Dziś: niedziela,
27 września 2020 roku.
Przegląd do nr 624 – wrzesień 2020 r.
Archiwum 2019
Konkurs Talentów

Na początku lutego w przyjaznej atmosferze, w po brzegi wypełnionej sali Kolegium Telekomunikacji w Kijowie odbył się Konkurs Talentów „Twój Czas! Edycja III”. W Konkursie brały udział dzieci i młodzież z polskich rodzin z Polskiej Szkoły Sobotniej przy Związku Polaków na Ukrainie, z Polskiej Szkoły Sobotniej przy Związku Polaków Lewego Brzegu, uczniowie Sobotniej Szkoły z Odessy, Zespół „Krakowiaczek”, Kijowska Młodzieżowa Asocjacja Młodzi i kreatywni, Zespól Pieśni i Tańca „Polanie znad Dniepru”.

 
Z Borodzianki donoszą

24 lutego przy ZP w Borodziance odbył się kolejny konkurs recytatorski zorganizowany dla uczniów szkół sobotnich w Borodziance i Piaskówce z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (nauczycielki szkół sobotnich: Lina Ostryńska oraz Ludmiła Newerowska).

W konkursie wzięło udział 33 uczniów. Starsi uczniowie recytowali wiersze Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Stanisława Wyspiańskiego. Młodsi deklamowali Jana Brzechwę, Juliana Tuwima, Marię Konopnicką. Przedsięwzięcie odbyło się dzięki wsparciu Fundacji „Wolność i Demokracja” oraz władz Borodzianki i...

 
Z Białej Cerkwi donoszą

24 lutego, w Białej Cerkwi obchodzono Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Ambasadę RP w Kijowie reprezentował konsul Jacek Gocłowski. Organizatorem było Stowarzyszenie Polaków Białocerkiewszczyzny. Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Z. Krasińskiego na czele z prezesem i dyrektorem szkoły sobotniej – Heleną Chomenko.

Tematem tej nietypowej lekcji była twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – patrona roku 2019 w Polsce. Podczas spotkania konsul Jacek Gocłowski, Anna Matysiak – nauczycielka skierowana za granicę przez ORPEG, uczniowie i słuchacze kursów języka polskiego przeczytali fragmenty powieści „Inny...

 
Z Chersonia donoszą

21 lutego, zgodnie z wieloletnią tradycją, Biblioteka Obwodowa im. Ołesia Honczara w Chersoniu zorganizowała spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Zaproszeni zostali przedstawiciele wspólnot mniejszości narodowych mających swoje organizacje kulturalne i oświatowe w Chersoniu. Publiczność miała okazję usłyszeć: wiersze i piosenki we współczesnym języku hebrajskim, wykonywane przez dzieci z tutejszej szkoły żydowskiej, niemieckie i ukraińskie pieśni ludowe, informacje o języku i kulturze Korei oraz Bułgarii.

Nie zabrakło oczywiście polskich akcentów na tym ważnym święcie, ustanowionym w 1999 roku przez UNESCO. Obwodowe Towarzystwo Polskie "Polonia" w Chersoniu...

 
Prezentacja książki


Prezentację książki zaszczyciła swoją obecnością
kierownik Referatu ds. Współpracy Naukowo-Oświatowej Ambasady RP w Kijowie Emilia Jasiuk, która pogratulowała autorowi publikacji Jarosławowi Ławskiemu (C) i podziękowała za owocną współpracę prof. Rościsławowi...

 
Osobistości

16 stycznia 1919 r. premier i jego ministrowie przyjęli nominacje z rąk Tymczasowego Naczelnika Państwa. Następnego dnia narodowa demokracja przyjęła entuzjastyczną deklarację skierowaną do swoich zwolenników: „Mamy obecnie rząd polski, który musi być otoczony zaufaniem całego narodu i wszystkich jego warstw. Na czele jego stoi Ignacy Paderewski. Pierwszy Obywatel Polski, człowiek niezmiernych zasług i wielkiego imienia w całym świecie”. W rzeczywistości nastroje wśród sympatyków prawicy nie były tak optymistyczne. Paderewskiego oskarżano o nadmierną ustępliwość wobec żądań Piłsudskiego.

Co ciekawe, w inauguracyjnym przemówieniu na pierwszym posiedzeniu...

 
Ex libris


Bolesław Kulczycki. Lata 50. XX wieku. Flota Bałtycka. Kadet Szkoły Młodszych Specjalistów Lotnictwa Marynarki Wojennej

Niedawno świat ujrzała druga książka z cyklu „Listy do siebie”, autorem której jest Borys (Bolesław) Kulczycki - znany działacz społeczny, Ukrainiec polskiego pochodzenia, aktywnie uczestniczący we współczesnym życiu Polaków na Ukrainie.

Autor urodził się 20 lutego 1930 r. na Podolu. Ojciec - kowal Jan - został stracony przez bolszewików w 1937 roku. Wraz z matką i...

 
Koncert sakralny


W gronie artystów
główni organizatorzy imprezy: autor idei - producent Mieczysław Durkalec, ks. proboszcz parafii św. Aleksandra o. Stanisław Inżyjewski, kierownik artystyczny - generalny dyrektor chóru Zenowij Korinec  

 W niedzielne popołudnie 27 stycznia wnętrze konkatedry św. Aleksandra w Kijowie wypełnili po brzegi widzowie, przybyli tu, by...

 
Osobistości

100 lat temu, 16 stycznia 1919 r., stanowisko premiera rządu RP objął Ignacy Jan Paderewski. Cieszący się powszechnym szacunkiem światowej sławy pianista rozpoczynał bardzo trudną misję, której celem miało być zjednoczenie podzielonego politycznie kraju. Jej rezultaty budziły wśród polityków wiele zażartych dyskusji.

U progu 1919 r. jednym z największych problemów odrodzonej Polski był brak uznania jej rządu na arenie międzynarodowej. Państwa alianckie za jedynego reprezentanta polskich interesów uważały Komitet Narodowy Polski w Paryżu. Rząd Jędrzeja Moraczewskiego oraz przywództwo Józefa Piłsudskiego postrzegano jako proniemieckie.

Przedłużanie...

 
W intencji spokoju dusz bohaterów

Z okazji 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Kijowskim Municypalnym Teatrze Opery i Baletu dla Dzieci i Młodzieży Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, Ambasada Rzeczypospolitej Polski na Ukrainie wspólnie z Instytutem Polskim w Kijowie zorganizowali uroczysty koncert muzyki klasycznej.

W przededniu upamiętniono walczących o wolność i niepodległość składając kwiaty do pomnika bohaterom Powstania Styczniowego w miejscu egzekucji polskich dowódców oddziałów powstańczych w Muzeum Historyczno-Architektonicznym „Twierdza Kijowska”.

Spotkanie z ilustratorem legendy powstańczej

W foyer teatru wystawione zostały...

 
Pożegnania


Ambasador Nadzwyczajny i Pe
łnomocny Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Jan Piekło 21 stycznia urządził w ArtHall spotkanie świąteczno-noworoczne w związku z zakończeniem swojej misji dyplomatycznej na Ukrainie

Na spotkaniu...

 
Setna rocznica urodzin


Na  audiencji u Papieża Jana Pawła II (1990 r.) Stanisław Szałacki wręczył Ojcu Świętemu dwa woreczki, biały i czerwony, z ziemią z Bykowni i spod Starobielska – miejsc masowej zagłady Polaków

Taka fraza pojawiła się w światowej literaturze ponad dwa tysiące lat temu dzięki Horacemu. Rzeczywiście, każda sprawa zaczyna się z jakiegoś twórczego impulsu. Ktoś wpadnie na jakiś nowy pomysł i zaczyna go realizować; ktoś stworzył warunki ku temu, aby...

 


Wraz ze słuchaczami śpiewają: Dawid Krupej i Zbigniew Brzeziński

Pod takim epigrafem 13 stycznia 2019 r. Duszpasterstwo Polaków przy Parafii św. Aleksandra w Kijowie i Kijowskie Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe «Krynica» zorganizowali pierwszy bożonarodzeniowo-noworoczny koncert kolęd w Konkatedrze pw. św. Aleksandra w Kijowie.

 
OPERACJA POLSKA NKWD

Referat wygłoszony w Kijowie w dniu 6 X 2018r. na Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej poświęconej 80. rocznica tragedii w Bykowni.

Польську національну меншину поряд з іншими зарахували до «шкідницьких народів», саме так висловився стосовно національних меншин один з лідерів комуністичної партії Олександр Шліхтер. Уперше про «шкідницьку» діяльність поляків у середовищі співробітників НКВД заявив на...

 
„Na pięciolinii”


Mychaiło Kulikowski (flet), Leonardo Rizzo (kompozytor), Maryna Tokarenko (organy), Tetjana Gnatiuk (reżyser i prezenter)

Biała Cerkiew może poszczycić się organami o 40 rejestrach wybudowanymi w 1990 roku przez znaną czeską firmę „Rieger-Kloss”, będącą jedną z największych i najstarszych na świecie firm produkujących organy.

Zostały one zainstalowane w zabytkowym kościele pw. Jana Chrzciciela na Górze Zamkowej w samym centrum miasta. Wspaniała akustyka kościoła sprawia, że zaliczany on jest...

 
Losy obrazu sakralnego


Obraz sakralny Matki Bożej Berdyczowskiej

Podczas oficjalnych uroczystości z okazji ХІХ Dni Kultury Polskiej w miejskim Pałacu Kultury na szerokim ekranie odbyła się oficjalna premiera polskojęzycznego filmu „Tajemnica Berdyczowskiej Bogurodzicy".

Autorem i reżyserem filmu jest prezes „Polskiego Radia Berdyczów”, członek Zarządu Głównego i Prezydium Związku Polaków na Ukrainie, doktor politologii, deputowany Rady Miasta Berdyczowa - Jerzy Sokalski. Konsultantem w kwestiach religijnych oraz z zakresu sztuki sakralnej i historii kresowych obrazów sakralnych jest zastępca...

 
Międzynarodowa Grupa Rekrutacyjna Global Job Gate


Ireneusz Derek jest Polakiem, który od 27 lat nieustannie tworzy dynamicznie rozwijające się i osiągające sukcesy przedsiębiorstwo na Ukrainie. W ciągu ostatnich kilku lat z sukcesem wszedł na rynki Mołdawii i Gruzji.

DZ: Panie Prezesie, prowadzi Pan liczne interesy w Europie i nie tylko. Podjął się Pan nowe wyzwanie i powołał do życia Międzynarodową Grupę Rekrutacyjną Global Job Gate. Czy może Pan w kilku słowach przybliżyć czytelnikom czym będzie zajmować się ta...

 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Передплатити „Dziennik Kijowski” можна протягом року в усіх відділеннях зв’язку України