Dziś: sobota,
24 czerwca 2017 roku.
Przegląd do nr 545 czerwiec 2017 r.
Kościół
Rozmowa z ks. Jarosławem Giżyckim TChr, kapelanem Polaków Żytomierszczyzny


Ks. Jarosław Giżycki TChr, kapelan Polaków Żytomierszczyzny

- Chrystusowcy pracują na Ukrainie już ponad 20 lat. Jakie były początki tej misji?

- Papież Pius XI, po rozmowie z naszym Założycielem, kard. Augustem Hlondem, wiązał z działalnością Chrystusowców wielkie nadzieje. Uważał, że możemy zająć się pracą duszpasterską wśród wychodźstwa polskiego także na Wschodzie. Były też wprawdzie i inne zadania – np. głoszenie...

Z życia ośrodków


Kwiaty od wdzięcznych słuchaczy

19 czerwca w Borodiance odbyło się spotkanie z księdzem proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla w Kijowie dr Wiesławem Pęskim.

Ks. Pallotyn W. Pęski wygłosił wykład na temat chrztu Polski oraz roli chrześcijaństwa w życiu narodu polskiego, wzmocnieniu Polski jako państwa europejskiego.

Wykład odbył się w siedzibie Rady Miejskiej m. Borodianki. Brali w nim udział członkowie Związku Polaków w Borodiance, jak również mer Borodianki Aleksander Sacharuk. Była to bardzo interesująca i pożyteczna lekcja o roli...

Wieści z Szaróweczki


25 czerwca 2016 r. odbyła się przepiękna Liturgia poświęcenia kościoła Matki Bożej Różańcowej w Szaróweczce, którą celebrował ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej JE Leon Dubrawski

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością kierownik Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie KG w Winnicy konsul Krzysztof Rosiński Krzysztof Rosiński z małżonką, Urszula Szulczyk Śliwińska - pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w Warszawie oraz Sergiusz Łabaziuk - deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. Przybyli też inni honorowi goście - fundator kościoła, Oleg...

Wiara


Na prośbę Czytelników, przytaczamy niektóre wersy ze Wspólnej Deklaracji Franciszka Biskupa Rzymu, Papieża Kościoła Katolickiego i Cyryla Patriarchy Moskwy i Wszechrusi, podpisanej w dniu 12 lutego 2016 r. na Kubie, nawiązujące do sytuacji na Ukrainie.

„Dzielą nas rany, zadane w konfliktach odległej i niedawnej przeszłości, dzielą nas...

Rozmowa z biskupem kościoła ks. Jerzym Samcem


Ewangelicki kościół Św. Trojcy w Warszawie

- Jak i kiedy doszło do powstania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego?

- Nazwa naszego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dotyczy rzeczywistości polskiej. Po odzyskaniu niepodległości połączyły się Kościoły luterańskie z dawnych zaborów tworząc Kościół Ewangelicko-Augsburski. Pamiętać przy tym warto, że zamiarem Lutra nie było wcale zakładanie nowego kościoła. Przymiotnik zaś augsburski...

Po wieloletnich staraniach

W Barze kościół św. Anny przekazano we własność wspólnocie religijnej.

Kościół św. Anny posiada legendarną historię, która sięga czasów średniowiecza. W latach 1550 - 1557 zbudowano tu pierwszy drewniany kościół pw. św. Mikołaja i utworzono parafię z fundacji królowej Bony Sforzy.

Niestety sto lat później strawił go pożar, podobnie jak i kolejnie wzniesioną drewnianą świątynię. Dopiero w 1811 rozpoczęto budowę murowanej świątyni dla Kościoła Świętego Zakonu Dominikanów, którą konsekrował biskup...


Ukraina. Polacy z Mikołajowa

W siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski rozmawiamy z ks. Leszkiem Kryżą T.Ch. – dyrektorem Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski

- Wasza instytucja powołana została do życia 25 lat temu. Jest to więc dla Was rok jubileuszowy. Jak doszło do jej powstania?

- Nasz Zespół powołany został z inicjatywy ks. kard. Józefa Glempa. To była odpowiedź, czy jak kto woli - akt solidarności, Kościoła Polskiego z Kościołem,...

Dziennik Kijowski