Dziś: czwartek,
25 lipca 2024 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Ogloszenia
KLUB JĘZYKA POLSKIEGO W IRPIENIU

zaprasza chętnych w udoskonaleniu

praktyki konwersacji w języku polskim

Irpień, ul. Szewczenki 3-a. Budynek biblioteki.

050-358-75-32

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України