Dziś: czwartek,
14 listopada 2019 roku.
Przegląd do nr 603 – listopad 2019 r.
Wieści z Polski
Bezpieczeństwo energetyczne
Do użytku może wejść już za cztery lata

Operatorzy gazociągów przesyłowych z Polski i Ukrainy, odpowiednio Gaz-System i PJSC Ukrtransgaz, zakończyli prace nad studium wykonalności dla połączenia integrującego sieci obu państw. Ma ono stanowić podstawę do podjęcia dalszych kroków dotyczących realizacji tej inwestycji.

Prace nad studium wykonalności zostały podsumowane na początku października we Lwowie. W ich trakcie podjęto ustalenia w zakresie technicznych i biznesowych założeń projektu.

Gaz-System podaje, że planowane połączenie polsko-ukraińskie zakłada budowę nowego gazociągu pomiędzy węzłami Hermanowice na terytorium Polski i Більче-Волиця na obszarze Ukrainy. Łączna długość gazociągu to około 112 km. Aby mogło prawidłowo funkcjonować niezbędne będzie wybudowanie tłoczni w Strachocinie, a także gazociągów: Hermanowice – Strachocina, Strachocina – Pogórska Wola, Pogórska Wola – Tworzeń i Tworóg – Tworzeń.

Strony przewidują możliwość zakończenia realizacji inwestycji na przełom 2019 i 2020 r. Wstępnie zakłada się, że dzięki nowemu połączeniu możliwe będzie zwiększenie zdolności eksportowych gazu z Polski w kierunku Ukrainy z około 5 mld m3 rocznie do 8 mld m3 . Gazociąg pozwoli też na przesyłanie gazu z Ukrainy do Polski. W tym przypadku roczne zdolności wzrosną z 5 mld m3 do 7 mld m3.

Realizacja projektu ma przełożyć się na wzrost bezpieczeństwa energetycznego oraz dywersyfikację dostaw i źródeł gazu dla Ukrainy. Korzyści osiągnie również Polska, gdyż wzrosną jej zdolności eksportowe oraz stopnień wykorzystania zdolności przesyłowych. Dzięki projektowanemu połączeniu Polska oraz inne kraje UE uzyskają także dostępu do dużych magazynów gazu na Ukrainie.

Integracja polskiej i ukraińskiej sieci jest elementem budowy gazowego Korytarza Północ – Południe łączącego terminal LNG w Świnoujściu z krajami Europy Środkowej i Wschodniej poprzez systemy przesyłowe poszczególnych państw i połączenia transgraniczne.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України