Dziś: poniedziałek,
19 kwietnia 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Witryna
Perspektywy współpracy

Ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki gościł delegację Werchownej Rady do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE) z Mariją Mezencewą na czele, ambasadorów Łotwy Jurisa Poikānsa, Estonii Kaimo Kuuska, Litwy Valdemarasa Sarapinasa i chargé d’affaires Gruzji Dawida Boczoriszwilego.

Uczestnicy spotkania omówili perspektywy współpracy na forum ZPRE m.in. w obliczu prześladowania Tatarów Krymskich, zbrodni wojennych na czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, przemocy wobec pokojowych demonstracji na Białorusi, budowy Nord Stream 2 oraz aresztowania Aleksieja Nawalnego.

Deputowani Werchownej Rady, reprezentujący różne frakcje partyjne, dyskutowali ponadto o przestrzeganiu praw mniejszości narodowych na terytorium Ukrainy kontrolowanym przez rząd.

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України