Dziś: sobota,
15 maja 2021 roku.
Pismo społeczne, ekonomiczne i literackie
Aktualności
Złączeni w wielonarodowym gronie
KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA RADY WSPÓLNOT NARODOWYCH UKRAINY


Aszot Awanesjan - Przewodniczący Rady Wspólnot Narodowych Ukrainy

W dniu 14 kwietnia br. w formacie on-line odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Organizacji Społecznej „Rada Wspólnot Narodowych Ukrainy”, poświęcona podsumowaniu rezultatów działalności przewodniczącego organizacji Aszota Awanesjana oraz wyborom nowego lidera Rady.

Obrady zainaugurowano uroczyście hymnem państwowym Ukrainy w wykonaniu prof. Mykoły Sikory, Zasłużonego Działacza Sztuki Ukrainy, wiceprezesa Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Gospodarczego Polonii ds. Kultury i Sztuki.

Obradom Konferencji przewodniczył Sergiusz Pietkow.

Zgodnie z zatwierdzonym porządkiem dnia na wstępie przewodniczący Rady pokrótce opowiedział o podstawowych przedsięwzięciach realizowanych przez organizację w okresie jego kadencji (2015-2020 rok), w tym o współpracy z organami władzy państwowej, wsparciu Rady ze strony organizacji międzynarodowych, uczestnictwie w postępowaniach ustawodawczych w strefie polityki etniczno-narodowościowej Ukrainy.

W głosowaniu jawnym na stanowisko przewodniczącego Rady Wspólnot Narodowych Ukrainy po raz trzeci wybrany został Aszot Awanesjan.  Ze składem osobowym zatwierdzonego na forum Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej możecie Państwo zapoznać się na stronie internetowej Rady pod adresem www.radaspilnot.org.ua.  

Wspólnotę polską Ukrainy w tym przedsięwzięciu reprezentowali: prezes Związku Polaków Ukrainy Antoni Stefanowicz, prezes Związku Przedsiębiorców Polaków Ukrainy Włodzimierz Szczepaniak oraz prezydent Ukraińsko-Polskiej Media Grupy Małgorzata Prus.

MP

Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України