Dziś: środa,
19 lutego 2020 roku.
Przegląd do nr 609 – luty 2020 r.
Archiwum 2019

Wspólnota Polaków Białocerkiewszczyzny wraz ze Specjalistyczną Szkołą z pogłębioną nauką języków słowiańskich obchodziła 101. rocznicę Dnia Niepodległości Polski oraz Dzień Piśmiennictwa i Języka Ukraińskiego.

Na święto zawitali kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Kijowie Dorota Dmuchowska i radca WK Ambasady RP w Kijowie Jacek Gocłowski.

Upamiętniając bohaterów poległych za wolność i niepodległość Polski, Zespół Kreatywny Wspólnoty Polskiej i uczniowie szkoły przygotowali koncert.

Społeczność Polaków Białej Cerkwi wyraża wdzięczność kierownictwu Wydziałowi Konsularnemu RP w Kijowie za opiekę nad tutejszą mniejszością polską oraz...

 

Z okazji Dnia Niepodległości Polski uczniowie, nauczyciele, Szkoły Polskiej w Gródku, członkowie polskich organizacji przygotowali wspaniałą uroczystość.

10 listopada o godzinie 12 00 w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika na początku uroczystej mszy świętej ks. proboszcz Wiktor Łutkowski przedstawił znakomitych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, a mianowicie Konsula Rzeczpospolitej Polski z Winnicy p. Magdę Arsenicz, przewodniczącego Rady Miejskiej miasta Sochaczewa p. Sylwestra Kaczmarka, sekretarza p. Andrzeja Wierzbickiego, prezesa Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Łucku p. Grzegorza Rolingera.

Uroczystemu nastrojowi mszy świętej...

 
30-lecie Stowarzyszenia

W świętowaniu 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 30-lecia istnienia Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Kamieńcu Podolskim uczestniczą szanowni goście Konsul Generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński, prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stafanowicz, prezes Towarzystwa "Polonia- Kresy" z Opola Krystyna Potocka, Sekretarz Miejskiej Rady i kierownik Departamentu Kultury Dmitro Wasilianow, rektor Uniwersytetu Rolniczego Wołodimir Iwaniszyn.

Program artystyczny w Miejskin Domu Kultury w Kamieńcu Podolskim rozpoczyna krótka animacja ukazująca rozbiory Polski. Po niej na scenie oglądamy ekspresyjny taniec „Barwy ojczyste”, po którym zostają...

 

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada to ważne i piękne święto –każdego Polaka!

W tym roku w dniu 10 listopada odbyły się uroczyste obchody Dnia Niepodległości zorganizowane przez Związek Polaków w Borodziance, pod patronatem Fundacji „Wolność i Demokracja” oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.                                        

 

Nadzieje na odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli zaczęły spełniać się w czasie I wojny światowej. Na ziemiach polskich powstały liczne organizacje bojowe i polityczne. Państwa zaborcze były w stanie wojny. Polska walczy o niepodległość. W szybkim tempie wzrasta ilość polskich formacji bojowych. 16 sierpnia 1918 roku Józef Piłsudski tworzy Legiony Polskie. Na mapie Europy pojawia się niepodległe państwo - II Rzeczpospolita.

Te doniosłe dla historii Polski wydarzenia oraz pamiętną datę- 11 listopada 1918 uczcili Polacy z Chersońskiego Obwodowego Towarzystwa „Polonia” organizując uroczysty koncert. Prezes Towarzystwa Rozalia Lipińska...

 
Koncert patriotyczny

30 listopada w kijowskim Muzeum im. M. Łysenki Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie reprezentowana w Kijowie przez „Dom Polski” zorganizowała przedsięwzięcie w ramach projektu, przeprowadzonego przez Fundację „Wolność i Demokracja”, poświęcone 101-ej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Prowadząca imprezę dr Żanna Osikowicz - wykładowcę, tłumacza języka polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, przywitała gości z tej okazji, zaznaczając, że 11 listopada to symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa.

Święto zaczęło się od „Poloneza”, który zatańczyli młodzi artyści Stanisław Sołowej i...

 
Wiedza

„W drodze do Niepodległości” – takie było hasło Olimpiady Historycznej, która odbyła się w Domu Polskim w Kijowie 15 listopada br.

Przeprowadziły Olimpiadę: Pani Konsul Karolina Kasprzak, Dyrektor Domu Polskiego Pani Maria Siwko, nauczycielka z Polski Pani Anna Oskierko oraz nauczycielka z Domu Polskiego.

Wzięło udział w Olimpiadzie 17 uczestników. Pytania dotyczyły różnych okresów historii Polski.

101 lat odzyskania Niepodległości przez Polskę to wymiar cierpień i walki kilku pokoleń Polaków. Ból i radość jednocześnie odczuwali Legioniści na czele z Naczelnikiem Państwa Józefem Piłsudskim 11 Listopada 1918 roku....

 
„ZGODA” świętuje

„Jesteśmy przepełnieni wdzięcznością wobec naszych przodków, którzy przez 123 lata braku państwowości kraju przechowali w sercach pragnienie wolności, oraz wobec tych, którzy z bronią w ręku wywalczyli dla nas niepodległość”. Takimi słowami 17 listopada 2019 w kościele św. Mikołaja w Kijowie się rozpoczęto koncert zatytułowany „Ave Polonia!” z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Organizatorem tego wydarzenia było Kijowskie Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków ZGODA a głównie jego sektor kulturalny kierowany przez Marynę Garkusza. Sponsorami i współorganizatorami imprezy byli Związek Przedsiębiorców...

 

W uzupełnieniu informacji o uroczystym koncercie Chóru Świętolipskiego, zorganizowanym z racji Święta Niepodległości Polski zatytułowanym GAUDE MATER POLONIA, w dniu 10 listopada 2019 r.  przez Duszpasterstwo Polaków przy Konkatedrze p.w. św. Aleksandra w Kijowie wraz z Polsko-Ukraińskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „KRYNICA", przytaczamy ważne szczegóły przysłane do redakcji w przyczynku do naszej relacji przez jednego z organizatorów imprezy - prezesa PUSKO „Krynica” na Ukrainie Stefana Wielocha:

Chór Świętolipski ubogacił swoim śpiewem i muzyką organową Liturgię Mszy św. za Polaków, zamówioną z intencji Ambasady RP...

 


Zjazd otworzył Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki

Dziennikarze z polonijnych bratnich redakcji środków masowego przekazu na wschód od granic Polski już po raz szósty spotkali się w dniu 26 listopada w Warszawie na VI Zjeździe Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, w gościnnych progach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zjazd otworzył Marszałek Senatu RP Tomasz Grodzki, zaznaczając na wstępie, że nie sposób przecenić zasług mediów polonijnych dla budowania wspólnoty narodowej Polonii i Polaków za granicą. „To, co nas spaja to tożsamość - wspólnota języka i wiary, kultywowanie i popularyzacja rodzimej kultury,...

 
Festiwal

Każdej jesieni, już 24 lata z rzędu, nadczarnomorski Mikołajów ciepło i serdecznie spotyka uczestników Ogólnoukraińskiego Festiwalu Kultur Narodowych „Przyjaźń”. Dla wieloetnicznego regionu jest to wydarzenie na dużą skalę i realizowane w ramach regionalnego programu narodowo-kulturalnego „Zachowanie i rozwój tożsamości etnicznej, kulturowej i językowej mniejszości narodowych obwodu mikołajowskiego” ma szczególne znaczenie.

Pozdrawiając rodaków i gości, kierownik Wydziału Kultury, Narodowości i Religii Obwodowej Administracji Państwowej Nikołajewa Michaił Dymitrow oraz prezes Zarządu Rady Stowarzyszeń Narodowych Lolita Kaimarazowa zaznaczyli, że...

 

Jak pamiętamy rok 2019 został ogłoszony przez Sejm i Senat Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Stanisława Moniuszki z okazji dwóchsetlecia narodzin tego wybitnego kompozytora. Zarówno w Polsce jak i poza jej granicami obfitował on w różnorodne imprezy muzyczne poświęcone ojcu polskiej opery, jak zwykło się nazywać Stanisława Moniuszkę.

 18 października 2019 Chersońskie Obwodowe Towarzystwo „Polonia” zorganizowało uroczysty koncert w miejscowej filharmonii, aby przybliżyć mieszkańcom Chersonia tę wybitną w świecie muzyki europejskiej postać. Szacownymi gośćmi koncertu byli dyplomaci Konsulatu Generalnego RP w Odessie, panowie konsulowie: Łukasz Winny i...

 
Z Białej Cerkwi donoszą

W dniu 11 listopada 2019 r. uczniowie Polskiej Sobotniej Szkoły w Białej Cerkwi działającej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego spotkali się na lekcji innej niż zwykle. Pani prezes Helena Chomenko zaplanowała na ten dzień „Quiz wiedzy o historii Polski” dotyczący 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na licznie zgromadzonych uczniów czekała też niespodzianka. Poznali nową nauczycielkę z Polski. Pani Urszula Zakrawacz, która została skierowana przez ORPEG do pracy w tutejszych organizacjach polonijnych w bieżącym roku szkolnym, została przyjęta gromkimi oklaskami.

Zmaganie z pytaniami quizu poprzedziła powtórka z historii. Uczniowie obejrzeli dwa...

 
Poezja

10 listopada, w Muzeum M. Łysenki w Kijowie odbyły się eliminacje centralne 28. Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy 2019” zorganizowanego przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Federację Organizacji Polskich na Ukrainie („Dom Polski” w Kijowie).

„Kresy” to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów recytatorskich w środowiskach polskich i polonijnych za granicą. Celem Konkursu jest podtrzymywanie związków Polonii i Polaków za granicą z krajem, popularyzowanie poprawnej polszczyzny, promocja poezji polskiej wśród Polaków mieszkających poza krajem.

 
Impreza

Uroczyste obchody 101. rocznicy niepodległości Polski w Kijowskim Polskim Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym im. A. Mickiewicza w Kijowie w tym roku odbyły się 14 listopada w pomieszczeniu Narodowej Naukowej Polskiej Medycznej Biblioteki im. Zbigniewa Religi. Wieczór patriotyczny zorganizowany został przez KPKSO im. A. Mickiewicza, Polonista Center i Kijowskie Prywatne Gimnazjum Lingwistyczne.

Inaugurując spotkanie prezes Stowarzyszenia Aleksander Długosz przywitał i pozdrowił z okazji święta członków organizacji oraz licznych gości, w tym prezesa Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy Włodzimierza Szczepaniaka. Prowadziła wieczór Eugenia Ustenko – członkini Zarządu...

 
Szlakiem przyjaźni

Polska sobotnia szkoła im. St. Vincenza, będąca zbiorowym członkiem Towarzystwa Kultury Polskiej "Pokucie" w Kołomyi na Przykarpaciu, gdzie od 20 lat prezesem jest Stanisława Kołusenko-Patkowska, znana jest dobrze jak w Ukrainie, tak i w Polsce.

 Jej słuchacze często biorą  udział w artystycznych występach za granicą, spotkaniach integracyjnych, propagują i reprezentują swoje miejscowości, kulturę i tradycje. Dla nich jest to jeszcze  aktywna szkoła nauczania języka polskiego. Już trzeci rok ze szkołą owocnie wpółpracuje "Rotary Club" z czarownego Zamościa, który jest  jej patronem.

 Tym razem ziemia zamojska gościnnie przyjmowała dzieci z Kołomyi z okazji swego...

 
Uroczyste spotkanie

W podkijowskim miasteczku Irpień 8 listopada w kawiarni „Terasa” brzmiały polskie pieśni patriotyczne. Członkowie Związku Polaków w Buczy (miejscowości sąsiadującej z Irpieniem) urządzili tu spotkanie poświęcone Dniu Niepodległości Polski.

Olga Ziza, polska nauczycielka, przeprowadziła quiz na temat historii Polski. Zwycięzców nagrodzono pysznymi słodyczami. Dużymi brawami dziękowali zebrani szóstoklasiście Wasylowi Szkumat za deklamację polskich wierszy i grę na niezwykłym, jednym z najstarszych instrumentów muzycznych, zwanym „bębnem szczęścia” – glukofonie. Sergiusz Rożnowski, który pracuje w tej kawiarni, opowiedział zebranym o znamiennych wydarzeniach...

 
Pamięć

W dniu 3 listopada z okazji Dnia Zadusznego Starobielska Polonia wspólnie z Konsulem Generalnym RP w Charkowie Januszem Jabłońskim, parafianami z Ługańska, przedstawicielami administracji obwodu ługańskiego, rejonu starobielskiego, miasta Starobielska złożyli kwiaty i zapalili znicze na cmentarzu, gdzie odbyła się msza święta. Delegacja uczciła również pamięć żołnierzy ukraińskich, którzy zginęli w strefie ATO w latach 2014-2019. Kwiaty zostały też złożone pod tablicą upamiętniającą zamordowanych przez NKWD polskich oficerów.

 

Duszpasterstwo Polaków przy Konkatedrze p.w. św. Aleksandra w Kijowie wraz z Polsko-Ukraińskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „KRYNICA" 10 listopada 2019 r. zorganizowało uroczysty koncert z racji Święta Niepodległości Polski zatytułowany GAUDE MATER POLONIA, w wykonaniu CHÓRU ŚWIĘTOLIPSKIEGO pod batutą: mgr. Adama Kowalskiego.

Chór zaprezentował licznie zgromadzonej w świątyni publiczności kijowskiej bogaty, specjalnie dobrany tematycznie repertuar, na który złożyły się tradycyjne i współczesne pieśni Maryjne, pieśni patriotyczne, powstańcze i wojskowe przeplatane utworami organowymi i słowem wiązanym.

 
Koktajle Artystyczne


Prowadząca spotkanie kulturolog Julia Kriwiencewa (P) i organizator spotkania Dyrektor Biura MSPPU Świetłana Genina

Drugim ze spotkań intelektualnych w tym sezonie stała się pogadanka oświatowa na temat „STANISŁAW MONIUSZKO - POETA DŹWIĘKU”, z cyklu - KOKTAJLE ARTYSTYCZNE, zorganizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie i Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie, która jak i poprzednie, radowała muzyką, niepowtarzalną miłą atmosferą oraz smakołykami.

 Prowadząca spotkanie kulturolog, przedsiębiorca,...

 
Przyjęcie z okazji Narodowego Święta Niepodległości

12 listopada na przyjęciu z okazji Narodowego Święta Niepodległości do Ambasady RP na Ukrainie zaproszeni zostali przedstawicieli polskich środowisk na Ukrainie w tym prezesi stowarzyszeń Polaków, nauczyciele, społecznicy, lekarze, przedsiębiorcy, naukowcy i dziennikarze..

W przyjęciu udział wzięli duchowni rzymsko-katoliccy, w tym biskupi: przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy Bronisław Biernacki, pomocniczy kijowsko-żytomierski Aleksander Jazłowiecki, koadiutor diecezji odesko-symferopolskiej Stanisław Szyrokoradiuk, ordynariusz diecezji łuckiej Witalij Skomarowski.

 

W Kijowie z okazji Święta Niepodległości przedstawiciele społeczności polskiej stolicy oraz polscy dyplomaci złożyli wieńce i zapalili znicze na grobach Polaków.

Dźwięk katyńskiego Dzwonu Pamięci i modlitwa za niewinnie straconych rozlegały się na Polskim Cmentarzu Wojennym w podkijowskiej Bykowni, gdzie spoczywają ofiary stalinowskich represji.

Uroczyście uczczono też pamięć 114 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli w maju i czerwcu 1920 roku w obronie Kijowa na Przyczółku Browarskim, prochy których spoczywają w bratniej mogile na Cmentarzu...

 

Kolejne „Niepodległościowe wydarzenie” organizowane przez Polską Sobotnią Szkolę przy Związku Polaków Ukrainy!

W ramach akcji udział wzięło ponad 100 osób z polskich organizacji Kijowa. Także do uczestnictwa zgłosili się Polacy, tymczasowo przybywający w Kijowie. Każdy uczestnik został odznaczony medalem, zaś organizacje, które zgłosiły uczestników dostały odznaki pamiątkowe. Przed startem biegacze wspólnie z widzami odśpiewali hymn Polski.

 

 


 
Wydarzenie

7 listopada br. Ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki zaprosił na spotkanie byłych więźniów politycznych Rosji. Gościem specjalnym spotkania była Wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska - od dawna zaangażowana w działalność na rzecz demokracji na wschodzie Europy, jak też w sprawę uwolnienia ukraińskich więźniów politycznych przetrzymywanych w Rosji.

W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele rządu Ukrainy, w tym Wiceminister ds. Weteranów, Czasowo Okupowanych Terytoriów i Przesiedleńców Wewnętrznych Ukrainy Oleksij Iliaszenko, dyplomaci m.in. z Litwy, Łotwy, Hiszpanii, Japonii, dziennikarze mediów polskich i ukraińskich.

Spośród...

 
ŻOZPU ma już 30 lat


Prezes Wiktoria Laskowska-Szczur i aktyw ŻOZPU z powagą odbierali podziękowania, dyplomy, nagrody i słowa uznania od Ambasadora RP na Ukrainie Bartosza Cichockiego i czcigodnych gości Jubileuszu

Do kalendarza wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie na stałe wpisał się Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia”, zainicjowany jeszcze przez Stanisława Szałackiego i Walentego Grabowskiego...

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України