Dziś: niedziela,
09 sierpnia 2020 roku.
Przegląd do nr 621 sierpień 2020 r
Archiwum 2012
„Słoneczne wizerunki Podola”
Kamieniec Podolski - serce Podola

Szczęśliwi i zadowoleni organizatorzy i uczestnicy festiwalu

 Wzniesiony na skalistym płaskowyżu, utworzonym przez rzekę Smotrycz, nazywany jest - ze względu na swój majestatyczny krajobraz - „perłą na kamieniu” lub „basztą ręką Boga zbudowaną”. W tak pięknym miejscu o bogatej historii, związanej z Polską narodził się I Festiwal Kultury Polskiej „Słoneczne wizerunki Podola”.      

W pierwszych wiekach swego istnienia Kamieniec należał do książąt ruskich, Tatarów, Litwinów, a następnie Polaków. W złotych czasach stolicy województwa podolskiego, wchodzącego w skład Korony Polskiej, miasto zamieszkiwały trzy narody: Rusini, Ormianie i Polacy. Okres polski charakteryzował się rozwojem budownictwa sakralnego. Ze względu na położenie Kamieniec nazywany był przedmurzem chrześcijaństwa.

Spacerując po pięknym Kamieńcu Spacerując po pięknym Kamieńcu

„Orle gniazdo”, strzegące wschodnich rubieży Rzeczypospolitej, było terenem ciągłych najazdów, szczególnie w niespokojnych wiekach XVI i XVII. Polski mit o twierdzy nie do zdobycia upadł dopiero w 1672 roku, wraz ze zdobyciem „bramy do Polski” przez wojska tureckie. Mit ów został jednak utrwalony w „Panu Wołodyjowskim” Henryka Sienkiewicza. Po krótkim okresie panowania osmańskiego Kamieniec nie odzyskał już dawnej świetności. Rozbiór Polski w 1793 roku oddał Kamieniec Cesarstwu Rosyjskiemu, miasto stało się stolicą nowopowstałej guberni podolskiej.

W XIX wieku polska ludność miasta poddana została licznym represjom, zakazano nauczania w języku polskim, klasztory katolickie skasowano, a diecezję zlikwidowano. Po wojnie polsko-bolszewickiej Kamieniec znalazł się poza granicami II RP, co spowodowało kolejne prześladowania mniejszości polskiej, m.in. jej deportacje. Dziś Polacy stanowią około 10 procent mieszkańców miasta. 

Takie miasto związane historycznie z Polską nie miało do tego roku w swoim kalendarzu imprez związanych z polską kulturą. Zważywszy na to Pan Włodzimierz Midzianowski wystąpił do administracji Kamieńca z propozycją przeprowadzenia tu Dni Kultury Polskiej. I tak się stało - w dniach 26 – 27 maja w Kamieńcu Podolskim odbyły się Dni Kultury Polskiej, w ramach, których zapoczątkowano I Festiwal Kultury Polskiej pod dewizą „Słoneczne wizerunki Podola”. Inicjatorami i organizatorami tego święta na Podolu stali się prezes nowopowstałego Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy Włodzimierz Midzianowski oraz kierownik zespołu „Polanie znad Dniepru” Łesia Jermak

Ulicami miasta przeszedł „Słoneczny korowód”, który rozpędził wszystkie chmury Ulicami miasta przeszedł „Słoneczny korowód”, który rozpędził wszystkie chmury

Oni to właśnie wspólnie z administracją miasta, na czele z Olgą Czernobyl i Wioletą Synycią, rzetelnie i precyzyjnie przygotowali to wspaniałe święto. W pierwszym dniu po uroczystym otwarciu Dni, rozpoczął się festiwal – konkurs „Hanicki–Fest”, na który zjechali się uczestnicy z całej Ukrainy, a także grupa polskiej młodzieży z Bochni. Po występach dla wszystkich uczestników zorganizowano zwiedzanie tego pradawnego grodu, zaś wieczorem na wszystkich uczestników Festiwali „Hanicki–Fest” i „Słoneczne wizerunki Podola” czekała niespodzianka. W „Ruskiej Bramie”, rozpoczęto rekonstrukcje historyczną z niezwykle efektownym widowiskiem ukostiumowanym, ze średniowiecznymi tańcami i zabawami, starożytną muzyką z tamtych czasów, a nawet kaszą rycerską i prawdziwymi pojedynkami rycerzy. W finale z zachwytem oglądaliśmy pokaz sztucznych ogni. Zmęczeni, ale pełni wrażeń i podziwu wróciliśmy do hotelu, gdzie gościnnie rozmieścił nas Pan Włodzimierz Midzianowski. Czekał nas dzień następny, gdzie byliśmy głównymi uczestnikami.

Dzień ten rozpoczął się mszą św. w intencji Dni Kultury Polskiej w Kamieńcu Podolskim, po której w śródmieściu czekał nas koncert najlepszych wykonawców festiwalu „Hanicki–Fest”. Od kościoła ulicami miasta wyruszyliśmy z pieśnią i tańcem tworząc prawdziwy „Słoneczny korowód”. Z ciepłem i życzliwością witali nas mieszkańcy i goście miasta. Spotkaliśmy nawet delegację parlamentarzystów UE z Polski, przebywających w tym samym czasie w Kamieńcu. Zadowoleni z wielkiej gościnności, z jaką powitało nas miasto, dotarliśmy do miejsca przeprowadzenia naszego Festiwalu skweru „Guński Krynyci”

uczestnicy festiwalu „Hanicki Fest”uczestnicy festiwalu „Hanicki Fest”

Koncert festiwalowy przeleciał jednym tchem, i dla widzów i dla wykonawców(chociaż składał się z dwóch, bogatych repertuarowo części).

Jego program został opracowany i przygotowany przez zespół „Polanie znad Dniepru”. W Festiwalu wzięło udział 5 zespołów, w tym z Kijowa, Chmielnickiego oraz zespoły z Kamieńca. Reprezentowano kulturę polską w różnych płaszczyznach. Gospodarze - wychowankowie Szkoły nr 13 w Kamieńcu Podolskim, przygotowali cały blok polski, w którym czytano poezję polską, śpiewano i pokazano układ Tańców Cieszyńskich. Szkoła Sztuk Pięknych zaprezentowała się w tańcu „Wiosna Polska”. Dziecięcy zespół „Pomarańcza” po mistrzowsku zaprezentował się w tańcach Podlasia. „Polanie” z Kijowa zachwycili pięknem tańców regionalnych i narodowych. Zespół „Polskie Skarby” z Chmielnickiego zaprezentował pieśni ludowe i patriotyczne w wykonaniu dwóch grup zespołu.

Zakończono ten ciekawie rozbudowany program wręczeniem dyplomów i wspólnym odśpiewaniem „Sokołów”. Dzieci, młodzież, ludzie starsi z zachwytem dzielili się wrażeniami po koncercie, dziękowali za przemyślaną organizację Festiwalu.

Przekonaliśmy się raz jeszcze, że takiego rodzaju imprezy dają szansę zobaczyć innych wykonawców i zaprezentować własny dorobek, a dzieci obcując z kulturą swoich przodków, poznając rówieśników, integrują się wzajemnie, ku czemu właśnie dążyliśmy organizując ten Festiwal.

Gratulowali nam gospodarze miasta, wręczano dyplomy i podziękowania za pomoc w organizacji Dni Kultury Polskiej w Kamieńcu.

W roku następnym Festiwal nabierze rangi imprezy międzynarodowej, a zatem pożałujecie, jeżeli nie skorzystacie z zaproszenia na II Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej w Kamieńcu Podolskim - „Słoneczne wizerunki Podola”.

Przybywajcie więc do nas z polską pieśnią i tańcem. Powitamy Was z otwartym sercem – pełnym sympatii i gorących uczuć.

Łesia JERMAK
Informacja dotycząca festiwalu:
polanie@ukr.net

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України