Dziś: wtorek,
17 stycznia 2017 roku.
Przegląd do nr 535 styczeń 2017 r.
Kościół
Rozmowa z ks. Jarosławem Giżyckim TChr, kapelanem Polaków Żytomierszczyzny


Ks. Jarosław Giżycki TChr, kapelan Polaków Żytomierszczyzny

- Chrystusowcy pracują na Ukrainie już ponad 20 lat. Jakie były początki tej misji?

- Papież Pius XI, po rozmowie z naszym Założycielem, kard. Augustem Hlondem, wiązał z działalnością Chrystusowców wielkie nadzieje. Uważał, że możemy zająć się pracą duszpasterską wśród wychodźstwa polskiego także na Wschodzie. Były też wprawdzie i inne zadania – np. głoszenie...

Z życia ośrodków


Kwiaty od wdzięcznych słuchaczy

19 czerwca w Borodiance odbyło się spotkanie z księdzem proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla w Kijowie dr Wiesławem Pęskim.

Ks. Pallotyn W. Pęski wygłosił wykład na temat chrztu Polski oraz roli chrześcijaństwa w życiu narodu polskiego, wzmocnieniu Polski jako państwa europejskiego.

Wykład odbył się w siedzibie Rady Miejskiej m. Borodianki. Brali w nim udział członkowie Związku Polaków w Borodiance, jak również mer Borodianki Aleksander Sacharuk. Była to bardzo interesująca i pożyteczna lekcja o roli...

Wieści z Szaróweczki


25 czerwca 2016 r. odbyła się przepiękna Liturgia poświęcenia kościoła Matki Bożej Różańcowej w Szaróweczce, którą celebrował ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej JE Leon Dubrawski

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością kierownik Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie KG w Winnicy konsul Krzysztof Rosiński Krzysztof Rosiński z małżonką, Urszula Szulczyk Śliwińska - pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w Warszawie oraz Sergiusz Łabaziuk - deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. Przybyli też inni honorowi goście - fundator kościoła, Oleg...

Wiara


Na prośbę Czytelników, przytaczamy niektóre wersy ze Wspólnej Deklaracji Franciszka Biskupa Rzymu, Papieża Kościoła Katolickiego i Cyryla Patriarchy Moskwy i Wszechrusi, podpisanej w dniu 12 lutego 2016 r. na Kubie, nawiązujące do sytuacji na Ukrainie.

„Dzielą nas rany, zadane w konfliktach odległej i niedawnej przeszłości, dzielą nas...

Chrystianizacja


Mszy w archikatedrze warszawskiej przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Otwarte zostały Drzwi Święte do Katedry. Metropolita warszawski wręczył przedstawicielom dekanatów okolicznościowe świece, które zaniosą do swoich parafii.

Msza święta pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza zainaugurowała w...

Rozmowa z biskupem kościoła ks. Jerzym Samcem


Ewangelicki kościół Św. Trojcy w Warszawie

- Jak i kiedy doszło do powstania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego?

- Nazwa naszego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dotyczy rzeczywistości polskiej. Po odzyskaniu niepodległości połączyły się Kościoły luterańskie z dawnych zaborów tworząc Kościół Ewangelicko-Augsburski. Pamiętać przy tym warto, że zamiarem Lutra nie było wcale zakładanie nowego kościoła. Przymiotnik zaś augsburski...


Metropolita Sawa (w środku) podczas poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowej cerkwi w Szczecinie

O Polskim Autokefalicznym Kościele Prawosławnym - rozmawiamy z Wielce Błogosławionym Sawą, Prawosławnym Metropolitą Warszawskim i całej Polski.

- Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny Autokefalia uzyskał autokefalię od atriarchatu Konstantynopolitańskiego w roku 1924. Patriarchat Moskiewski, któremu wcześnie podlegała...

Po wieloletnich staraniach

W Barze kościół św. Anny przekazano we własność wspólnocie religijnej.

Kościół św. Anny posiada legendarną historię, która sięga czasów średniowiecza. W latach 1550 - 1557 zbudowano tu pierwszy drewniany kościół pw. św. Mikołaja i utworzono parafię z fundacji królowej Bony Sforzy.

Niestety sto lat później strawił go pożar, podobnie jak i kolejnie wzniesioną drewnianą świątynię. Dopiero w 1811 rozpoczęto budowę murowanej świątyni dla Kościoła Świętego Zakonu Dominikanów, którą konsekrował biskup...


Ukraina. Polacy z Mikołajowa

W siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski rozmawiamy z ks. Leszkiem Kryżą T.Ch. – dyrektorem Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski

- Wasza instytucja powołana została do życia 25 lat temu. Jest to więc dla Was rok jubileuszowy. Jak doszło do jej powstania?

- Nasz Zespół powołany został z inicjatywy ks. kard. Józefa Glempa. To była odpowiedź, czy jak kto woli - akt solidarności, Kościoła Polskiego z Kościołem,...

Dziennik Kijowski