Dziś: piątek,
20 kwietnia 2018 roku.
Przegląd do nr 565 – kwiecień 2018 r.
Polacy Ukrainy
Konferencja w Chersoniu

Chersońska Akademia Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Chersoniu zorganizowała 21 marca konferencję poświęconą spuściźnie naukowej i pedagogicznej Janusza Korczaka. Różnorodność tematyczna referatów pozwoliła przypomnieć jak wielki wkład w rozwój światowej pedagogiki wniósł ten sławny Polak żydowskiego pochodzenia.

Uczestnicy konferencji omawiali między innymi temat wykorzystywania wychowawczej idei Korczaka we współczesnej ukraińskiej szkole. Prezes Obwodowego Towarzystwa „Polonia” w Chersoniu, pani Rozalia Lipińska odczytała list, który przesłał uczestnikom konferencji Pan Konsul Andrzej Szmidtke z Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej...

Mowa

W Ambasadzie RP w Kijowie odbyła się kolejna edycja Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na szczeblu ogólnoukraińskim. Ze wszystkich okręgów konsularnych na Ukrainie na dwudniowe zawody przybyło 33 uczestników wyłonionych wcześniej na etapie okręgowym Olimpiady.

Olimpiada Конец формы

organizowana corocznie przez Polską Akademię Nauk cieszy się ogromną popularnością i daje biorącym w niej udział uczniom możliwość wyjazdu na finał konkursu do Polski, gdzie walczą oni o wstęp na studia polonistyczne oraz pięcioletnie stypendium.

W tym roku w zawodach ogólnoukraińskich wzięli udział uczniowie dziewiątej, dziesiątej i jedenastej klasy z Charkowskiego Okręgu Konsularnego (3 osoby), Lwowskiego Okręgu Konsularnego (10 osób), Łuckiego Okręgu Konsularnego (3 osoby), Kijowskiego Okręgu Konsularnego (3 osoby), Odeskiego Okręgu Konsularnego (8 osób), Winnickiego Okręgu...

Prezentacja


Do Nieżyna zawitała delegacja dyplomatów polskich na czele z Ambasadorem RP na Ukrainie Janem Piekło

„Mam przyjemność przedstawić Państwu ósmy już tom książki „Polacy w Nieżynie”, wydanej przez Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie Polaków „Aster”, które od blisko dwóch dziesięcioleci pielęgnuje pamięć o wkładzie Polaków w rozwój tego miasta. Ukazanie się kolejnej publikacji akurat w 2018 roku ma wymiar symboliczny w szczególności dlatego, że zbiega się z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę...„Pan Bóg obdarzył mnie sporym temperamentem życiowym,
 społecznikowskim oraz intelektualnym. Dlatego też piszę o wszystkim,
 co mnie ciekawi” – zwierzał się w jednym z całego mnóstwa felietonów
 nasz redaktor, autor m. in. 79 odcinków analitycznego cyklu pt.
„1000 lat między Dnieprem i Wisłą”.
Niestety… kolejnego odcinka już nie przeczytamy.

11 marca po długotrwałej i ciężkiej chorobie

ADAM JERSCHYNA

In memoria

Jak pisać?
Zawile i trudno?
By uczenie było i smutno?
Może lepiej milczeć?
Gdybym pisał manierą geniuszy,
czyjeż serca poruszę?
Pragnę pisać prostym językiem,
by sprostać pragnieniom ludzi
choćby prostych, nie uczonych
lecz pragnących wzruszeń

Adam Jerschina - autor powyższych wersów – wieloletni redaktor odnowionego „Dziennika Kijowskiego” w jednym z felietonów tak pisał o sobie:

„Pan Bóg obdarzył mnie sporym temperamentem życiowym, społecznikowskim oraz intelektualnym. Dlatego też piszę o wszystkim, co mnie ciekawi.”

Talent literacki odziedziczył snadź po...

Z życia ośrodków


W swojskim gronie ZPZ „Polonia”

Członkowie Związku Polaków Zaporoża „Polonia”, prowadzonego przez Lidię Jegorową 4 marca w Pałacu Kultury „ORBITA” zorganizowali koncert z okazji Dnia Kobiet. Wzięło w nim udział ponad 100 Polaków i gości honorowych - przedstawicieli społeczności greckiej Zaporoża jak i władze legendarnego miasta nad Dnieprem.

Związek Polaków Zaporoża „Polonia” to ogromna organizacja zrzeszająca ludzi o zbieżnych poglądach. Podobne imprezy odbywają się tu niejednokrotnie w roku i mają na celu promowanie polskiej kultury i języka.

Na bazie ZPZ „Polonia” powstał...

Z życia ośrodków

Sala Wielka Borodziańskiego ratusza przyjęła uczestników tradycyjnego konkursu recytatorskiego z okazji Dnia Języka Ojczystego, zorganizowanego przez Związek Polaków w Borodziance.  Z przygotowaniem i przeprowadzeniem imprezy uporały się nauczycielka Szkoły Sobotniej Lina Ostryńska i aktywni członkowie organizacji.

W programie przedstawili oni prezentację wideo na temat – jak należy chronić swój język ojczysty. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie szkoły sobotniej, uczący się języka polskiego i chętni z grona dorosłych, dla których polski jest językiem ich dziadków.

Te językoznawcze zmagania otworzył prezes Związku Polaków Borodzianki Arsen Milewski, po czym do zebranych...

Z Białej Cerkwi donoszą…

W tym roku przypada dwudziesta rocznica śmierci Zbigniewa Herberta.

Jego postać jest na tyle niezwykła i znacząca w dziejach polskiej kultury, iż Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uczcił jego pamięć, ogłaszając 2018 rok, rokiem Herberta (to już druga tego typu inicjatywa w ostatnim dwudziestoleciu). Doceniono w ten sposób nie tylko formalny kunszt jego poezji, ale może przede wszystkim wysokie walory moralne i humanistyczny uniwersalizm tej twórczości. Wiersze Herberta zachwycają, uczą i wychowują kolejne pokolenia Polaków, a pamięć o nim trwa również wśród naszych Rodaków, mieszkających z dala od Ojczyzny.  

Nie mogło zabraknąć wspomnień o Zbigniewie Herbercie w...

Mowa – grunt myśli naszej

Nie miecz, nie tarcz bronią języka
lecz arcydzieła
(C.K. Norwid)

Polscy poeci czasów dziewiętnastowiecznej niewoli narodowej wielokrotnie podkreślali w swoich utworach ten niezwykły fakt, że język ojczysty jest materią niezniszczalną, że posiada w sobie siłę i moc pozwalającą przetrwać narodowi ciężkie momenty w jego historii. Literatura zaś, wyrażająca się poprzez język, utrwala i zachowuje to , co dla narodu pozbawionego niepodległości jest najistotniejsze: tradycje, historię, pamięć o wielkich czynach przodków. Ani tysiące wojsk, ani broń, która unicestwia ludzi, miasta, kraje... nie jest w stanie „zabić” języka.

Płomień rozgryzie malowane...

Uczestnicy spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego - członkowie Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Stowarzyszenie Polaków „Zgoda", którym kieruje prezes Oleg Krysin mogli po raz kolejny przekonać się, jak bogaty i subtelny jest język polski nie tylko w bezpośredniej komunikacji międzyludzkiej, ale przede wszystkim w wyrażaniu najgłębszych uczuć, odzwierciedlonych w twórczości poetyckiej. Wiersze polskich koryfeuszy pięknego słowa czytali (między innymi): Wanda Pawłowa, Olga Karaczarowa, Antoni Karpow, Halina Karpowa, Helena...

Dama Orderu Orła Białego

Irena Sendlerowa -  Sprawiedliwa wśród Narodów Świata

27 lutego 2018 roku członkowie Stowarzyszenie Polaków „Aster” oraz zaproszeni goście, wśród których byli przedstawiciele władz miasta oraz rejonu, spotkali się na wieczorze tematycznym, aby uczcić pamięć Ireny Sendler, polskiej bohaterki II wojny światowej oraz poznać losy nieżyńskiego bohatera, ojca z kościoła świętych Piotra i Pawła – Piotra Baranowskiego.

Tragiczną biografię księdza przybliżył Wiktor Jemelianow. Piotr Baranowski, z pochodzenia Polak, w...

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Siedemnastego lutego br. do „Domu Polskiego” - siedziby Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie w Kijowie - przybyli uczestnicy olimpiady. Kierownik Referatu ds. Współpracy z Polakami na Ukrainie w Wydziale Konsularnym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, attaché Klaudia Tenoudji, dyrektor „Domu Polskiego” Maria Siwko, przewodnicząca komisji prof. dr hab. Tatiana Czernysz i nauczycielka języka polskiego Nadzieja Susznicka powitały młodzież i życzyli sukcesów w wykonaniu zadań.

Atmosfera była twórcza, życzliwa. Zpoczątku uczniowie napisali dyktando, potem rozwiązywali zadania gramatyczne. Przygotowano dla nich poczęstunek.

Nasi górą!


Wadim Nehrebecki z drżeniem serca trzyma w rękach rodzinną relikwię

Wadim z drżeniem serca trzyma w rękach relikwię rodziny, którą otrzymał z rąk dziewięćdziesięcioletniego dziadka Zygmunta. Od teraz jemu - najmłodszemu potomkowi rodziny Nehrebeckich - wypadł los chronić ją i strzec przez całe życie. Relikwia ta ma ponad 150 lat. Była przekazywana z pokolenia na pokolenie i jest świadkiem świątecznych, uroczystych, jak i smutnych i tragicznych stron z życia katolickiej rodziny.

Od tamtej pamiętnej chwili minęło już ponad 10 lat, kiedy to zapewne zapoczątkował on odliczanie...

Pamięć

Uroczystości poświęcone upamiętnieniu pierwszej rocznicy śmierci słynnej Wiktorii Radik stały się nieprzeciętnym wydarzeniem polonijnym w Kijowie. Po przedpołudniowej Mszy Świętej za ukojenie Jej duszy w kościele pw. św. Mikołaja, dalszy ciąg uroczystości miał miejsce na cmentarzu Bajkowa.

Mimo przenikającej chłodem aury, przy grobie Wiktorii zebrała się spora gromada członków Kijowskiego Narodowościowo-Kulturalnego Towarzystwa Polaków „Zgoda”, przyjaciół i koleżanek tej wybitnej artystycznej wedety. W centrum zebranych: pani Ania – córka Wiktorii oraz pani Czesława – matka Wiktorii, których przybycie powitano bardzo serdecznie.

Przy grobie postawiono piękny portret...

W zdrowym ciele zdrowy duch

 „Czym jest zdrowie trzeba wiedzieć – o zdrowie trzeba dbać”- pod takim hasłem odbyła się zabawa sportowa w Borodziance, w której wzięło udział 15 rodzin o polskim pochodzeniu.

Pani Lina Ostryńska, nauczycielka Szkoły Sobotniej przy Związku Polaków w Borodziance, w ramach III Forum Młodych Polaków na Ukrainie, organizowanego przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, Senatu RP, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, zorganizowała dla dzieci i rodziców ciekawe gry, konkursy oraz ćwiczenia, skierowane przede wszystkim na wzbogacenie wiedzy, oraz rozszerzenia umiejętności dotyczących...

Śnieżka rośnie w siłę

W grudniu 2017 r młodzi liderzy kijowskich organizacji polonijnych (niektórzy już po raz drugi): Kijowskiej Młodzieżowej Asocjacji „Młodzi i kreatywni”, Związku Polaków Lewego Brzegu i Stowarzyszenia Miłośników Języka i Kultury Polskiej „Polanie znad Dniepru” mieli szczęście rozwijać swoje zdolności liderskie na trzecim Forum Młodych Polaków, które miało miejsce w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie). Zadaniem Forum było zebranie młodych ludzi z całej Ukrainy i zachęcenie ich do wspólnej pracy.

Tematem przedsięwzięcia stała się kumulatywna refleksja na temat jedności i wartości wspólnego dzieła....

Konkurs Talentów

Na początku lutego w przyjaznej atmosferze, w po brzegi wypełnionej sali Centrum Twórczości dla Dzieci i Młodzieży Sołomiańskiej dzielnicy miasta Kijowa odbył się konkurs talentów pod hasłem „Twój czas!”. Ten konkurs był zorganizowany i przeprowadzony przez uczestników III Forum Młodych Polaków: Swietłaną Bulanowa, Karolinę Milenę Jermak, Nikitę Gałkę, Olgę Zozulę, Marię Zinoruk. Koncert był częściowo dofinansowany przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europiejskiego w Iwano-Frankiwsku.

W Konkursie brały udział dzieci i młodzież z polskich rodzin, z Polskiej Szkoły Sobotniej przy Związku Polaków na Ukrainie, z Polskiej Szkoły Sobotniej przy Związku Polaków Lewego...


Zawsze miłej, cierpliwej i uśmiechniętej, wciąż o pamiętającej ludziach, naszej kochanej Pani Prezes Irenie Gilowej w związku z osiągnięciem pełnoletności życzenia szczęścia, realizacji wszystkich inicjatyw, wyłącznie pozytywnych chwil w życiu osobistym oraz zadowolenia z dalszej współpracy z nami -...

Celem ZPU jest organizacja i koordynacja działań członków Związku, na rzecz społecznego, oświatowego, kulturalnego i ekonomicznego rozwoju mieszkających na Ukrainie obywateli polskiego pochodzenia, obrony ich praw obywatelskich i narodowościowych.

W ciągu najbliższych 4 lat ZPU planuje realizować podane poniżej cele i zadania.

  1. I.                   SPRAWY ORGANIZACYJNE, SPOŁECZNE
  1. 1.        Działać zgodnie z Konstytucją Ukrainy, normami Prawa ukraińskiego i międzynarodowego, takimi jak Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych i innych aktów z poczuciem obowiązku lojalności, wierności i patriotyzmu wobec swego państwa, jakim jest niepodległa Ukraina.
  2. 2.       ...

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України