Dziś: wtorek,
11 sierpnia 2020 roku.
Przegląd do nr 621 – sierpień 2020 r.
Archiwum 2012
Wieści z Berdyczowa
Powrót świątyni

Procesja Bożego Ciała przeszła od Sanktuarium przez centralne ulice Berdyczowa do Kościoła Świętej Barbary

W dniach 9-10 czerwca w berdyczowskim Klasztorze Karmelitów Bosych odbyło się długo oczekiwane święto: poświęcenie odrestaurowanego górnego kościoła Niepokalanego Poczęcia Przenajświętszej Maryi Panny.

To wybitne wydarzenie zgromadziło tysiące wiernych, którzy wypełnili Klasztor i dostępy do niego. Jabłko nie miałoby gdzie upaść - tyle narodu przyszło wziąć udział we mszy konsekracyjnej.

Razem z licznymi pielgrzymami modlili się Ambasador Polski na Ukrainie Henryk Litwin, Minister Kultury Ukrainy Bogdan Кułyniak, Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Włodzimierz Łytwyn, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski, grupa polskich parlamentarzystów, pracownicy polskiego konsulatu w Winnicy na czele z Konsulem Generalnym Krzysztofem Świderkiem, mer Berdyczowa Wasyl Маzur, jego pierwszy zastępca Iwan Demuś, Sekretarz Rady Miejskiej Wasyl Tołoczko, członkowie polskich organizacji Berdyczowa i obwodu żytomierskiego.

Klasztor warowny Karmelitów Bosych w BerdyczowieKlasztor warowny Karmelitów Bosych w Berdyczowie

  Społeczność miasta od wielu lat czekała na wznowienie funkcjonowania górnego kościoła. Jego renowacja zaczęła się w 1991 roku i trwała przez długie 20 lat. W ciągu tego czasu odrodzona została sława berdyczowskiej świątyni, która zburzona i okaleczona przez komunistycznych wandalów w ciągu dziesięcioleci przestawiała sobą ruinę. Ojcowie karmelici wrócili do Berdyczowa 21 lat temu i od razu przystąpili do ciężkiej pracy przy odbudowie Sanktuarium.

Pierwszy przyjechał tu ojciec Serafin Тyszko, który razem z księżmi - Bernardem i Аmbrożym Міckiewiczami zorganizował akcje protestu, podczas których wierzący wymagali oddać im zaniedbaną świątynię.

Po raz pierwszy, po 65-rocznej przerwie, Mszę Świętą w Klasztorze celebrowano w dniu 20 stycznia 1991 roku na schodach okaleczonego górnego kościoła. Po nabożeństwie ojciec Bernard Mickiewicz poprosił parafian ustawić się do procesji. Kolumna wierzących skierowała się w stronę placu Październikowego z zamiarem organizacji manifestacji z żądaniami do władz lokalnych o przywrócenie katolikom ich świątyni. Władza nie pozwoliła jednak wierzącym zbliżyć się do budynku Rady Miejskiej. Stąd też procesja zakończyła się przy kościele Świętej Barbary, gdzie odbył się wiec protestu. Katolicy wymagali przywrócić im Klasztor Bosych Karmelitów i kościół Św. Barbary, aby mieć możliwość modlić się w swoich świątyniach. Manifestacja pokazała władzy, że katolicy Berdyczowa - to duża siła, z którą nie wolno nie liczyć się.

W Sali posiedzeń Rady Miejskiej Berdyczowa odbyło się oficjalne spotkanie polskiej delegacji z władzami miastaW Sali posiedzeń Rady Miejskiej Berdyczowa odbyło się oficjalne spotkanie polskiej delegacji z władzami miasta

W tym, że obiekty religijne zwrócono wierzącym wielka zasługę położył ksiądz Bernard Mickiewicz. Układanie apeli i skarg, zbiór podpisów pod nimi, naznaczenie dat nabożeństw i akcji – wszystko to legło ciężarem na jego barki. 16 lipca 1991 roku odprawiono mszę w górnym kościele klasztoru. Zamek w drzwiach został wyłamany i ludzie weszli do pomieszczenia na nabożeństwo. Potem władze znów zamknęły wejście do kościoła górnego, uniemożliwiając wiernym dostęp do świątyni. Ale katolicy uparcie domagali się swego.

Miejscowy mieszkaniec Władysław Żelichowski na polecenie księdza Bernarda Mickiewicza pilnował, żeby drzwi do kościoła górnego były zawsze otwarte. W tym celu niejednokrotnie wyłamywał tam zamek.

Po raz drugi katolicy weszli do kościoła górnego 14 września 1991 roku na Święto Podwyższenia Krzyża i wówczas na balkonie został ustawiony krzyż.

Organizatorzy i honorowi goście XIII Dni Kultury Polskiej w BerdyczowieOrganizatorzy i honorowi goście XIII Dni Kultury Polskiej w Berdyczowie

Drugą Mszę Świętą odprawiono w dniu kanonizacji ojca Rafała Kalinowskiego. Następne nabożeństwo zostało naznaczone na 24 sierpnia 1991 roku, lecz 19 sierpnia tegoż roku w Moskwie wydarzył się pucz. W Berdyczowie ogłoszono stan wyjątkowy. Wynikło pytanie, czy odprawiać Mszę 24 sierpnia czy nie. Zapadła decyzja – odprawiać, niezależnie od skutków. Bóg dał, że 22 sierpnia w uroczystość Niepokalanego Serca Maryi ogłoszono porażkę puczystów. Nic już nie przeszkadzało katolikom i msza została odprawiona.

Po puczu poszło już łatwiej. 24 sierpnia Ukraina ogłosiła niezależność. Ksiądz Bernard poprosił biskupa Jana Purwińskiego o poświęcenie kościoła. Wydarzenie to miało miejsce 8 grudnia 1991 roku. Nie zważając na krzepki mróz na poświęcenie przyszło mnóstwo ludzi. Po odzyskaniu Sanktuarium przekazano Karmelitom Bosym. Proboszczem został ks. Serafin Tyszko.

Po pewnym czasie zmienił go ojciec Benedykt Кrok, który w ciągu wszystkich tych lat, po dziś dzień, ofiarnie służy sprawie odbudowy Berdyczowskiego Klasztoru Bosych Karmelitów i odrodzeniu życia duchowego w naszym mieście. Właśnie za ten ogromny wkład w rozwój kultury duchowej miasta ojciec Benedykt został odznaczony ukraińskim orderem m. Berdyczowa „Za zasługi” i orderem Prezydenta Polski.

9 czerwca 2012 roku na rekonsekracyjnej mszy św. kazanie wygłosił arcybiskup Piotr Маlczuk, a z przemówieniem wystąpili arcybiskupi Мieczysław Mokrzycki i Т. Galison.

Wierni teraz mogą bez obaw modlić się w tej majestatycznej świątyni, która powstała z ruin i znów zdobi prastary Berdyczów.

Larysa WERMIŃSKA

Konsekracja górnego kościoła Karmelitów stała się głównym wydarzeniem XIII Dni Kultury Polskiej przeprowadzonych w Berdyczowie. W budynku Rady Miasta wyeksponowano wystawę pt.: „Ignacy Jan Paderewski – Polak, Europejczyk... artysta” opowiadającą o związkach, jakie łączyły pięć pokoleń Paderewskich i samego twórcę z Żytomierszczyzną, który urodził się i spędził dzieciństwo na Podolu.

 W sobotni wieczór w Sanktuarium MB odbył się uroczysty koncert z tej okazji, zaś w niedzielę w Miejskim Pałacu Kultury Koncert Galowy z udziałem artystów i zespołów z Polski i Ukrainy.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України