukę dwudziestolecia międzywojennego najlepiej charakteryzują pojęcia nowatorstwa i awangardy. W każdej jej dziedzinie – malarstwie, rzeźbie, architekturze czy muzyce, żeby ograniczyć się do najważniejszych – mamy do czynienia z rewolucyjnym odejściem od tradycji i próbą stworzenia zupełnie nowej estetyki. Idee, które dominowały między dwiema wojnami światowymi (1918-1939) przejawiały często w sprzecznych tonacjach: od ogromnej fascynacji życiem...

Unia Europejska zamyka kolejny niedokończony program wsparcia Ukrainy - projekt modernizacji czterech przejść granicznych Ukrainy z Polską (2), Słowacją (1) i Węgrami (1) i budowy dwóch nowych z Rumunią.

Powód: niedotrzymywanie terminów, przewlekłość procedur przetargowych, przedłużanie przez urzędników wydawania potrzebnych pozwoleń, nieudolność, niska jakość wykonania robót a przede wszystkim wszechobecna korupcja.

Program z budżetem 29,2 mln euro został przez Brukselę uruchomiony w 2014 r. Celem było usprawnienie ruchu na granicach i poprawa warunków pracy służb i kierowców.

Minister finansów Ukrainy Ołeksandr Danyluk przyznał, że były problemy, związane z Państwową Służbą Fiskalną i stwierdził, że widzi potrzebę delegowania budowy projektów infrastrukturalnych na ukraińskiej granicy władzom lokalnym zamiast PSF.

Premier Ukrainy Wołodymyr...

KU UWADZE PREZESÓW!

Rozporządzenie Nr 2

Kijów, dn. 02.02.2018 r.

O powołaniu Komisji w sprawie rozpatrzenia opinii na wydawanie zaświadczeń od ZPU na otrzymanie Karty Polaka

Zgodnie ze Statutem Związku Polaków na Ukrainie p. 5.3.1. należy powołać Komisję pod przewodnictwem Prezesa ZPU w celu rozpatrzenia opinii kandydatów ubiegających się o zaświadczenie od ZPU na otrzymanie Karty Polaka, w składzie członków Prezydium ZG:

  1. Antoni Stefanowicz - prezes ZPU
  2. Dr Natalia Szumlańska - wiceprezes ZPU
  3. Helena Chomenko - wiceprezes ZPU
  4. Lesia Jermak - wiceprezes ZPU
  5. Wadim Pokidko - członek ZG ZPU
  6. Arseniusz Milewski - członek ZG ZPU
  7. Sekretarz

Międzynarodowa Grupa Rekrutacyjna Global Job Gate


Ireneusz Derek jest Polakiem, który od 27 lat nieustannie tworzy dynamicznie rozwijające się i osiągające sukcesy przedsiębiorstwo na Ukrainie. W ciągu ostatnich kilku lat z sukcesem wszedł na rynki Mołdawii i Gruzji.

DZ: Panie Prezesie, prowadzi Pan liczne interesy w Europie i nie tylko. Podjął się Pan nowe wyzwanie i powołał do życia Międzynarodową Grupę Rekrutacyjną...

Dziś dużo pracodawców poważnie zastanawia się nad tym, żeby rozwinąć swój interes. I dlatego, bardzo ważna jest możliwość zaproponowania potencjalnemu klientowi dwie istotne zalety – przystępną cenę oraz wysoką jakość produktów. Na tle dużej konkurencji jest to jednak trudne do wykonania. Dobra jakość produktu wymaga zatrudnienia doświadczonych fachowców, a im warto zaproponować przyzwoitą pensję, która następnie jest uwzględniana w cenie produktów. Tak, więc mamy do czynienia błędnym kołem.

W takiej sytuacji, niektórzy przedsiębiorcy podążają sprawdzoną drogą – przyciągają do pracy migrujących pracowników. To pozwala na pokaźne zmniejszenie kosztów produkcji bez utraty jakości pracy. I...

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України