Dziś: niedziela,
26 czerwca 2022 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Archiwum 2018
Wystawa
„Polska i Polacy na przełomie wieków”


Podczas otwarcia wystawy. Na zdjęciu: Emilia Jasiuk - radca, kierownik referatu ds. współpracy naukowo-oświatowej Ambasady RP w Kijowie, Jan Piekło - Ambasador RP na Ukrainie, o. Wojciech  Surówka OP – dyrektor instytutu Nauk Religijnych Instytutu Św. Tomasza z Akwinu

15 stycznia w siedzibie Instytutu św. Tomasza z Akwinu w Kijowie Ambasada RP w Kijowie zorganizowała wystawę polskich fotografików Małgorzaty i Jerzego Karnasiewiczów pod dewizą: „Polska i Polacy na przełomie wieków”.

Wystawa zawierająca fotografie z lat 1979-2007 była już prezentowana w latach 2008-2011 w wielu ukraińskich miastach, m.in. w Kramatorsku, Doniecku, Ługańsku, Charkowie, Równem, Łucku i Winnicy, a tegoroczny kijowski wernisaż jest niejako klamrą zamykającą wieloletnią podróż wystawy po Ukrainie. Ideą ekspozycji jest ukazanie Polski oraz twarzy Polek i Polaków w epoce gwałtownych przemian społeczno-politycznych na naszym kontynencie oraz inspirowanie ich do dyskusji o korzeniach i kształtowaniu narodowej tożsamości.  


Małgorzata i Jerzy Karnasiewiczowie

Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz urodzona w 1975 r. w Świeciu, od 1995 r. mieszka w Krakowie. Fotografik, dziennikarka, redaktor, wydawca. Absolwentka Papieskiej Akademii Teologicznej. W latach 1996-1999 odbyła kilkanaście podróży fotograficzno-dziennikarskich, m.in.: na Węgry, Litwę, Ukrainę, do Rumunii, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Włoch, Anglii i Irlandii. Reportaże publikowała w: "Dzienniku Polskim", "Drodze", "Liściach", "Czasie Serca". W latach 2003-2007 realizowała cykl wywiadów z ludźmi sztuki "Twórcy z Nowej Huty", które publikowała w „Głosie -Tygodniku Nowohuckim”. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej z tytułem Artysta Fotografik Rzeczpospolitej Polskiej, odznaczona Złotym Medalem „Za Twórczość Fotograficzną” w 2009 r.


Stowarzyszenie Polaków Białocerkiewszczyzny przekazuje słowa szczerej wdzięczności autorom, organizatorom i patronom wystawy za możliwość poznania współczesnych polskich mistrzów fotografii i jeszcze jedną okazję „bycia w rodzinnym domu”. Dla członków naszego Stowarzyszenia była to niezapomniana i jakże cenna lekcja najnowszej polskiej historii i sentymentalnej podróży do swojej Ojczyzny.

Jerzy Karnasiewicz urodzony w 1958 roku w Tarnowie – polski artysta fotografik, specjalizujący się w zdjęciach dokumentujących życie codzienne miast. Fotografuje od 1975 r. Uczestniczył w 110 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Jest pomysłodawcą i redaktorem autorskich albumów: Nowa Huta, Okruchy życia i meandry historii (2003), Pejzaż osobisty (2004), i Portret mojego miasta. Świecie (2006), opracowywanymi wraz z żoną, krakowskim fotografikiem i dziennikarką Małgorzatą Szymczyk-Karnasiewicz . Od 1999 r. wspólnie z żoną realizuje autorskie cykle: „Polskie Małe Ojczyzny” – ukazujące oblicza Polaków na początku XXI w. z perspektywy mieszkańców miast i miasteczek oraz„Tryptyk   Polski” – będący artystyczną wizją polskiego krajobrazu. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej z tytułem Artysta Fotografik Rzeczpospolitej Polskiej , odznaczony Złotym Medalem „Za Twórczość Fotograficzną” w 2009 r. oraz tytułem AFIAP - artysty fotografa Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej ( FIAP ) w 2007 roku.

Lesia LIANNA

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України